Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Den 27. mai vedtok Det Norske storting at kravet om helseatest for eldre skulle oppheves fra den 1. August 2021

https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2021/07/21/195774173/krav-til-helseattest-for-eldre-bilforere-ogsa-etter-1-august

Er det slik at vi ikke kan stole på at stortings vedtak blir gjennomført?

2
11 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

ostgote

Sjåføren har ansvaret for å være skikket til kjøringen, ikke en "pilletriller". Denne attestsaken burde aldri vært innført i første omgang og er en særegenhet som Norge har etablert, helt i utakt med resten av den bilkjørende verden. Et land som Norge med mye grisgrendt bosetting og med en ganske lav biltetthet og lave fartsgrenser i europeisk målestokk. Majoriteten av ulykker, og de mest alvorlige ulykkene skjer i yngre aldersklasser, så det er der restriksjoner og tiltak vil bedre trafikksikkerheten.
Mistenker her at det er yngre fartsglade som ønsker de eldre vekk fra veien fordi de kjører for sakte for "Teslagenerasjonen"

3

BornOnThe4thOfJuly

Majoriteten av ulykker, og de mest alvorlige ulykkene skjer i yngre aldersklasser, så det er der restriksjoner og tiltak vil bedre trafikksikkerheten.

Ut fra dette antar jeg at du ikke prinsipielt er motstander av tiltak mot bestemte aldersgrupper dersom disse aldersgruppene viser seg å ha en forhøyet risiko i forhold til gjennomsnittet. Stemmer det at du ikke har noen problemer med restriksjoner basert på alder eller er det bare de unge det er greit å single ut på grunn av alder mens det er uhyrlig å gjøre det samme med de eldre?

1

perchri

Uten tvil er nok de eldre betydelig mer seg selv bevisst og når det gjelder bilkjøring , legger inn årene og sertifikat når alderen tilsier det. Bevisene finnes, for de eldre førerene, de er mange .......men ingen fra de yngre....som finner ut at de ikke er skikket til å føre en bil? De er flere.

1

timy3

Dette var et skole eksempel på hvordan man lager en stråmann.

1

Rhabagatz

Jeg synes du bommer grovt her. Poenget er at det er et stortingsvedtak samferdselsministeren velger å ikke følge opp. Det er alvorlig brudd på parlamentarismen. Vi må anta at stortingsflertallet var klar over konsekvensene. I alle tilfelle er den rette fremgangsmåten å ta det opp i Stortinget, ikke å unilateralt overstyre Stortinget. Om dette er så problematisk burde regjeringen ha stilt kabinettspørsmål.

1

Noreger

Her handler det nok enkelt og greit om kontrol og ikke noe annet. Det er ingen grunn til at vi skal ha en slik særlov i Norge til å begynne med. Snarere tvert om. Dette er nok mer av den Urbane Oslo-eliten sitt markeringsbehov og selvsagt spiller det sikkert inn at de eldre ikke har like mange Teslaer som Latte-eliten.

Selv kjører jeg ikke bil, noe som faktisk irriterer arbeidsgiver mye, men da kan jeg også si mer nei til påkallingstjenester på kort varsel og hver gang det kommer en ellen annen rotte og syter, så sier jeg bare at jeg "jobber for å være klima-nøytral".

Å gi fastlegene enda en meningsløss oppgave som de gis ansvar for (hvis noe "skjer" med en eldre bilfører vil vel dette lede til at fastlegen fårr skylda) er meningsløstt og mange av fastlegene har rett og slett hverken baller eller ryggrad til å stå

At regjeringsbyråkratene haler ut dette stortingsdirektivet har sikkert ingenting å gjøre med at de håper å få det reversjert etter neste valg.

Erna-regjeringen er jo den mest tyranniske regjering i Norges historie.

2

legalize_it

Håper det blir utsatt lenge. Vi trenger ikke flere farlige eldre på veiene.

1

BornOnThe4thOfJuly

Stortingsvedtak som ikke forholder seg til nødvendig tidsbruk for å få det gjennomført det vil risikere å ikke bli gjennomført innen den fristen Stortinget har satt. rett og slett fordi den fristen var urealistisk.

Man kan ta et åpenbart eksempel der Stortinget bestemmer at innen i morgen skal alle nordmenn ha blitt ferdigvaksinert mot covid. Stortinget kan vedta dette så mye de bare orker men det kommer ikke til å skje for det.

Så er selvsagt spørsmålet i dette tilfellet om Stortinget har vedtatt noe med en frist som egentlig ikke er mulig å overholde eller om det er regjeringen som ikke bruker nok ressurser på å få det gjennomført før fristen. Hva regjeringen skal nedprioritere av andre stortingsvedtaksgjennomføringer blir da et spørsmål som bør stilles.

Det denne saken viser er uansett at Stortinget har vedtatt noe de egentlig ikke vet konsekvensene av og heller ikke hadde noe forslag om hva det skulle erstattes med. Slik populisme gir slike resultater som vi ser her. Det er en grunn til at alle folkevalgte organer bør fatte sine beslutninger først etter at saken er utredet av administrasjonen. Ellers er faren overhengende for at vedtaket ikke lar seg gjennomføre etter en frist dratt opp fra baken til de som vedtok den.

Alt ut fra en helt håpløs ide om at man ikke skal kunne si det åpenbare at eldre kan være en fare for seg selv og andre trafikanter når helsen svekkes med alderen. Er disse eldre små persilleblad som ikke tåler å høre det åpenbare? Det er det flertallet på Stortinget i realiteten sa med sitt vedtak. Det samme flertallet har imidlertid ingen problemer med å si det samme om unge sjåfører igjennom de særbestemmelser som gjelder for dem.

Men det er vel igjen de eldre som skal skjermes mot alt "vondt". Håper ingen forteller de eldre at de stå i fare for å dø...

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...