Politikk - Norsk

trondhjem

Vil Erna ta ansvar og trekke seg?

I 2012 la 22.juli-kommisjonen frem en knusende rapport over manglende terrorberedskap i Norge. Da hadde de rødgrønne sittet med makten i 7 år og høyresiden krevde at regjeringen tok ansvar med å gå av. Jens Stoltenberg gikk ikke av. Han og det rødgrønne flertallet valgte å ta ansvar ved å rydde opp, noe som Høyre og andre partier på borgerlig side var sterkt kritiske til.

I 2009 ble Norge og verden rammet av en pandemi - svineinfluensaen. Den var heldivis relativt ufarlig sammenlignet med hva slike pandemier i verste fall kan være. Svineinfluensaen avdekket imidlertid at helsevesenet vårt var totalt uforberedt på en pandemi. I 2012 la Stortinget frem en innstilling med forslag til en rekke tiltak for å sikre at neste gang pandemien rammet oss skulle helsevesent være bedre forberedt. Komiteen ble ledet av Kersti Toppe og mannen som like etter tok over ansvaret for norsk helsevesen og har sittet med det til i dag, Bent Høie.

I 2020 ble vi igjen rammet av en pandemi. Denne gangen var ikke viruset så "medgjørlig" og vi har mistet i underkant av 700 personer, mange flere er blitt alvorlig syke, og samfunnet og titusenvis personer har lidd store økonomiske tap som følge av nødvendige smittevernstiltak.

Også denne gang er det nedsatt en kommisjon som undersøkte beredskapen og myndighetenes krisehåndtering. Regjeringen/myndighetene får godkjent på krisehåndteringen, men står til stryk på beredskapen. Ingenting av de tiltak/lærdommen vi fikk under svineinfluensaen var blitt fulgt opp.

Ikke hadde vi beredskapslagre over smittevernsutstyr, ikke hadde vi beredskapslagre over medisink utstyr, ikke hadde vi beredskapsplaner som sier hvem gjør hva, vi hadde ikke engang en inventarliste over kritisk medisinsk utstsyr. Ei heller hadde myndigheten noen beredskapsplaner hvordan sikre grensekontroll, smittevernstiltak etc. i samfunnet. Alt måtte improviseres fra scratch da covid 19 kom som en storm i mars 2020.

Vi var like uforbedt på denne pandemien som vi var på terrorangrepet i juli 2011. Spørsmålet som melder seg da, vil den regjering som har ansvaret for dette ta sin hatt og gå, eller vil de gjøre som Jens som de den gangen var så sterkt kritisk til?

Jeg mente den gangen i 2012 at det er uhensiktsmessig og feil å kreve en regjerings avgang for manglende beredskap, det er bedre å la den rydde opp, og mener det samme i dag. Men hva de mange på blå side som den gangen var sterkt kritiske til at Jens satt videre og ropte på hans avgang.

Vil de gjøre det samme mot Erna og hennes regjering?

4
88 svar

Det store spørsmålet man må stille seg er hvorfor ikke Ernas regjering ikke tok i bruk de rødgrønnes pandemiplan fra Stoltenbergregjeringen 2005-2013.

Et av punktene i rapporten er nettopp mangelen på pandemiplan, så da er det underlig at de ikke brukte de rødgrønnes pandemiplan.

Mulig svaret ligger i at de rødgrønne slett ikke hadde en slik plan de heller....

Det er ikke veien å gå å skal kaste en regjering og be ministere gå av.

1

Jeg mente den gangen i 2012 at det er uhensiktsmessig og feil å kreve en regjerings avgang for manglende beredskap, det er bedre å la den rydde opp, og mener det samme i dag. Men hva de mange på blå side som den gangen var sterkt kritiske til at Jens satt videre og ropte på hans avgang.

Vil de gjøre det samme mot Erna og hennes regjering?

Uten at jeg tilhører den blå siden, var jeg var en av flere på venstresiden som mente Stoltenberg-regjeringen skulle tatt sin hatt og gått av etter den knusende evalueringen i 2012. Og jeg mener Solberg-regjeringen skal gjøre det samme nå.

Beredskapen ved pandemiutbruddet var under enhver kritikk, og dette er Ernas ansvar. Etter utbruddet har de imidlertid håndtert situasjonen greit, men det er ikke poenget. De hadde 7 år på seg til å planlegge for en varslet situasjon, og det har de feilet monumentalt på.

Erna bør gå av på grunn av dette. Kommer hun til å gjøre det? Neppe. Og jeg tror ikke at opposisjonen er sin rolle bevisst denne gangen heller.

1

Beredskap er noe ingen snakker om før en katastrofe, men alle skal mene noe om etterpå. Løsningen er å sparke hvem enn som tilfeldigvis satt med makta når katastrofen inntraff.

1
Jallaskar [sitat…] Uten at jeg tilhører den blå siden, var jeg var en av flere på venstresiden som mente Stoltenberg-regjeringen skulle tatt sin hatt og gått av etter den knusende evaluering...

Og jeg tror ikke at opposisjonen er sin rolle bevisst denne gangen heller.

Opposisjonen og især Høyre og FrP utnyttet den sterke kritikken til Gjørv-kommisjonen til det fulle frem mot valget høsten 2013 til å fremstille Stoltenbergregjeringen som inkompetent og tafatt.

Taktikken med å fremstille den rødgrønne siden som inkompetent var ikke noe de fant på da, det hadde lenge vært en strategi fra høyresiden. Gjørvkommisjonens rapport ble slik sett en stor gavepakke og de brukte den for alt den var verdt til å hamre inn budskapet at skal det bli orden på beredskapen må det til nye koster. Det tror jeg var medvirkende til at de blå vant med en av de største, om ikke den største, marginen siden mellomkrigstiden. Ingen nålevende statsministre fra Høyre fikk den makten som Erna fikk til å styre landet i valget 2013.

Nå har vi fasit. Erna har sittet i snart to perioder og satt norgesrekord ved to knusende riksraporter over manglende oppfølging av stortingets vedtatte beredskapstiltak etter Gjørvkommisjonenens anbefalinger og nå kommer det frem at de heller ikke har fulgt opp stortingets vedtatte beredskapsplaner mot pandemier. Men til forskjell kan ikke Erna påberope seg å bli tatt på senga slik Jens kan. Hun har ikke bare feilet i å være forutseende slik man kan kritisere Jens for, hun har somlet med å implementere dyrkjøpt lærdom fra to nylig erfarte kriser.

Jeg håper derfor at dagens opposisjon tar lærdom av forrige opposisjons mesterlige utnyttelse av dårlig beredskapapolitikk. Erna gikk til valg på at hun skulle rydde opp i beredskapsrotet og har hatt to stortingeperioder på seg til å gjøre det. Hun har holdt velgerne for narr og fortjener all den kritikk hun kan få her.

2

Vil de gjøre det samme mot Erna og hennes regjering?

Erna Solberg sier at manglene i håndteringen er som skjønnhetsfeil å regne. Noe nærmere kritikk enn det vil nok ikke de blå komme.

1

Norge har blitt svært sårbart på en rekke områder, også når et smittsomt og dødelig virus banker på.

Den aller siste påminnelsen om vår sårbarhet kom da Høyesterett avsa dom om at når stortinget har brutt grunnloven mange nok ganger i forbindelse med avgivelse av suverenitet til EU, da har det blitt sedvane, og lovlig. Grunnloven som skal beskytte landet og befolkningen her, er tråkket ned i søla over en 30-års periode av landets fremste makt-partier.

Et samfunnssystem hvor kommersielle hensyn trumfer alt annet, og EU har overtatt rollen som lovgiver for Norge, endrer mentaliteten til politikere og setter preg på landet forøvrig. Det nye er underdanighet ovenfor EU, man venter på hva EU gjør, initiativ og selvstendige tanker er borte. Man har gjort seg avhengig av EU, og myndighetene i Norge sitter som administrasjon for EU.

Man får ikke en gang plukket jordbærene, da kan man ikke forvente at man skal holde beredskap av medisiner, verneutstyr og annen beredskap, som ville ha vært en selvfølge i et selvstendig land med ansvarlige politikere.

Dette er de overordnede årsaker til at Norge har blitt svært sårbart pga. EØS-avtalen, vi ligger forsvarsløs for pandemier, grådige næringslivsinteresser og internasjonal mafia.

1
trondhjem [sitat…] Opposisjonen og især Høyre og FrP utnyttet den sterke kritikken til Gjørv-kommisjonen til det fulle frem mot valget høsten 2013 til å fremstille Stoltenbergregjeringen som...

Opposisjonen og især Høyre og FrP utnyttet den sterke kritikken til Gjørv-kommisjonen til det fulle frem mot valget høsten 2013 til å fremstille Stoltenbergregjeringen som inkompetent og tafatt.

Man skulle vel ønske at den ene hadde vært bedre enn den andre siden. På samme måte som AP og venstresiden brukte alt som kom opp av saker om politikere fra høyre-siden . . . . . . Var det ikke i 2011 Hoksrud var i Riga - og det ble vel sterkt omtalt så sent som i 2018 . . . . .

Hoksrud om sex-kjøpet i Riga - - En belastning at dette kommer opp igjen og igjen (dagbladet.no)(Bare for å minne om noe.)

Men Erna får gjøre som Jens Stoltenberg; Ta ansvar og lære av feilene - og fortsette å regjere . . . . . .

Men uansett, så takker jeg igjen for at vi har hatt en høyre-regjering og ikke en sosialdemokratisk som i Sverige. Støre og AP hadde nok lyttet til sine venner = sosialdemokratene i Sverige - som de alltid har gjort.

1
erdetslik [sitat…] Man skulle vel ønske at den ene hadde vært bedre enn den andre siden. På samme måte som AP og venstresiden brukte alt som kom opp av saker om politikere fra høyre-siden ....

Men uansett, så takker jeg igjen for at vi har hatt en høyre-regjering og ikke en sosialdemokratisk som i Sverige. Støre og AP hadde nok lyttet til sine venner = sosialdemokratene i Sverige - som de alltid har gjort.

Slik Erna lyttet til sinne venner i NHO og åpnet landet for importsmitte i høst?

1
engafever [sitat…] Erna Solberg sier at manglene i håndteringen er som skjønnhetsfeil å regne. Noe nærmere kritikk enn det vil nok ikke de blå komme.

Og det har hun helt rett i når vi sammenligner oss med sosialdemokratene i Sverige . . . . . . Takk for at vi hadde en høyre-regjering når dette virus ankom til Norge. Støre er alltid best når vi har fått fasit - men man må vel regne med at han hadde søkt råd og støtte hos sin venn i det sosialdemokratiske Sverige . . . . . . Og da kunne også vi vært på linje med Sverige og Brasil . . . . . . Da var det nok bedre med Erna . . . . . .

1
erdetslik Og det har hun helt rett i når vi sammenligner oss med sosialdemokratene i Sverige . . . . . . Takk for at vi hadde en høyre-regjering når dette virus ankom til Norge. Støre er all...

Og det har hun helt rett i når vi sammenligner oss med sosialdemokratene i Sverige . . . . . .

Men ikke hvis vi sammenligner med sosialistene på Island. Sosialdemokratene i Finland har også klart seg bra med langt mindre inngripende, men tydeligvis mer presise, tiltak enn Norge.

1
erdetslik Men nå har det aldri vært naturlig for Norge verken å søke råd eller støtte hos Finland eller Island politisk - men det har alltid vært tette bånd mellom Norge og Sverige.

Norge ville sannsynligvis kjørt mer eller mindre den samme linjen uansett regjering. Kanskje hadde man ikke blitt så høy på seg selv at man glemte å planlegge for høsten, men det er nok mer personavhengig enn partiavhengig.

Det var ingen i opposisjonen som krevde mildere tiltak, eller at vi skulle gjøre som Sverige, for å si det forsiktig.

1

Stoltenberg la lista for fremtiden, uansett hva man gjør feil, man tar ansvar ved å sitte.

1

Vel.

Masseskytingen på Utøya ble verdensrekord i antall drepte av én og samme skytter. Fordi vi hadde et politi som absolutt ikke evnet å aksjonere innen rimelig tid. Skytteren måtte overgi seg to ganger før det var noen til stede som han kunne overgi seg til. Sammenlignet med andre land må vel dette sies å være beviset på et totalt bunn-nivå mht aksjonsberedskap.

Sammenlignet med andre land (vestlige sammenlignbare land. Ikke asiatiske land!) har Norge vist seg å håndtere pandemien svært godt. Landet har rett og slett blitt ledet på en god måte gjennom denne sykdommen. Når beredskapen i tillegg dreier seg om hva som ble/ikke ble gjort før Erna's tid, bør hun ikke la seg affektere alt for mye av kritikken i denne rapporten.

Rapporten bør være et godt grunnlag for å forbedre beredskapen i landet, men at medlemmer av dagens regjering skal bli like satt ut som regjeringsmedlemmer i 2011, ser jeg ikke noe som helst grunnlag for...

2

Nå er bortimot alle partiene på tinget 'skyldige' i at vi har like dårlig beredskap i dag som 1940

Blir litt korny når Støre sitter å kritiserer Erna når han selv har vært delaktig i nedleggelsen av norsk beredskap

1
vif_support Nå er bortimot alle partiene på tinget 'skyldige' i at vi har like dårlig beredskap i dag som 1940 Blir litt korny når Støre sitter å kritiserer Erna når han selv har vært delaktig...

Blir litt korny når Støre sitter å kritiserer Erna når han selv har vært delaktig i nedleggelsen av norsk beredskap

Skal en opposisjonsleder ta ansvar for politikken til sittende regjering? Hvis du tror det har du ikke skjønt mye av parlamentarismen.

Det er den som har vakta som skal ha ansvar for det som skjer på vakta. Solberg har hatt ansvaret i 8 år nå. Jeg vet at det har vært en gjenganger i den politiske propagandaen å skylde på forgjengerne. Det holder ikke for meg.

1
Makro1 Vel. Masseskytingen på Utøya ble verdensrekord i antall drepte av én og samme skytter. Fordi vi hadde et politi som absolutt ikke evnet å aksjonere innen rimelig tid. Skytteren måt...

Når beredskapen i tillegg dreier seg om hva som ble/ikke ble gjort før Erna's tid, bør hun ikke la seg affektere alt for mye av kritikken i denne rapporten.

Etter 7 år i regjering kan ingen snakke om at det dreier seg om beredskap før Erna's tid. Det var i hennes tid at beredskapen var dårlig.

1

Men hva de mange på blå side som den gangen var sterkt kritiske til at Jens satt videre og ropte på hans avgang.

Vil de gjøre det samme mot Erna og hennes regjering?

Jeg er på rød side og har ment at hele regjeringen Stoltenberg burde gått av etter 22.juli.

1
Laster...