Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Var ideen om et statlig norsk oljeselskap dum?

Selvsagt var det smart. Selvsagt kommer det folket til gode.

Regner med at Høyre sto på barrikadene og hevdet at det ikke er en statlig oppgave å utvinne olje.

Skulle man funnet olje i dag så hadde venstres Iselin Nybø solgt det til private uten å tenke på at også staten kan gjøre slikt.

Frp ønsket at Ekofisk skulle selges til private for 10 milliarder. Selvsagt var de like bak mål som de er nå.

Det er ikke dumt at staten er en aktiv eier.

2
21 svar

21 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

PapaSmurf

Flere innlegg slettet på grunn av personfokus.

Hold dere til sak, unngå å gå på person.

Klage eller tilbakemelding på moderering kan tas på e-post til diskusjon@vg.no.

Kommentering av moderering skal ikke tas i tråden.

/MOD

1

ostgote

Det er ikke dumt at staten er en aktiv eier.

Statoil / Equinor er blitt gradvis svekket opp gjennom årene med salg av statlige eierandeler. Det har ført til feil satsing, med det gigantiske tapet på 200 milliarder da Statoil be bondefanget og lurt trill rundt av amerikanske råkapitalister.

1

fazz

Regner med at Høyre sto på barrikadene og hevdet at det ikke er en statlig oppgave å utvinne olje.

>>> Høyre ville selvsagt kjempe for at deres økonomiske velgjørere skulle få størst mulig utbytte av våre felles verdier. Det er jo egentlig kapitalistisk sosialisme på sitt beste. "You scratch my back I scratch yours". Der jo mer penger du gir i direkte partistøtte eller lobbying desto mer kommer tilbake i retur.

1

PerryAndre

Regner med at Høyre sto på barrikadene og hevdet at det ikke er en statlig oppgave å utvinne olje.

Det var ikke Ap som opprettet Statoil i 14.6.1972. Det var det Stortinget som sørget for.

1

ulefos

kjenner du til stemmegivingen?

1

Benkeslitern

stemmegivingen

kjenner du til stemmegivingen?

Fra Wikipediasiden om Equinor :

Det norske statsoljeselskap as Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972. Den politiske motivasjonen bak vedtaket var ønske om norsk deltagelse i oljeutvinningen fra starten av for å bygge opp kompetanse som kunne danne basisen for en nasjonal oljeindustri. Fra formålsparagrafen til statsoljeselskapet: Statoil skal selv, eller gjennom andre selskap, «drive undersøkelser etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter.»[8]

Det er viktig å ikke la sannheten komme i veien for en god svertekampanje....

3

PerryAndre

Ja. Og beslutningen ble at Statoil skulle bli norsk heleid selskap. Uenigheten gikk på Statoil sin frihet.

På forhånd var det opprettet et organisasjonsutvalg, som skulle se på Statoil arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Utvalget kom frem til at Statoil skulle bli et statlig holdingselskap som skulle ta for seg de operative oppgaver, mens for øvrig andre oppgaver skulle det føres statlig kontroll over. Altså, at Statoil som selskap skal ta for deg det som skjedde på sokkelen. Høyre og mellompartiene, som de ble kalt på den tiden støtten den organisasjonsformen.

I Brattli regjeringen argumenterte industriminister Finn Lied og hans statssekretær Arve Johnsen for at Statoil skulle gis "handlefrihet". De to var opptatt av at utenlandsk kompetanse og utenlandsk industri hadde sørget for selve oljeproduksjonen i Norge. Kompetansen fantes i utlandet og ingen andre enn fremtidige Statoil vil kjenne til den utenlandske kompetansen. Arve Johnsen ble Statoil første sjef.

Det ble som Ap bestemte. At Statoil og da selskapets ledelse fikk ansvar for alt som var relevant for deres virksomhet. Vi skal huske på at i 1972 var det også EF avstemming. Høyre og mellompartiene sto faktisk for mer proteksjonisme, enn det Ap gjorde. Var usikkerhet hvor langvarig inntektene fra oljeproduksjon kom til å vare. De borgerlige partiene var mer opptatt av verftsindustrien og annen privat norsk industri skulle få kontrakter på nye prosjekter. Ap hadde fremdeles et "anstrengt" forhold til kapitalismen.

Går vi til slutten av 1950-tallet. Var Ap politikere fremdeles bekymret over at sosialister kjørte biler. En sosialist skal anvende buss og tog.

Det står mye interessant å lese i bøker om Norges historie.

1

hjbjerke

Selvsagt var det smart. Selvsagt kommer det folket til gode.

Nå er det vel petroleumsbeskatningen som gir de største avkastningene til staten - ikke aksjene i Equinor og petroleumsbeskatningen får alle som operer på Norsk Sokkel. Den største genistreken var det vel Jens Evensen og co. som sto for: nemlig sikringen av kontrollen over sokkelen.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...