Politikk - Norsk

meco

Regjeringen: "Få flere barn". Dumskap

Forstår at ES og Regjeringen har kommet med denne skrekkelig korttenkte, innsiktsløse formaningen til nordmenn igjen: -Dere må få flere barn, for å finansiere fremtidig velferd..blablabla.

For det første: Hvor er konskvensene og prinsippene i den sammenheng? f. eks i klimasaken og lignende, så mener man Norge må gjøre det samme som resten av verden, ndg å kutte utslipp og denslags, selv om vi er ubetydelige i den store sammenheng. Likevel har man som et urokkelig prinsipp, at vi må vi være med å bidra på lik linje som andre. Mens når det gjelder å produsere barn, da skal ikke noe sånt tas hensyn til, da er det visst greit å være egoister. Vi vet jo at verden har et enormt overbefolknings-problem (selv om noen vil hevde annet), og verre skal det bli, vær sikker.

Vi burde tvert i mot anse oss som et privilgert foregangseksempel, som for barn, og ikke øker befolkningen. At det blir behov for så mye menneskelig arbeidskraft i framtiden, tror jeg er feil. Teknologi vil overta på stadig breiere front på svært mange plan, og det vil skje i stort monn framover ift før. Man kan ikke fortsette å dra seg selv opp etter håret i det uendelige, med det for øyet at mennesker må være produktive/bærekraftige for nærmest å ha livets rett. Man trenger å tenke nytt, nye modeller for økonomi og samfunn, nye systemer til fordelig av goder osv.

3
42 svar

Erna vil jo bare ha flere arbeidere som kapitalen kan suge blod utav.

Det eneste dette leder til er vel at vi får enda flere barn som er ikke-Norske slike at Nordmenn må jobbe enda hardere og skattes enda mer.

1

Forby puling og importer nye landsmenn. Kanskje vi kan få se Norge muslimsk om en generasjon eller to. Det er nok mange som blir klamme i hakket av en slik tanke.

1

Hvor er konskvensene og prinsippene i den sammenheng? f. eks i klimasaken og lignende, så mener man Norge må gjøre det samme som resten av verden, ndg å kutte utslipp og denslags, selv om vi er ubetydelige i den store sammenheng.

jeg vil tro at en god del har bekymringer for hvordan livet vil bli om 50, 60, 70 år, altså innefor den tid de som fødes i dag statistisk sett vil leve. Sånn sett burde kritikken snarere gå ut på at politikere har utvist en utrolig sendrektighet i forhold til å ta tak i de problemene vi vet, og har visst lenge, fører til klimaendringer

Erik Damman sa tydelig fra på syttitallet, så gikk tiårene og endelig ser vi at det skjer noe, og det er ikke politikerne som er driveren, men næringslivet

1

Vi har en kvinnedominert samfunn som ikke skjønner at samfunnet ikke er tilrettelagt for å få barn. Så enkelt !! Legges det riktig til rette og familiene blir hylles så blir det flere barn. For det er et slit å ha mange barn. Og det er ingen fordel å være en blant mange.

1

Man trenger å tenke nytt, nye modeller for økonomi og samfunn, nye systemer til fordelig av goder osv.

Enig i det. Men hvordan få til et helt nytt økonomisk system uten en stat som er totalitær eller forsøker å hjernevaske folk?

1

Mens når det gjelder å produsere barn, da skal ikke noe sånt tas hensyn til, da er det visst greit å være egoister.

Det er ikke egoisme å ville opprettholde egen befolkning for å ivareta velferden og levestandarden til borgerne. En annen sak er at Norges utslipp på verdensbasis er ubetydlige og at vi har gjort mer enn mange andre land for å redusere disse, men å avfolke landet og begå folkemord på nordmenn er ingen løsning på klimaproblemene.

2
frode57 Vi har en kvinnedominert samfunn som ikke skjønner at samfunnet ikke er tilrettelagt for å få barn. Så enkelt !! Legges det riktig til rette og familiene blir hylles så blir det fl...

Det er nok ganske sikkert en sammenheng mellom hvor godt det generelle velferdssystemet er i et land og antall barn. Dette ser man godt i fattige land med dårlig helsevesen. Der får man flere barn for å sikre seg at noen tar hånd om dem ved sykdom eller når de blir gamle.

I det ideale velferdssamfunnet er det verken nødvendig å være gift eller få barn. Man jobber, spiser og ser på TV alene. Alle problemer tar det offentlige seg av.

1
Justice 96 Forby puling og importer nye landsmenn. Kanskje vi kan få se Norge muslimsk om en generasjon eller to. Det er nok mange som blir klamme i hakket av en slik tanke.

Puling er vel nesten forbudt allerede for Norske menn. Det er jo smalahans i de fleste "ekteskap" og ellers har en vel større sjanse om en er Salman Rushdie på sykkel gjennom Iran enn med en flørt som strekker seg for langt...

Og det er jo heller ikke lov med eskorter, hverken inn eler utenlands.

En god venn anbefaler meg fortsatt å skaffe en Fillipinsk dame. De elsker barn og er visst veldig god til å levere også.. Da er en vel heller ikke "rasist" og de oppdrar jo barna på skikkelig vis.

hmmmmm

1
frode57 Vi har en kvinnedominert samfunn som ikke skjønner at samfunnet ikke er tilrettelagt for å få barn. Så enkelt !! Legges det riktig til rette og familiene blir hylles så blir det fl...

Vi har en kvinnedominert samfunn som ikke skjønner at samfunnet ikke er tilrettelagt for å få barn. Så enkelt !!

Er det noe det norske samfunnet er tilrettelagt for, så er det å få barn. Lange permisjoner, støtteordninger, barnehager, skole og oppfølging i helsevesen, for å nevne noe. Legg gjerne til familier som har utfordringer, med mulighet for familievern, oppfølging og støttekontakter.

Småbarnsfamilier blir alltid prioritert først.

På jobb har man alltid den høyeste trumfen i kortstokken: «jeg må gå, for jeg må hente i barnehagen» eller «jeg ble forsinket på grunn av levering i barnehagen». Uslåelige argumenter som aldri kan utfordres.

3

Forstår at ES og Regjeringen har kommet med denne skrekkelig korttenkte, innsiktsløse formaningen til nordmenn igjen: -Dere må få flere barn, for å finansiere fremtidig velferd..blablabla.

Dette er lite påvirket av regjeringens talemåter og politikk. De kan si at framtiden er lys for framtidige generasjoner, men det vil folk gjennomskue hvis det ikke er substans i det.

Jeg tror heller at folk vil se litt mørkt på framtida akkurat nå, og vil ha en større tendens til å velge vekk barn. Litt a la det som skjedde etter 1.verdenskrig og spanskesyken. Fra 1920 til 1935 ble fertilitetsraten halvert. Fra 3,61 til 1,78.

Noen halvering vil det ikke bli nå, men betydelig under dagens 1,5 er ingen umulighet. Sør-Korea hadde 0,84 i fjor.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Det er ikke egoisme å ville opprettholde egen befolkning for å ivareta velferden og levestandarden til borgerne. En annen sak er at Norges utslipp på verdensbasis er ubety...

Tror ikke på avfolking, det vil stabilisere seg. Senere i tid, vil vi være priviligerte som har en tynnest mulig befolkning, fordi det er utopi at det trengs mennesker til å finansiere et velferdssamfunn. Man må bare forsøke å følge Bill Gate's forslag, om å beskatte robotene/teknolgien. Her er det helt sikkert utfordringer, men de er nødt til å løses, ellers vil det ende med et stort smell ( globalt altså) Verden vil få mangedoblet antall fattige/arbeidsløse sfa utviklingen på sikt, det er særdeles farlige utsikter. Så hvis man faktisk kan makte å se noe lenger, så er det et prakteksempel til etterfølgelse slik det er her, at befolkningstallet går noe ned. Ikke lett å overføre til alle deler av verden, men er det som uansett bør forfektes på det sterkeste, ikke det motsatte. Et annet moment er at det lenge har foregått forskning på aldring og gener. Om ikke lenge (muligens allerede ) kan man stoppe/reversere aldring, slik at mennesker kan ha organisk "ungdom" i uavgrenset tid. Noe sikkert veldig mange vil være interessert i. Hvem vil egentlig råtne/"tortureres" og avlives rundt 80 år pluss/minus, om man får sjansen til å fortsette leve videre i lang tid, med en ungdommelig frisk kropp? Dessuten burde det strengt tatt være et viktigere mål å berge eksisterende liv, enn å være ukritisk opptatt av å produsere nye. Men av åpenbare befolknings-relaterte grunner, holdes slike fantastiske nyvinninger tilbake. Enda en grunn til å være i mot noen som helst forslag om å øke befolkning, samme hvor det er.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Det er ikke egoisme å ville opprettholde egen befolkning for å ivareta velferden og levestandarden til borgerne. En annen sak er at Norges utslipp på verdensbasis er ubety...

Det er ikke egoisme å ville opprettholde egen befolkning for å ivareta velferden og levestandarden til borgerne.

En god oppfordring fra ES, men fortjener presisering.

Problemet med overbefolkning/klimautfordringer/konflikter er reellt mange steder. Heldigvis er Norge og noen få andre land gjennom fornuftige valg, stort sett forskånet fra dette. Men med dagens fødselsrater kan det norske samfunnet endre seg i negativ retning.

Presset på typiske norske, positive verdier som utdannelse, likestilling, velferdsgoder, demokrati, arbeidsmoral, tillit, bærekraft, handlingsregel osv osv kan øke hvis utviklingen får gå «dit høna sparker». Også EUs fire «friheter» presser Norge på disse områdene.

Så lenge vi har et oppegående demokrati med handlingsrom og en befolkning med felles verdisett, kan vi holde utviklingen på et fornuftig spor..

2
meco Tror ikke på avfolking, det vil stabilisere seg. Senere i tid, vil vi være priviligerte som har en tynnest mulig befolkning, fordi det er utopi at det trengs mennesker til å finans...

Tror ikke på avfolking, det vil stabilisere seg. Senere i tid, vil vi være priviligerte som har en tynnest mulig befolkning, fordi det er utopi at det trengs mennesker til å finansiere et velferdssamfunn.

For noe sludder og vås, eldre kan ikke pleie seg selv, mennesker kan ikke sørge for sin egen helse og omsorg. Bare her vil det trengs flere hundretusen nye ansatte de neste tiårene. Uten økte fødselstall vil vi ikke klare dette og teknologi kan ikke erstatte det.

Så lenge befolkningen forblir under reproduksjonsnivå vil folketallet ikke stabilisere seg, det vil fortsette å falle, med redusert velstand og levestandard som resultat.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] For noe sludder og vås, eldre kan ikke pleie seg selv, mennesker kan ikke sørge for sin egen helse og omsorg. Bare her vil det trengs flere hundretusen nye ansatte de nest...

teknologi kan ikke erstatte det.

Om utviklingen fortsetter uten betydelige tilbakeslag, så tror jeg teknologi kan erstatte så og si alt, inkludert pleie av eldre. Vi snakker 30-50 år fram i tid nå. Man må huske på, at når de nært kommende generasjoner av eldre ser behovet, blir de i større grad enn nå, også pådrivere for at det skal skje. De har et større ønske om privat sfære enn de eldre som har vært opp til nå. Da blir det også et større marked for slik type tekniske hjelpemidler/roboter. Mulig politikere er mer klar over dette enn de gir uttrykk for, og at de vel så mye av selve den grunn, er redd for at andelen eldre skal bli større enn den yngre, og få for sterk innflytelse på utviklingen.

1
meco [sitat…] Om utviklingen fortsetter uten betydelige tilbakeslag, så tror jeg teknologi kan erstatte så og si alt, inkludert pleie av eldre. Vi snakker 30-50 år fram i tid nå. Man må...

Om utviklingen fortsetter uten betydelige tilbakeslag, så tror jeg teknologi kan erstatte så og si alt, inkludert pleie av eldre. Vi snakker 30-50 år fram i tid nå.

Eldre kan ikke hjelpes på badet, mates eller sosialisere med en robot. Slikt trengs det mennesker til. Teknologi kan i beste fall redusere det fremtidige behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg, men fortsatt snakker vi om et enormt behov for arbeidskraft de neste tiårene.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Eldre kan ikke hjelpes på badet, mates eller sosialisere med en robot. Slikt trengs det mennesker til. Teknologi kan i beste fall redusere det fremtidige behovet for arbei...

Vi er uenige der, syns du har et for pessimistisk syn på hva man vi bli i stand til teknologisk. Greit nok. Og i de neste ( 10-20) tiårene kan sikkert behovet bli stort. Men samtidig vil betydelige mengder arbeidskraft bli frigjort, sfa at teknologi overtar for mennesker enda mer på mange andre områder. Når internett/mobil-generasjonene begynner å bli eldre pleietrengende, tror jeg også behovet for såkalt "sosialisering" med andre blir minkende. Det blir et økende ønske om privatliv.

1
Noreger Erna vil jo bare ha flere arbeidere som kapitalen kan suge blod utav. Det eneste dette leder til er vel at vi får enda flere barn som er ikke-Norske slike at Nordmenn må jobbe enda...

Erna vil jo bare ha flere arbeidere som kapitalen kan suge blod utav.

Åpenbart, men det er ikke lurt at det er nordmenn som skal suges.

Da blir det mere penger å suge blod av mennesker som kommer østfra og som ikke krever norsk lønn, boforhold og øvrige arbeidslivsbestemmelser.

Det lønner seg sinnsykt for sugerne å hente ferdig "utdannete" arbeidere fra øst, som har nødvendig kompetanse til f.eks å plukke jordbær og sløye fisk.

Ernas retorikk er nok ikke annet enn det.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Eldre kan ikke hjelpes på badet, mates eller sosialisere med en robot. Slikt trengs det mennesker til. Teknologi kan i beste fall redusere det fremtidige behovet for arbei...

Hovedproblemet idag og i tiden fremover, relatert til Erna er mangel på utdanningsplasser og vilje til å bruke penger på denne sektor. Det kom fram nå, antall intensivplasser og utdanning, har stått stille under Erna sin regjeringstid.

Samt at Erna putter stadig flere oppgaver på kommuner, hvor det ikke følger med penger. Stadig dårligere kommuneøkonomi og evner til å tiltrekke seg nye folk og gi stabile arbeidsplasser. Stadig opplever folk ute i distrikten, kutt og trusler om nedlegging av stillinger i helse og omsorg. Dette har medført at kommuner er tvunget til å ta i bruk, teknologiske løsninger. En del av disse medfører at mange kan bo hjemme og trygt. Overvåking av helse og varsling ved uregelmessigheter. Stadige flere eldre har kunnskap om bruk av nye media og kan derfor holde kontakt, med familie over avstander.

Eldre idag er friskere en tidligere og klarer seg seg selv utmerket langt opp i alderdommen.

Sykehjemsplasser er byttet ut med omsorgsboliger, hvor de eldre faktisk må stå for sin egen husholdning med komfyr, vaskemaskin, tørketrommel. Betale alt av utstyr som pleier og annet. Bestille fastlege osv.

Så detbsom egentlig skjer er at Erna, bruker eldrebølgen som unnskyldning for å gi inntrykk av at dette er en uløselig oppgave og at private aktører og en to deling er nødvendig.

1
GaiusMariusSPQR [sitat…] Det er ikke egoisme å ville opprettholde egen befolkning for å ivareta velferden og levestandarden til borgerne. En annen sak er at Norges utslipp på verdensbasis er ubety...

En annen sak er at Norges utslipp på verdensbasis er ubetydlige og at vi har gjort mer enn mange andre land for å redusere disse

Ja! Det er som hele verden står ved et basseng og størst delen av de som står der får ikke anledning til å pisse der, ettersom dette kun er tillatt for de privilegerte , med makt slik som Norge. Slik sett så holdes andel av urin på et lavt nivå.

For det er bare pissprat du kommer med her. Norge har bygget opp sin velstand på billig fossilt brennstoff og fortsetter med å ha stort miljøavtrykk både innenlands og ved import fra utland.

Ettersom grenser bare er formelle oppdelinger av verden, så betyr ikke dette at vi har hver vår klode. Derfor har vært menneske den samme rett til å ta for seg av ressurser og da får den rike verden oss inkludert et problem. Da er står det klart frem at vårt forbruk, ikke er bærekraftig.

Med "Herrefolks miner" så skal vi betale fattige land, som trenger utvikling penger for å stopp deres utvikling av samfunn. Såkalte grønne sertifikater, som har blitt en kapitalistisk kjøp og salg geskjeft, for at vi skal kunne fortsette å løse med ressurser.

1
A_Øivind Det holder å ta med utslippene til alt vi importerer av varer og eksporterer av fossil energi. Vi er verstinger ute, men hjemme kjører vi elbil.

men hjemme kjører vi elbil

Eller "nullutslippskjøretøy" - et begrep som flere ynder å anvende. Tja, det er sikkert mulig i eventyr.., men i realiteten så stritter de fysiske lover (kraftig) imot ("Zero Emission" -BS).

Mht., tema (og Norge spesifikt) så synes det jo litt merkelig at Norge i så høy grad skal (prøver å) vise seg som et klima-forbilde, ved å avvikle oljeproduksjon, avgiftsbelegge for smuler & fjær.., men samtidig oppfordre til økt og/eller opprettholdelse av befolkningsmengden. Er dette noe man gjerne vil oppfordre andre land til også, eller gjelder ikke "det globale", i den sammenhengen -tru..

1

Problemet er ikke antall barn som blir født i Norge. Problemet er levesettet.

1
Farmer Problemet er ikke antall barn som blir født i Norge. Problemet er levesettet.

Problemet er levesettet.

Der er veldig mye bevisstløshet og kortsiktighet, det er helt sikkert. Det er forsåvidt noe av poenget. Og befolkning i Norge er i seg selv en ikke-sak, det har du rett i. Er overbevist om at det er bare tull, det at vi trenger så mange fler mennesker. Og når det blir sånn at mange kan leve mye lenger, kan de som vil i tillegg jobbe lenger..

Og om det mot formodning skulle bli en midlertidig krise, les: problematisk mangel på menneskelig arbeidskraft i framtiden, hvilket jeg ikke tror, så er det en smal sak å få inn noen ekstra innvandrere. Men tror ikke vil trengs så mange.

1

Når man masseimporterer innvandrere for å få billig arbeidskraft til jobber som "nordmenn ikke vil gjøre" legger man et press på jobbmarkedet derifra og oppover slik at lønningene kan holdes nede.

Så lenge jobber blir priset ned på grunn av masseimport av billig arbeidskraft er det bare tull å si at disse jobbene vil ikke nordmenn ha. Her har fagbevegelsen latt seg lure av liberalkapitalister som ikke bryr seg noe om velstand i eget land, så lenge det går på bekostning av en bedrifts utgifter.

Erna vet selvsagt dette, men i globalismens og EU's navn så er masseimport og utvanning av nasjonalstaten viktigere enn noe annet, inklusiv å opprettholde en veldferdsstat samt understøtte Norsk ungdoms evne til å jobbe som håndtverkere, industriarbeidere og annet til en anstendig Norsk lønn.

EØS-avtalen har mesteparten av skylda for at vi ikke har et bedre miljø for Norske fagarbeidere og en bedre arbeidskultur for yngre. Når ungdom blir hjernevasket døgnet rundt med at de må ha "utdannelse" og utdannelse og bare Universitet eller høyskole er godt nok, så leder dette til masseimport av arbeidskraft og fremmedgjøring av alle nordmenn som ikke er interessert i å underkaste seg denne svadaen.

1
Laster...