Om meningsmålingene skulle viser at fortsatt Erna er urealistisk, så er mitt forslag at flest mulig stemmer SP. Da kan Støre bli utenriksminister, og helt sikkert gjøre en god jobb.

Hvorfor ikke la SP få en sjanse. EU-kameratene i H / AP har ført Norge inn under en sentraliserende EUparaply og de negative konsekvensene har blitt ekstra tydelige under coronapandemien.

1
inspector [sitat…] Hvorfor ikke la SP få en sjanse. EU-kameratene i H / AP har ført Norge inn under en sentraliserende EUparaply og de negative konsekvensene har blitt ekstra tydelige under...

de negative konsekvensene har blitt ekstra tydelige under coronapandemien.

Det kan man trygt si, f.eks avdekkes det at arbeids- og næringslivet er en tilnærmet slagmark, med stor fare for å gjøre Norge til et mafialand.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/okokrim-sjef---coronajuks-truer-hele-samfunnet/73166251

Det er ufattelig at ja-partiene sitter og ser på at landet er i ferd med å strande i brottene.

1
inspector [sitat…] Hvorfor ikke la SP få en sjanse. EU-kameratene i H / AP har ført Norge inn under en sentraliserende EUparaply og de negative konsekvensene har blitt ekstra tydelige under...

SP fikk sin sjanse under den rødgrønne regjeringen, da satte de ny rekord i innførte EU-direktiver og underkastelse for Brussel. Uten rent flertall alene vil de måtte og gladelig ville underkaste seg JA-partiene for makt og fine regjeringsbiler.

1
inspector Nåja, SP hadde sin «selvmordsparagraf» om EU og måtte nødvendigvis gi noe i retur: https://www.nettavisen.no/artikkel/vi-har-selvmordsparagraf-om-eu/s/12-95-293276 I dag står SP i...

For å bligjøre velgerne, samtidig administrerte de EØS-avtalen og sprengte alle rekorder når det gjaldt underkastelse og innførte direktiver fra EU.

Makt og posisjoner var viktigere enn prinsipper for Senterpartiet, slik har det alltid vært med dem. Ser ingen grunn til å gi de en ny sjanse så de kan underkaste oss Brussel for egen vinning.

1
GaiusMariusSPQR For å bligjøre velgerne, samtidig administrerte de EØS-avtalen og sprengte alle rekorder når det gjaldt underkastelse og innførte direktiver fra EU. Makt og posisjoner var viktiger...

Beklager, dette er ei dårlig sak for deg.

AP hadde flertallet i regjeringen og stod for administrasjonen av EØS-avtalen. SP tok dissens, men er ansvarlig slik småpartier er ved deltakelse i regjering.

Men du fremstiller det som om SP alene er skyld i at EØS-avtalen overlevde perioden 2005-2013, og det er feil. Ja-partiene sørget å gi AP flertall.

Du er kanskje ikke interessert i hvilke partier som vedtok EØS-avtalen? Du kan få gullrekka her: AP, Høyre, Frp, Krf og Venstre.

For ordens skyld: SP stemte imot å veta EØS.

1
farout05 Beklager, dette er ei dårlig sak for deg. AP hadde flertallet i regjeringen og stod for administrasjonen av EØS-avtalen. SP tok dissens, men er ansvarlig slik småpartier er ved del...

AP hadde ikke flertall uten SV/SP, hadde de virkelig hatt prinsipper hadde de gått ut av regjering og ikke satt nye rekord i underkastelse for EU.

De tok dissens mot 2-3 direktiver, og innførte tusenvis uten noen som helst protest. Alt for makt og fine regjeringsbiler som er deres store kampsak. EU-motstand kommer i annen rekke.

1
inspector [sitat…] Hvorfor ikke la SP få en sjanse. EU-kameratene i H / AP har ført Norge inn under en sentraliserende EUparaply og de negative konsekvensene har blitt ekstra tydelige under...

Ja, om venstresiden blir størst, vil det være en fordel om SP styrer skuta. Uten hjelp av R/MDG/SV.

EU, eller ikke EU, har ikke spilt noen rolle i denne pandemien. Landene innenfor EU har ikke klart seg noe dårligere enn landene utenfor. Det er vel omtrent på det jevne. Like dårlig, eller like bra.

1
GaiusMariusSPQR AP hadde ikke flertall uten SV/SP, hadde de virkelig hatt prinsipper hadde de gått ut av regjering og ikke satt nye rekord i underkastelse for EU. De tok dissens mot 2-3 direktiver...

AP hadde flertall i regjeringen.

Partiene i regjeringen hadde inngått avtale om at landet ikke skulle meldes inn i EU i perioden, og at EØS-avtalen skulle bestå.

Var det flertall på stortinget for EØS-avtalen? Jepp, SP kunne ikke hindre direktiver inn i Norge, eller hva mener du?

Virker som om du ikke vet hvorfor små partier ønsker å være med i regjering. Sannsynligvis primært ikke for å kjøre rundt i fine regjeringsbiler, men du kan jo gjerne repetere hva du tror.

1

Da kan Støre bli utenriksminister, og helt sikkert gjøre en god jobb.

Ja, det gikk jo så bra sist.

1
farout05 AP hadde flertall i regjeringen. Partiene i regjeringen hadde inngått avtale om at landet ikke skulle meldes inn i EU i perioden, og at EØS-avtalen skulle bestå. Var det flertall p...

AP hadde flertall i regjeringen.

I regjeringen 2005-2009, hadde AP 10 statsråder, SV hadde 5 og SP 4, altså AP-flertall.

I regjeringen 2009-2013 hadde AP 12 statsråder, SV 4 og SP 4, altså AP-flertall.

EØS-relaterte saker i disse to perioder ville ha fått akkurat samme utfall, selv om SP hadde vært helt uten stortingsrepresentanter.

Å skylde på SP for vedtatte direktiver ligger på barnslig nivå.

1
farout05 AP hadde flertall i regjeringen. Partiene i regjeringen hadde inngått avtale om at landet ikke skulle meldes inn i EU i perioden, og at EØS-avtalen skulle bestå. Var det flertall p...

Var det flertall på stortinget for EØS-avtalen? Jepp, SP kunne ikke hindre direktiver inn i Norge, eller hva mener du?

Da burde det vært problemfritt for å de å gå ut av regjering og beholdt troverdigheten som EU-motstandere og forkjempere for norsk selvråderett. Istedet fremstår de nå som partiet som oppgav alle prinsipper for makt og fine regjeringsbiler.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Da burde det vært problemfritt for å de å gå ut av regjering og beholdt troverdigheten som EU-motstandere og forkjempere for norsk selvråderett. Istedet fremstår de nå som...

Det har seg slik at små partier går inn i flerpartiregjeringer ut fra ønsket om å få mere gjennomslag for sin politikk enn om de står utenfor regjeringen, med sine 10-12 stortingsrepresentanter.

For å ta situasjonen til SP i 2005 og 2009, hadde stortinget et overveldende flertall for EØS-avtalen. SP kunne ikke stoppe EØS-avtalen uansett om partiet gikk inn i regjering eller ei.

AP, SP og SV inngikk avtale før regjeringsdannelsen om hvordan saker vedr. EØS/EU skulle behandles, hvor hovedpunktene var: EØS videreføres, SP og SV gis adgang til dissens, EU-medlemskap uaktuelt.

Politikken til partiene er det samme, alle forsøker å få mest mulig gjennomslag for sin politikk, mens regjeringsplattform blir avtalt mellom partiene. Er man voksen nok så forstår man det.

Har du hørt om Soria Moria, Jeløya og Granavolden?

1
farout05 Det har seg slik at små partier går inn i flerpartiregjeringer ut fra ønsket om å få mere gjennomslag for sin politikk enn om de står utenfor regjeringen, med sine 10-12 stortingsr...

Det har seg slik at små partier går inn i flerpartiregjeringer ut fra ønsket om å få mere gjennomslag for sin politikk enn om de står utenfor regjeringen, med sine 10-12 stortingsrepresentanter.

De gav opp motstanden mot EØS-avtalen og godtok total underkastelse for Brussel for seiere på andre områder og fine regjeringsbiler. Makt var viktigere enn prinsipper for SP, ellers hadde de gått ut av regjering og forsøkt å presse regjeringen utenfra.

1
GaiusMariusSPQR Ja, og det inkluderer Senterpartiet. Makt har alltid vært viktigest, også for dem.

Politikere i Senterpartiet samarbeider der det gir makt, enten det er til høyre eller venstre. Spesielt er dette påtrengende i kommuner og fylker, der ordførerpartiet skaffet seg posisjoner og makt. Nå er partiet i en liten skvis, de har "sanket stemmer" fra klimatrette, som mener klimapolitikken går over stokk og stein. Dobbeltkommunikasjonen har nå gått så langt, at sentrale Sp-politikere mener de bør bli mer tydelige, og klimatro. Det er nok ingen håp for dem som mener målene er helt urealistiske, selv med Senterpartiet.

1

SP er de desidert største populistene i norsk politikk de siste årene. De ( spesielt Vedum ) sier ved hver eneste anledning det mange folk vil høre, men når det kommer til gjennomføring av dette, så viser fakta at de ofte stemmer mot det de sier.

De satte som GaiusMarius sier rekord i innføring av EU-direktiver, lover og regler sist de satt i regjering.

Det har aldri blitt lagt ned flere gårdsbruk og lokalsykehus enn det ble under de rødgrønnes 8 år ved makten. Alle husker vel Liv Signe Navarsete sin utskjelling av en sykepleier når de rødgrønne ville legge ned et sykehus på Vestlandet (tror jeg).

Vedum prater ved hver anledning i disse dager om reversering av kommune og fylkes-sammenslåingene og politireformen, men når de sannsynligvis sitter i regjering om ett års tid, så vil ikke en eneste ssmmenslått kommune eller fylke splittes igjen. Nå har til og med de fleste politikerne i Finnmarks største by, Alta, gått ut og sagt at de vil tilhøre Troms hvis Troms og Finnmark fylke splittes igjen. Det hadde blitt morsomt hvis Troms fylke hadde Alta som en eksklave i Finnmark fylke.

Det eneste SP kan få reversert av disse reformene er å få gjenåpnet noen få lensmannskontorer.

Og selv om SP og Vedum bruker hver eneste anledning til å snakke om at dagens regjering raserer distriktene, så er fakta at det økonomisk aldri har gått så bra i distriktene som det gjør under denne regjeringen.

1
farout05 Jeg har oppriktig medlidenhet med deg, og forstår at det sårer deg veldig at SP stemte i mot EØS-avtalen. Hvis Krf hadde stemt i pakt med sitt eget program, ville Norge i dag ha væ...

De stemte imot, siden har de vært at av de mest EU-logrende partiene i regjering. Alt for å få kjøre fine regjeringsbiler og sitte i posisjoner. Jeg skulle helst sett at de fulgte sitt eget program og kjempet mot EU. Du virker veldig opptatt av å forsvare at de underkastes oss EU i regjering.

1
GaiusMariusSPQR De stemte imot, siden har de vært at av de mest EU-logrende partiene i regjering. Alt for å få kjøre fine regjeringsbiler og sitte i posisjoner. Jeg skulle helst sett at de fulgte...

Nei, et lite parti har ikke makt til å underkaste oss noe som helst.

Det er flertallspartiene som bestemmer, enten det gjelder landbruk, integrering til EU eller annet.

Virker ikke som om du har forståelse av dette.

Jeg står heldigvis fritt til å heie på god politikk (uansett hvilke partier som står bak), samt å vende tommelen ned og kritisere politikk som er negativ for landet (uansett hvilke partier som står bak).

Å forvrenge virkeligheten opp-ned synes jeg blir meningsløst.

Du har hevdet at SP kunne ha gått ut av regjeringen, ville det ha bevirket at stortinget stemte nei til EU-direktivene?

1
Arrcab Politikere i Senterpartiet samarbeider der det gir makt, enten det er til høyre eller venstre. Spesielt er dette påtrengende i kommuner og fylker, der ordførerpartiet skaffet seg p...

Nå er partiet i en liten skvis, de har "sanket stemmer" fra klimatrette, som mener klimapolitikken går over stokk og stein. Dobbeltkommunikasjonen har nå gått så langt, at sentrale Sp-politikere mener de bør bli mer tydelige, og klimatro.

Ikke glem bidraget fra den fjerde statsmakt i denne saken.

1
farout05 Nei, et lite parti har ikke makt til å underkaste oss noe som helst. Det er flertallspartiene som bestemmer, enten det gjelder landbruk, integrering til EU eller annet. Virker ikke...

Du har hevdet at SP kunne ha gått ut av regjeringen, ville det ha bevirket at stortinget stemte nei til EU-direktivene?

Nei, men SP kunne gjort det vanskeligere for disse partiene ved å stå utenfor og påpeke de mange negative konsekvensene. Istedet satt de i regjeringen som vedtok og satte i live rekordmange EU-direktiver til norsk lov og mistet all troverdighet som EU-motstandere. Så lenge de får makt og posisjoner bryr de seg like lite om underkastelsen for Brussel som JA-partiene.

1
Laster...