Helt enig i det som skrives her. Samfunnet ville spare store summer på å gi de arbeidssøkende gratis utdanning, slik at de kom seg i jobb fortest mulig. Dagens praktisk er dyr og umenneskelig.

2

Følg opp folk heller mer tilbake på jobb. Erna viste sitt sanne jeg. Ta de som sliter, mer til de rike.

2
Laster...