Nye VGD er lansert! Mer informasjon

MdG tar den helt ut - katta ute av sekken

MdG har i lang tid hatt en historiefortelling som ikke står til troende. Det har vært tydelig at det er en skjult agenda.

I Dagsnytt Atten i dag slipper de en ny katt ut av sekken. nå skal El-bilene ut av byene. Strategien har ligget fast i mange år synes det som:

- Først, CO2 utslipp, dieselbilen må vekk. Også et fokus på svevestøv. «Helsen må rå» - kjøp El-bil!

- Deretter gilk de løs på gatene, vi må ta byen tilbake. P-plassene fjernes, Indre ring i Oslo sperres, en bygger sykkelveier i gatene for å fjerne ytterligere P-plasser.

- Så fjerner man ladepunktene og gjør det vanskeligere å bruke el-bilen. En snakker om at det ikke er plass til og en rett til å ha en «2 tonns blikkboks stående utenfor». En snakker om at det er «trangt». Bilen skal å brukes «utenfor byene og i distriktene».

Dette er en helt målbevisst strategi. I neste omgang skal bilen «brukes i distriktene», og «den forbys i byen». Radikalistene kjenner ingen grenser.

Vi så det samme med snøscootere, først gikk det på støy. Deretter på CO2 utslipp. Når man er på støyfrie elektriske snøscootere, da tar de plass i fjellet, «det er ingen menneskerett å dra rundt på ett tonn i skogen». Kort sagt - vi lbsker ingen moro, vær fornuftig, vi er mot all form for snøscooterkjøring alle steder alle tider!

Det er godt og tillitsvekkende at MdG nå fremstiller som det de er. Et totalitært miljøradikalt og sosialistisk parti som er villig til å ta alle mulige grep for å gjennomføre sin politikk.

Kan dette partiet bryte sperregrensen og etablere seg med en Stortingsgruppe på 5-10 representanter?

MbK

3
49 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

KongBob

Et totalitært miljøradikalt og sosialistisk parti som er villig til å ta alle mulige grep for å gjennomføre sin politikk.

Virkelig?!... De er villige til å ty til våpen for å tvinge sin politikk igjennom?...

Du tar virkelig skremselspropaganda og det å male fanden på veggen til et helt nytt nivå...

1

trondhjem

Det er åpenbart provoserende for mange at for MDG er det mer enn bare bilister i byene som bør hensyntas.

Før bilen kom var bygatene leke og tumleplass for byens innbyggere. De var en sosial arena så vel som fartsårer. Når bilen kom ble det slutt på det. Alle ikke-traffikale brukere av veiene måtte vike for at bileierne skulle komme frem og få parkert bilen sin.

Med årene ble det rett så mange av disse bilene. For mange til at det er plass til alle i bygatene. Trafikken gikk i stå og så godt som alt ledig areal ble tatt i bruk som parkeringsplass. Med de mange bilene fulgte trafikkulykker, støyproblemer, og helseskadelig byluft.

De etablerte partienes svar på dette problemet var i tiår etter tiår å utvide veikapasiteten for å ta unna køer - uten at det hjalp for stort annet enn å øke helse- og forurensingsproblemet som den store bilbruken medfører.

Så kom MDG til makt i hovedstaden. De er ikke enige i at bilen skal ha den sterke prioriteten i byene som den har hatt. MDG vil at andre grupper i samfunnet også skal hensyntas. De vil at f.eks. astmatikere skal slippe å bli innestengt i hjemmet fordi det er for mye bileksos ute. De vil at fotgjengere, syklister og kollektivreisende skal få en større andel av byens veiareal.

For å oppnå det oppfordrer MDG folk til å la bilen stå til når du virkelig trenger den og reise på annen måte når det er mulig. De vil ta bort parkeingplasser og utvide fortau eller lage sykkestier, mm.

Det er underlig å se og ikke så lett å forstå hvorfor det provoserer så mange så sterkt som det gjør. Jeg synes strengt tatt det er et rimelig krav og ønske at bilfolket må dele noe på den begrensede plassen i de store byene.

1

Makro1

Dette blir litt tullete:

Det første avsnittet ditt beskriver utvikling. Det er noe positivt! Om man ikke kan leke i gatene, betyr ikke det at man ikke har noe sted å være. At det liksom skal være vanskeligere å leke i dag enn tidligere, har jeg ingen tro på.

Neste avsnitt har heller ikke særlig å gjøre med MDG's kamp mot biler: Forurensning er omtrent borte fra dagens nye biler. Det finnes forurensningsproblemer om vinteren, og det løses ved å fjerne piggdekk-bruk og vedfyring inne i sentrum. Men det gjør ikke MDG.

Dette gjelder også i ditt 3dje siste avsnitt: MDG hindrer ikke det som virkelig vil hjelpe disse utsatte gruppene. Piggdekk-bruk, dieselbusser og vedfyring er større plager for astmatikere enn generell bilbruk med dagens nye biler.

De to siste avsnittene vitner om en fraværende forståelse av at bilbruk er et gode. Det gir oss muligheter til et mer effektivt, trygt og behagelig liv. Det vil riktignok fortsette omtrent som før for alle oss som har greit med penger, men alle som ikke har nettopp dét kan bare glemme å holde seg med bil. MDG har sørget for at det blir for kostbart og for problematisk for denne gruppen.

MDG's politikk medfører også en risiko for at byen mister sitt hundreårige fortrinn som et handelssentrum. Politikken medfører at byen etter hvert passer best for yngre folk som liker å bruke restauranter og barer. Ikke noe galt i dét, men byen burde også passe godt for alle andre grupper.

Når så MDG som har en så til de grader splittende politikk, og en innstilling til meningsmotstandere som mest av alt minner om Trump i sine glansdager, er det absolutt ikke merkelig at politikken til MDG provoserer. MDG har kanskje ca. 10% oppslutning. Trump hadde tross alt ca. 50%. Så slik sett er MDG værre enn Trump!

Derfor er det helt naturlig at befolkningen i Oslo reagerer når et parti som MDG vanskeliggjør hverdagen til store grupper i byen. Ja, de kan selvfølgelig flytte, og mange kommer til å gjøre dét. Sammen med både butikker og annet. Ikke bra!

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...