Politikk - Norsk

trondhjem

Oljepolitikken bør opp til revisjon

Oljenæringen har på kort tid opplevd fire grunnvollsrystende sjokk.

IEA, oljeindustriens "beste venn" og mangeårig premissleverandør for energidebatten, har utgitt en rapport som sier at dersom verdenssamfunent skal oppfylle Parisavtalen er det ikke lengre rom for nye olje og gassfelt. Vi har funnet mer olje og gass enn det er plass til i et slikt CO2-regnskap.

En domstol i Nederland har dømt Shell til å kutte sine klimagassutslipp med 45 % innen 2030. Dette inkluderer utslipp når oljen og gassen de produserer brennes. Dommen er (selvsagt) anket.

Klimaaktivister som eier kun et par promille av aksjene i Exxon fikk støtte av et par storsaksjonærer mot styrets og den daglige ledelsens ønske om å bytte ut to styremedlemmer med klimaaktivister.

Styret og den daglige ledelsen i Chevron fikk et massivt flertall mot seg i sin generalforsmling. Den vedtok at selskapet skal kutte klimagssutslipp inkludert utslipp fra solgt olje og gass.

Hvorfor er dette så viktig for norsk oljepolitikk?

Mye av svaret er slik Bloomberg skriver det: For fem år siden var klimaaktivister henvist til å vifte med plakater utenfor generalforsamlingene til oljeselskapene. I beste fall fikk de fremmet forslag som ble nedstemt, med stor margin.

Nå er klimaaktivister kommet inn i styrerommene til noen av de største og mektigste olje og gasselskapene i verden og klimaaktivistene har støtte av et flertall av aksjonærene i at selskapene må omstille seg til en fornybarverden og ta klimaproblemet på alvor ved å kutte i olje og gassproduksjonen. Dette betyr at verdenssamfunnet setter opp farten i det grønne skiftet. Gigantene kommer på banen.

Dette er defor et våkn-opp-signal til norsk oljenæring og samfunn forøvrig fordi vår økonomi er sterkt avhengige av at verdenssamfunnet opprettholder tørsten etter olje og gass i mange tiår fremover. Dette er nå blitt langt mer usikkert.

1
20 svar

Dette er defor et våkn-opp-signal til norsk oljenæring og samfunn forøvrig fordi vår økonomi er sterkt avhengige av at verdenssamfunnet opprettholder tørsten etter olje og gass i mange tiår fremover. Dette er nå blitt langt mer usikkert.

i 2050 er vi her ihht rapporten fra disse som "alle" plutselig tar som sannhetsvitne: Gas demand declines by 55% to 1 750 billion cubic metres and oil declines by 75% to 24 million barrels per day (mb/d), from around 90 mb/d in 2020.

Norge leverer i dag ca 2% av verdens oljeproduksjon (ca 2 mill fat). I et tenkt tilfelle der vi fortsetter utvikling av oljesektoren og holder produksjonsnivået gående, vil vi i 2050 levere "hele" 8% av verdens olje forbruk... Og disse 24 mill fatene er etter hva jeg forstår inkludert i Net Zero regnskapet? Så hvorfor skal vi stenge ned all produksjon i 2035, som vel er det MDG ønsker??

Vi skal helt klart være et foregangsland, og må selvfølgelig være med på å utvikle "grønn energi". Men det er fortsatt lov å ha to tanker i hodet samtidig.

1
villevesten [sitat…] i 2050 er vi her ihht rapporten fra disse som "alle" plutselig tar som sannhetsvitne: Gas demand declines by 55% to 1 750 billion cubic metres and oil declines b...

Norge leverer i dag ca 2% av verdens oljeproduksjon (ca 2 mill fat). I et tenkt tilfelle der vi fortsetter utvikling av oljesektoren og holder produksjonsnivået gående, vil vi i 2050 levere "hele" 8% av verdens olje forbruk... Og disse 24 mill fatene er etter hva jeg forstår inkludert i Net Zero regnskapet? Så hvorfor skal vi stenge ned all produksjon i 2035, som vel er det MDG ønsker??

Vi skal helt klart være et foregangsland, og må selvfølgelig være med på å utvikle "grønn energi". Men det er fortsatt lov å ha to tanker i hodet samtidig.

Det kan godt tenkes at lønnsomheten går ned, slik at de dyre olje- og gassfeltene på norsk sokkel etterhvert ikke lengre vil være noen melkeku. Slike ting antar jeg at de som investerer penger i oljeleting og mer utbygging vil ha i bakhodet. Jeg la inn en link i en annen tråd, men kan gjenta den her :

Det norske fondet Norfund, som kun investerer i fornybar energi, har hatt høyere avkastning på sine investeringer enn oljefondet har hatt i den samme perioden.

"....Mens den årlige avkastningen på Oljefondets investeringer har vært på 6,3 prosent siden 1998, har Norfunds gjennomsnittlige avkastning på investeringer i fornybar energi, ligget på 6,6 prosent siden oppstarten samme år...."

Verd å tenke på. Det kan være mer penger å tjene for de som investerer i grønn energi i stedet for fossil energi.

1
villevesten [sitat…] i 2050 er vi her ihht rapporten fra disse som "alle" plutselig tar som sannhetsvitne: Gas demand declines by 55% to 1 750 billion cubic metres and oil declines b...

Norge leverer i dag ca 2% av verdens oljeproduksjon (ca 2 mill fat). I et tenkt tilfelle der vi fortsetter utvikling av oljesektoren og holder produksjonsnivået gående, vil vi i 2050 levere "hele" 8% av verdens olje forbruk... Og disse 24 mill fatene er etter hva jeg forstår inkludert i Net Zero regnskapet? Så hvorfor skal vi stenge ned all produksjon i 2035, som vel er det MDG ønsker??

Det er to faktorer som besvarer det spørsmålet.

Det ene er at der funnet mer olje og gass enn det "er plass til" innenfor Parisavtalen. Hvis verden oppfyller den vil det derfor bli mye olje og gass "til overs" rundt omkring i verden. Det betyr et prispress i markedet på kjøpers side som gjør at kun de som kan produsere billigst får solgt.

Norsk olje og gass blir aldri billigst. Det er en fysisk umulighet fordi vi trenger å investere i installasjoner som skal hente opp oljen fra under havbunnen opptil mange hundre kilometere fra land. Uansett hvor effektivt og godt det kan gjøres, vil man aldri komme i nærheten av de lave investeringskostnadene som trengs for å hente opp olje fra grunne felt på land. Det er mange av dem i Midt-Østen som fortsatt har mye olje og gass "på lager".

Miljøbevegelsen og klimaaktivister har lenge påpekt at det er stor økonomisk risiko for Norge å bruke flere hundre milliarder statlige kroner på å investere i infrastruktur i Barentshavet for å kunne hente opp olje og gass fra midten av århundret og senere. Det er på usikkert om den oljen vil være slagbar til en pris som vil bære investeringene.

Så langt har dette blitt avfeid som virkelighetsfjernt av oljeinteressene, men utviklingen ser mer og mer til å gå i den retningen at å investere tungt i Barentshavet vil bli tidenes feilsatsning. Oljeeventyret ser mer og mer ut til å være raskt på hell.

1
fargerik [sitat…] Det kan godt tenkes at lønnsomheten går ned, slik at de dyre olje- og gassfeltene på norsk sokkel etterhvert ikke lengre vil være noen melkeku. Slike ting antar jeg at de...

Slike ting antar jeg at de som investerer penger i oljeleting og mer utbygging vil ha i bakhodet.

Det er ikke jeg trygg på.

De mange børsboblene forteller at aktører som i en tid har tjent godt på en type aksjer sjeldent ser selv at nå er leken over før nedturen kommer. Selv ikke når de blir advart mister de troen på at dette er en investering gull verdt slik den har vært til nå.

Jeg synes å spore den samme blinde troen på at olje og gass er superlønnsomt og at Norge vil få et nytt eventyr i Barentshavet slik vi fikk det i Nordsjøen. Det er fortsatt massiv motstand i Norge mot å endre oljepolitikken. Verken klimasituasjonen eller endrede økonomiske realiteter ser ut til å trenge inn.

1

Oljefondet er nå på 11.3 tusen milliarder kroner. Når vi får en dobling av fondets verdi. Tror jeg mange mener at de årlige avkastningen fra fondet er såpass stor. At vår økonomi ikke lengre er så avhengig av oljeindustrien. Vi kommer til å bli mer og mer opptatt av global handel. For vårt oljefond kommer til å plassere sin fremtidige investeringer i eiendommer i vesten og store internasjonale selskap. Fra å ha fokus på oljeindustrien inntekter kommer vi til å ha fokus på oljefondets utvikling og dets årlige avkastninger til statskassa.

1
villevesten [sitat…] i 2050 er vi her ihht rapporten fra disse som "alle" plutselig tar som sannhetsvitne: Gas demand declines by 55% to 1 750 billion cubic metres and oil declines b...

..det er det....men hvem sier at klima vil bli noe som helst bedre?

Er endringene naturlige, ikke bevist. Er endringe menneskeskapt, ikke bevist. Ingentin er obsolutt null bevist.

Vi klorer og klorer og mener noe forferdelig hvor grønt allting skal bli....lille norge. Egoistenes hjemland..hvor julenissen bor?

La de nasjoner som virkelig forurenser ta affære......så kan vi bekymre oss etter det, og slikke etter beviser.

For tida er det utrolig grønt rund meg....så det holder. gressklipperene støyer dagen lang. Tørr ikke tenke på framtidas grønne politikk...........gressklipperenes tid her på kloden.

1
perchri ..det er det....men hvem sier at klima vil bli noe som helst bedre? Er endringene naturlige, ikke bevist. Er endringe menneskeskapt, ikke bevist. Ingentin er obsolutt null bevist....

obsolutt

.det er det....men hvem sier at klima vil bli noe som helst bedre?

Er endringene naturlige, ikke bevist. Er endringe menneskeskapt, ikke bevist. Ingentin er obsolutt null bevist.

Vi klorer og klorer og mener noe forferdelig hvor grønt allting skal bli....lille norge. Egoistenes hjemland..hvor julenissen bor?

La de nasjoner som virkelig forurenser ta affære......så kan vi bekymre oss etter det, og slikke etter beviser.

For tida er det utrolig grønt rund meg....så det holder. gressklipperene støyer dagen lang. Tørr ikke tenke på framtidas grønne politikk...........gressklipperenes tid her på kloden.

Håper du korket flaska kort tid etter at du skrev dette innlegget....

1

og Greta i sverige har startet opp igjen - norge er noen hyklere..

Ære være at unge står opp for saken men nå vil sikkert noen brøle , men føler meg temmelig sikker på at bak denne jenta her står noen andre og puffer på

Og hva har hun i det norske storting å gjøre ?

1
aegi2 og Greta i sverige har startet opp igjen - norge er noen hyklere.. Ære være at unge står opp for saken men nå vil sikkert noen brøle , men føler meg temmelig sikker på at bak denne...

Ære være at unge står opp for saken men nå vil sikkert noen brøle , men føler meg temmelig sikker på at bak denne jenta her står noen andre og puffer på

https://www.youtube.com/watch?v=sohBiFEHl7s

Her ser du hvordan det går når hun får et spørsmål som ikke står i skriptet hennes.

2

En domstol i Nederland har dømt Shell til å kutte sine klimagassutslipp med 45 % innen 2030.

Ta samtidig med at Shell driver stort, og har store planer, med skitten olje og gassproduksjon, fracking, oljesand oljeskifer. Det er produksjon som gir mange ganger så store utslipp som med utvinning av natur gass og olje fra den norske sokkelen. Det samme et tilfelle med Chevron som er dypt involvert i skitten produksjon.

Omlegging får bestå i at Equinor må holdes i ørene så de ikke blir involvert i fracking, oljesand og oljeskifer. Det er ingen grunn til å stanse den reneste gass og olje produksjonen mens resten av verden samtidig køler på med gigantutslipp fra kull, skifer og oljesand.

1
trondhjem [sitat…] Det er to faktorer som besvarer det spørsmålet. Det ene er at der funnet mer olje og gass enn det "er plass til" innenfor Parisavtalen. Hvis verden oppfyller den...

Det ene er at der funnet mer olje og gass enn det "er plass til" innenfor Parisavtalen. Hvis verden oppfyller den vil det derfor bli mye olje og gass "til overs" rundt omkring i verden. Det betyr et prispress i markedet på kjøpers side som gjør at kun de som kan produsere billigst får solgt.

Norsk olje og gass blir aldri billigst. Det er en fysisk umulighet fordi vi trenger å investere i installasjoner som skal hente opp oljen fra under havbunnen opptil mange hundre kilometere fra land. Uansett hvor effektivt og godt det kan gjøres, vil man aldri komme i nærheten av de lave investeringskostnadene som trengs for å hente opp olje fra grunne felt på land. Det er mange av dem i Midt-Østen som fortsatt har mye olje og gass "på lager".

1/3 av dagens ressursbase ligger i Venezuela, Canada og USA.

Venezuela alene har 1/5 av verdens ressursbase. Ikke tilgjengelig...

Canada og USA har høyere løftekost enn Norge. Ikke reell konkurrent

Iran, Irak og Russland... 1/5 til...

Disse 6 landene står for 50% av dagens ressurser.

Hvem vet hvordan det politiske landet ligger i 2050, og hvilken ny teknologi som kommer i fremtiden, men å si at vi ikke har en plass i fremtidens miks av leverandører av petroleumsprodukter syntes jeg er relativt naivt...

2

Nå er klimaaktivister kommet inn i styrerommene til noen av de største og mektigste olje og gasselskapene i verden og klimaaktivistene har støtte av et flertall av aksjonærene i at selskapene må omstille seg til en fornybarverden og ta klimaproblemet på alvor ved å kutte i olje og gassproduksjonen. Dette betyr at verdenssamfunnet setter opp farten i det grønne skiftet. Gigantene kommer på banen.

Tror du "gigantene", investorer og andre spekulanter, gjør noe som ikke vil gi god gevinst. I panikk og mangel på reelle løsninger og alternativer, kaster politikere i verdens I-land, penger etter alt som kan gi dem et pusterom, eller lukter av nye ideer. Den interessen snur med stemningen, og i mellomtiden tar vi klimaaktivister inn i styrerommene for oppdragelse og omvendelse. En eldgammel teknikk for å jevne ut humper på veien videre.

1
trondhjem [sitat…] Det er to faktorer som besvarer det spørsmålet. Det ene er at der funnet mer olje og gass enn det "er plass til" innenfor Parisavtalen. Hvis verden oppfyller den...

Norsk olje og gass blir aldri billigst. Det er en fysisk umulighet fordi vi trenger å investere i installasjoner som skal hente opp oljen fra under havbunnen opptil mange hundre kilometere fra land. Uansett hvor effektivt og godt det kan gjøres, vil man aldri komme i nærheten av de lave investeringskostnadene som trengs for å hente opp olje fra grunne felt på land. Det er mange av dem i Midt-Østen som fortsatt har mye olje og gass "på lager".

Mange av disse installasjonene er allerede bygd i dag, og krever således svært lave investeringer. I tillegg glemmer du at spesielt gass er dyrt å frakte. Med mindre man har rørledninger til kontinentet som bl. annet eksisterer i Nordsjøen den dag i dag.

1
legalize_it [sitat…] Mange av disse installasjonene er allerede bygd i dag, og krever således svært lave investeringer. I tillegg glemmer du at spesielt gass er dyrt å frakte. Med mindre man h...

Mange av disse installasjonene er allerede bygd i dag, og krever således svært lave investeringer.

Det jeg tar opp i denne tråden er feilinvesteringsrisikoen knyttet til utvidelsen av oljeaktiviteten til nye områder i Barentshavet. Der mangler det mye infrastruktur som staten vil ta fra 78 og opp til 93 prosent av regningen for å bygge ut. Dette utgjør til sammen mange hundre milliarder kroner for oss skattebetalere.

Med tanke på hvor fort holdningene til klimatrusselen endres i verden, endelig begynner det å synke inn hos mange med beslutningsmyndighet at klimatrusselen betyr at vi må slutte å bruke fossil energi, er jeg langt fra sikker på at en investering i petroleumsinfrastruktur i Barentshavet vil bli lønnsom.

Hvis det går som jeg tror og håper vil verdens oljeforbruk falle raskere enn hva mange i dag ser for seg og skape et kjøpers marked. Da vil Midt-Østen og andre land som har den enkleste tilgjengelige oljen ta over markedet. Det blir ikke lengre mulig å få solgt den til en pris som gjør felter langt til havs "oppunder Nordpolen" rentable.

1
Arrcab [sitat…] Tror du "gigantene", investorer og andre spekulanter, gjør noe som ikke vil gi god gevinst. I panikk og mangel på reelle løsninger og alternativer, kaster politi...

Tror du "gigantene", investorer og andre spekulanter, gjør noe som ikke vil gi god gevinst.

Nei. Det er nettopp derfor den siste tids utvikling er verdt å merke seg.

Det er majoriteten av aksjonærene til Chevron og Exxon som har gjort "opprør" og tvinger selskapene til å legge om kursen i fornybar retning. Dette er verken "velmenende" politikere eller klimaaktivister, men profesjonelle fondsforvaltere som ikke lengre tror at rene petroleumsselskaper har en fremtid i markedet.

1
TheFamous25 [sitat…] https://www.youtube.com/watch?v=sohBiFEHl7s Her ser du hvordan det går når hun får et spørsmål som ikke står i skriptet hennes.

Ha ha ha ha, klippet er forsøkt å legge ut som et bevis på dette mange ganger, men trodde nå at de fleste hva som egentlig skjedde her.

Det sitter 6 ungdommer i panelet men alle journalister etc stilte stort sett spørsmål kun til henne. Til slutt ønsket hun selvfølgelig at de andre også skulle få fram sine meninger og få sagt noe.

1
aegi2 og Greta i sverige har startet opp igjen - norge er noen hyklere.. Ære være at unge står opp for saken men nå vil sikkert noen brøle , men føler meg temmelig sikker på at bak denne...

Greta i sverige har startet opp igjen

Greta er allerede kjøpt opp av vestlig msm og lagt hånda til Biden.

Ikke lenger noe troverdig plan i det hun sier nå når hun peker fingeren mot Kina. Landet som har 1,4 milliarder mennesker ; Selvfølgelig blir det mer utslipp av det.

Et første skritt , dersom man virkelig ønsker å gjøre noe , er å kutte dollar som betalingvaluta , petrodollaren , i omsetningen. Det vil selvfølgelig ikke USA gå med på.

Et andre skritt er å oppnå rimelig fredelig maktbalanse som forhindrer krigføring. USA fører nå den mest aggressive utenrikspolitikken noensinne. Dette blir det ikke fredelige tilstander og gjensidig respekt av.

Så lenge det er penger å tjene på det sorte gullet , forsvinner det ikke. Så lenge det ikke er fred og gjensidig respekt blir målsetningene bare ord.

1
trondhjem [sitat…] Nei. Det er nettopp derfor den siste tids utvikling er verdt å merke seg. Det er majoriteten av aksjonærene til Chevron og Exxon som har gjort "opprør" og tvinge...

Enig i det. Verdt å merke seg at distributører og produsenter er smarte, og ønsker "flere bein å stå på". Jeg tror menigheten overdriver "tvang og opprør", ordbruk som passer inn deres generelle omgang med påstander og informasjon. Jeg tror heller ikke du behøver å bruke velmenende politikere i anførsel, jeg tror det er akkurat hva de er, uten å ha særlig substans.

1

Hvorfor er dette så viktig for norsk oljepolitikk?

Fordi hvis vi er lure, produserer vi bare videre petroliumsprodukter inkludert videre oljefelt leting, og tjener en masse i framtida. Det er for mange indoktrinerte grønne på kloden som gjerne vil bli sauer. At vi kan legge oljen tilside engang i framtiden, kan nok skje, men nå, allt for tidlig. Iallefall vil givergleden fra politikerene ta slutt...det med å gi bort alle milliardene vi omgir oss med, så kan vi andre spise grønntfor....

1
Laster...