PerryAndre [sitat…] I politikken kan det komme inn uerfarne folk i stillinger, som de ikke har kompetanse til å utføre. Det skjer etter hvert valg i skifte av politisk styre.

...slik vil det vel aslltid være, men veldig synd de fleste av dem aldri oppdager når de når inkompetanse trinnet på stigen.

Politikere eller hva en skal kalle dem, bør holde seg unna . når allt av "verden" er betraktet gjennom et hull i eggeskallet....

3

Godt å ha Lan tilbake. Velkommen skal du være! Og prøv å overse drapstruslene fra forstyrrede idioter.

2

Slik er det jo når det er offentlig.

Adecco ble fratatt kontrakter på drift av sykehjem av Oslo kommune, og like etter kom det frem at kommunen selv stort sett hadde de samme arbeidsmiljøbruddene. Det samme hadde Trondheim kommune, og Helse sør øst.

I Norge er det slik at når private blir tatt, mister de kontrakter og/eller blir straffeforfulgt. Når offentlige gjør det samme, så skyldes det manglende budsjett, og ingen har ansvaret.

2
DenSisteBohem [sitat…] Jeg mener at øverste leder har et ansvar uanhengig om det er Høie, Lan, Ola, Kari eller Per. Om de skal straffes eller ikke er en annen sak, der må hvert enkelt tilfelle v...

Det er i all hovedsak arbeidsplassen, altså bedriften, kommunen, organisasjonen osv. som er ansvarlig for AML. Så kan denne organisasjonen legge ansvaret på enkeltpersoner, men når Arbeidstilsynet bestemmer sanksjoner for brudd på AML, så er det i all hovedsak rettet mot arbeidsplassen.

Hvis Arbeidstilsynet går til politianmeldelse er det snakk om veldig grove forhold. Det holder ikke at det er snakk om veldig mange forhold. De må også være veldig grove. Skal en slik politianmeldelse resultere i at enkeltpersoner straffes må det nok også kunne bevises konkrete bevisste og forsettelige handlinger fra denne personer, som knytter vedkommende opp mot bruddene. Det holder ikke at han eller hun er "øverste leder og har ansvaret". I saken med Johnny Enger var det snakk om grove brudd på AML som satte liv og helse i fare, og det kom også fram at Enger selv direkte hadde presset fram disse bruddene. Derfor ble han dømt.

Folk som snakker om "likhet for loven" og sidestiller disse sakene vet nok ikke helt hva de snakker om. At en leder skal straffeforfølges for systemfeil som medfører brudd på AML har jeg aldri hørt om. Har du?

2

For ei skrulle hu er . . . . . Først skriver hun for tunellen fra E6 øst slik at veien skal gå under Manglerudområdet . og så går hun bort fra det. Hvordan i helvete ska Oslo bli nullutslippsby med gjennomgangstrafikk, fyring og byggevirksomhet . . . . . Det måtte vel bedre å fått denne veien under jorda . . . . . Hun har et sykelig forhold tilveier den dama - og til sunn fornuft ser du for også.

Borgerlig flertall «erklærer krig» mot byrådet i Oslo – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

Kjør over dama (ikke fysisk, hennes sak) og så får vi håpe hun fortsetter på Stortinget fra høsten - og at hun treffer mer voksne folk der. Og sykkelveien som hun ivrer for holdes oppe om vinteren ved å brøyte snøen opp på fortauet - fint for fotgjengere. Og en av prestisje veien for sykkel = Grefsenveien brukes ikke fordi syklistene bruker snarveien via Morellbakken . . . . . . Så der vil nok den røde asfalten holde lengre enn andre steder . . . . Slik at det blir rimeligere vedlikehold der.

1

En gang i verden ble fotgjengere prioritert i Oslo - men nå er det syklister og sykkeltraseene som blir prioritert. Når den berømte sykkeltraseen i Grefsenveien nord for Storo blir klargjort om natten for snø, så blir snøen brøytet opp på fortauet . . . . . . . Og hva gjør da fotgjengere og de med barnevogn . . . . . .

1
Everenga [sitat…] Det er nok større sprengkraft i konfliktene på venstresiden for de lar seg ikke løse ved ekstrabevilgninger på samme måte som på høyresiden. Gi litt ekstra barnetrygd til...

Det er nok større sprengkraft i konfliktene på venstresiden for de lar seg ikke løse ved ekstrabevilgninger på samme måte som på høyresiden.

Gi litt ekstra barnetrygd til Krf, litt veipenger til Frp og noen kulturmidler til Venstre så blir det fred.

Ja, det er derfor FrP fortsatt sitter i regjering den dag i dag.

1
erdetslik Ja, og til høsten blir hun stemt inn i Stortinget . . . . . . . . Og vi får kanskje gleden av å få henne "på vippen" der . . . . . . . Det blir et spennende valg til høsten - og de...

Det er vel like mye konfliktstoff mellom partiene på rødgrønn side som Frp og Krf/Venstre - men på andre områder.

Det er nok større sprengkraft i konfliktene på venstresiden for de lar seg ikke løse ved ekstrabevilgninger på samme måte som på høyresiden.

Gi litt ekstra barnetrygd til Krf, litt veipenger til Frp og noen kulturmidler til Venstre så blir det fred. Vanskeligere når konfliktlinjene går om oljeutbygging, ulvejakt, infrastrukturutbygging, kjøttproduksjon o.l.

For ikke å snakke om forholdet til Europa, Nato og resten av verden.

1

I teorien kan jo de borgerlige partiene med hjelp av Rødt felle byrådet gjennom mistillitsforslag mot Lan for så å måtte fri til henne for sammensetning av nytt byråd. God stemning på kammerset av sånt. :)

1
Hyrro [sitat…] Slik er demokratiet i Norge. Hun er suveren og kan ikke fjernes hvor mye lover som enn brytes. Folket må bare innfinne seg med det til neste valg.

Ja, og til høsten blir hun stemt inn i Stortinget . . . . . . . . Og vi får kanskje gleden av å få henne "på vippen" der . . . . . . . Det blir et spennende valg til høsten - og det blir like spennende etter valget mht sammensetning og samarbeid. Det er vel like mye konfliktstoff mellom partiene på rødgrønn side som Frp og Krf/Venstre - men på andre områder.

1

Rødt er skikkelig i saksa. De kan i utgangspunktet felle byrådet når som helst men vet jo da at alternativet er et borgerlig byråd som ikke vil gi dem smulene dagens byråd gir. Å være fløyparti og støtteparti er en langt mindre nøkkelposisjon enn det framstår. Frp har jo også funnet ut dette.

MDG sitter jo med begge endene her, for skulle byrådet falle og et borgerlig byråd ta over er de nødt til å søke støtte et sted og det stedet må nesten bli MDG.

1
Jhinx [sitat…] Nå er hun ansvarlig for etatene i byråd. Og der har det blitt bevist over 15 000 lovbrudd. Som ansvarlig, er det tydelig at hun ikke evner denne oppgaven og bør vurdere å...

Som ansvarlig, er det tydelig at hun ikke evner denne oppgaven og bør vurdere å gi denne posten til en mer kompetent person.

Slik er demokratiet i Norge. Hun er suveren og kan ikke fjernes hvor mye lover som enn brytes. Folket må bare innfinne seg med det til neste valg.

1
legalize_it Det har vært alt for lite fokus på hetsen hun har fått, og for mye på hennes inkompetanse. Det er tross alt ingen andre politikere som mottar hets. For å kompensere for hetsen bør...

Det har vært alt for lite fokus på hetsen hun har fått, og for mye på hennes inkompetanse. Det er tross alt ingen andre politikere som mottar hets. For å kompensere for hetsen bør Lan snarest mulig få statsministerposten på ubestemt tid.

Det kan nok være en ide det. Her er du inne på noe.

1
legalize_it Har du sett hvor mange skandaler som har skjedd i etaten hun har styrt? Nå kommer også potensielle lovbrudd ved sykkelveien i tillegg. En kompetent politiker bør klare å skjøtte an...

Har du sett hvor mange skandaler som har skjedd i etaten hun har styrt? Nå kommer også potensielle lovbrudd ved sykkelveien i tillegg.

Nei ; Eneste skandalen jeg har sett er nå når det er snakk om lov brudd. Dette skal politikere selvfølgelig stå ansvarlig for.

Jeg har vel heller aldri hørt om denne politikeren , før nå , men kjenner ikke navn eller kjønn da det ikke er nevnt i tråden.

1
Laster...