Rakk ikkje å få med visse modifiseringar: Om Helge Ingstad : Det er eit politisk ansvar at dekksoffisersne ikkje er godt nok kvalifiserte.

Når det gjeld Afghanistan, er det innmarsjen som er skandalen- . utmarsjen er berre ein osekvens av feilslått vurderingar.

1

Jeg vil kjøpe flere Fregatter. De duger!! Det var en kjempetabbe som førte til forliset. Men Norge er en stor kyststat så vi bør ha i allefall 5 fregatter.

Og F35 begynner å bli en suksess. Sveits kjøper også F35. Alternativet av Eurofighter og Rafael men Norge er i "gjeld" til USA da de finansierte 50% av vårt militære men også sivile ting under den kalde krigen. Vi var på en måte oppmarsjområdet mot Sovjet.

Coronatiltakene har vært milde i Norge fordi dere har hatt lav smitte , så ikke syt. Alternativet ville langt verre. Se over kjølen.

Det er flott at de trekker seg ut av Afghanistan for vi har ikke noe der å gjøre lengre men skjer det angrep fra det holdet så vil vesten reagere med flydropp og passende respons med engang. Men vi kommer trolig i andre konflikter.

Vi vet ikke helt men det ser ikke pent ut det som skjer i sør Kina havet. Og Afrika kan bli det nye Jemen /Afghanistan.

Både Trump og Biden var enige om Afghanistan og om å møte kinesisk og andre lavkostlandkonkurranse. Og nå har det kommet en internasjonal skatt på multinasjonale selskaper (15)

Vi er inne i en tid hvor nyliberale og neokonservative løsninger er gått ut på dato.

Det er klare alternativer ved valget 13 sept.

Det er fortsatt blå blå grønn regjering eller en Støre/Vedum basert regjering .

Og etter hvert så vil forskjellene vise seg.

Og når valget er over så skal vi takke Erna for det som var positivt med hennes styre. Hun vil ruve blant våre politikere selv om har vært betalt av de rike og gitt de meget.

1
frode57 Jeg vil kjøpe flere Fregatter. De duger!! Det var en kjempetabbe som førte til forliset. Men Norge er en stor kyststat så vi bør ha i allefall 5 fregatter. Og F35 begynner å bli en...

Det er klare alternativer ved valget 13 sept.

Så det trur du? Vi kjem ikkje til å gå ut av EØS uansett regjering. Det vil seia at privatiseringa vil halda fram slik at posten fungerer dårlegare og dårlegare, at det ikkje vert mogleg å kjøpa ein togbillett dirkete til Oslo frå Trondheim dersom ein vel Rærosbana. Digitalisering og automatisering vil halda fram, fleire og fleire arbeidsplassar vil verta borte, talet på uføretrygda vil ikkje gå ned, maset om grønt skifte vil halda fram og nednakkinga av olje- og gassproduksjon nå nye høgder. Hykleriet vil det ikkje verta slutt på. Det er olje og gass og fiskesl vi lever av, og så vil politikarane lata som det finst eit levedugande alternativ. Dessutan vil dei halda på medlemskkapen i NATO og logringa for USA og det livsfårlege militære underordninga under den staten vil halda fram. Nei, å røysta ves Stortingsvalet er fullstendig verdelaust. Ein har ikkje noko reelt val.

1
Langveg Rakk ikkje å få med visse modifiseringar: Om Helge Ingstad : Det er eit politisk ansvar at dekksoffisersne ikkje er godt nok kvalifiserte. Når det gjeld Afghanistan, er det innmars...

Når det gjeld Afghanistan, er det innmarsjen som er skandalen- . utmarsjen er berre ein osekvens av feilslått vurderingar.

USA forlot Bagram-flyplassen i Afghanistan etter å ha kontrollert den i nesten 20 år. Styrkene deres slo av strømmen og sneik seg bort om natta uten å varsle basens nye afghanske sjef, som oppdaget amerikanernes avreise mer enn to timer etter at de dro, ifølge afghanske militærmyndigheter. Det må kalles å rømme hals over hode.

Undrar på korleis den norske røminga gjekk føre seg, sikkert med halen mellom beina. Milliardar på milliardar er altså kasta bort i lojalitet til Storebror ...Og stortingspolitarane kjem ikkje til å stå til ansvar for skandalen.

1
Langveg Rakk ikkje å få med visse modifiseringar: Om Helge Ingstad : Det er eit politisk ansvar at dekksoffisersne ikkje er godt nok kvalifiserte. Når det gjeld Afghanistan, er det innmars...

Det er eit politisk ansvar at dekksoffisersne ikkje er godt nok kvalifiserte.

For noe tullball.

Det er kaptein som velger ut de som har ansvar på brua som har sviktet. Eller en med høyere rang enn kaptein i militæret. De har fått ansvar for tidlig.

Er slik innenfor sivil og militær skipsfart holder ikke med at man har papirene i orden. Man må ta steg oppover gjennom først å være styrmann, førstestyrmann, overstyrmann og kaptein. Det er kaptein i sivil skipsfart, som eventuelt forfremmer andre offiserene.

1
Laster...