Sylvi Listhaug som du digger har ansvaret for 8 års regjeringstid. Hun har innehatt en rekke statsrådsverv og ser man på Frp så har de hatt store indre rivninger som førte til ekskludering av lederen i Oslo som nå stiller for demokratene i Oslo. Sylvi Listhaug representerer ikke nyliberalismen men det neokonsvertive , nasjonalistiske konservative Frp paradoksalt nok . Siv sa at frp ikke var det men gikk så av som leder og innsatte Listhaug som er en klimafornekter. Hun er også en innvandrerkritisk person ut i det latterlige. Det er så mye prat om hva innvandrere koster at hun mister mye taletid på det som opptar folk flest i dag. Hun og Frp har hatt mange morsomme ting fore. Hun måtte gå av da hun ikke kunne forstå hvordan hun skulle ordlegge seg med en unnskyldning. Per Sandberg måtte gå av som statsråd som hadde brukt mobil i Iran og enda til hadde ei Iransk kjæreste. Så kom justisminister Wara i trøbbel. Det har liksom ikke manglet på show i fra Frp. Mennene som fremmet ny kurs i retning "nasjonal konservativ" retning . Thybring Gjedde og Carl I Hagen , er begge på topp i 2 fylker. Så hyll gjerne Sylvi Listhaug ... det er odelsjenta som ville fri bonden og som klokelig sa fra seg odelen. For vi skal nok se hvor godt det er å være i det norske landbruk etter 8 år med Frp i og like ved regjeringsapparatet. Granavolden ,du vet..

2

Skussmålet kunne jo ha vært adskillig verre, for å si det slik, men det viktigste innen politikken er å se fremover, og da er det bare ett parti som duger, et parti som er tilpasset både EØS og klimaet, og nettopp tilpasning til klimaendringene er viktig. Derimot, det å foreslå å gjøre noe for å forhindre klimaendringene, kan i beste fall betraktes som stormannsgalskap, og i verste fall som en slags fanatisme, kjennetegnet av manglende respekt for naturkreftene kombinert med manglende kunnskap om hvordan naturen fungerer og hvilke mekanismer som gjelder. Her må vi nesten ta et eksempel: Uttrykket «global oppvarming» er helt malplassert når vi vet at Jordens indre holder en temperatur på 5000 grader, og at vulkaner i havet utgjør en god forbindelse mellom indre og ytre forhold. Det å påstå at vi må «redde» verden og «løse» klimakrisen, er å innta en totalt virkelighetsfjern holdning, og leder ikke til annet enn radikalisering og ekstremisme.

Intet parti er perfekt, men skal man velge et parti som ikke gjør oss raka fant eller til et utenforland i Europa, har vi i grunnen bare ett parti å velge mellom, og en trivelig kvinnelig leder er absolutt ingen ulempe! Man konstaterer at den nåværende statsministeren, som sender barna på skolen for å bli koronasmittet fordi partiet vil at alle skal ha utdanning og jobbe til de er 70 år, viser en typisk ansvarsfraskrivelse og mangel på omtanke for de som måtte bli arbeidsledige, hvilket gir inntrykk av et kaldt gufs fra fortiden. Stem heller på en som er på vei opp, enn en som er på vei ned. Derfor, stem Sylvi! Det vil kanskje ikke redde verden, men i stedet redder vi kanskje nasjonen Norge! Når neste istid kommer, har vi attpåtil råd til å reise sydover til det kjære vertskapet vi kjenner, denne gang som nye naboer og evige turister. Så alt har en sammenheng, selv om vi ikke tenker på det til daglig. En slik lys fremtid forutsetter selvsagt at vi ikke har deponert masse CO2 vi må slippe ut igjen, er blakke og må bo på flyktningmottak. Godt valg!

1

Jeg tror ikke at man kan redusere mengden CO2 i Jordens atmosfære uten skyhøye utgifter og uheldige konsekvenser for alt levende.

Nåvel, skyhøye utgifter er nok riktig - men disse må jo sammenlignes med risiko og utgifter knyttet til effektene av klimaendringer. Vanligvis er tiltak som går på å begrense risiko før hendelse (i dette tilfelle, begrense klimaforandringer) adskillig billigere enn tiltak for å begrense risiko knyttet til at hendelsen skjer (i dette tilfelle, begrense effekten av klimaforandringer). "Uheldige konsekvenser for alt levende" må du nesten forklare. Ideelt skulle man ønske at man kunne senke CO2-konsentrasjonen til 1850-nivå, realistisk er vel målet en konsentrasjon tilsvarende noe adskillig nærmere vår tid - ingen av disse målene har "uheldige konsekvenser for alt levende".

Påstanden er at vitenskapen aldri i menneskehetens historie har blitt så misbrukt til et så useriøst formål.

En påstand som du ikke begrunner... Mens jeg ikke har så dyp innsikt i klimaforskningen at jeg kan verifisere eller falsifisere forskernes resultater, stoler jeg mer på klimaforskeres uttalelser om klima enn det jeg stoler på politikere eller nettdebattanter på dette temaet.

Jeg klandrer også mediene for ikke i tilstrekkelig grad å slippe til de som mener at CO2-fanatisme er en sykdom, altså en slags ufrivillig tvangslidelse

De som sykeliggjør meningsmotstandere fortjener i grunnen ikke så mye oppmerksomhet.

2
NiGoZeroIchi [sitat…] Nåvel, skyhøye utgifter er nok riktig - men disse må jo sammenlignes med risiko og utgifter knyttet til effektene av klimaendringer. Vanligvis er tiltak som går på å begr...

«Skyhøye utgifter» er et mildt uttrykk for et formidabelt pengesluk, fullt sammenlignbart med å kaste penger rett ut av vinduet. «Uheldige konsekvenser for alt levende» baserer seg på den antagelse at CO2 er maten til de grønne plantene, og at en CO2-fri atmosfære vil ha den uheldige konsekvens at alt liv på Jorden dør ut. Påstanden om at «vitenskapen aldri i menneskehetens historie har blitt så misbrukt til et så useriøst formål» baserer seg på at en vitenskapelig metode må ta hensyn til alle vesentlige momenter, og ettersom de færreste av Jordens ca. 100 000 undersjøiske vulkaner er kartlagt, er det ikke mulig ved hjelp av vitenskapelige metoder å konkludere med noe som helst, hvilket dog ikke forhindrer de villeste kvasivitenskapelige studier, og mange av dem, å bli fremlagt. «Jeg klandrer også mediene for ikke å slippe til de som mener at CO2-fanatisme er en sykdom, altså en slags tvangslidelse», er absolutt ikke et forsøk på å sykeliggjøre meningsmotstandere, men å gjøre oppmerksom på at ytringsfriheten møter stor motstand i mediene, i den grad at innlegg kan bli fjernet selv om de er skrevet i beste mening, særlig når innholdet rokker ved det vi trodde vi visste, som i virkeligheten ofte kun er fragmenter av sannheten. Det er vanskelig å se bort ifra fanatisme som en bakenforliggende årsak når mennesker som ganske åpenbart burde søke sannheten, i stedet forsøker å tre en helt vill forestillingsverden nedover hodene til uheldige lesere, som at vi må løse en klimakrise eller hindre global oppvarming, mens de bruker forutinntatte ord som bærekraftig og karbonfangst. Fanatisme eller ikke, hvis jeg fikk møte hvilken som helst politiker eller politisk kommentator i Norge, ville de fått fullstendig bakoversveis hvis de prøvde å late som om karbonfangst var et viktig, verdig, betydningsfullt eller interessant fenomen, i stedet for en vill og gal ide fremsatt av en helt hinsides og over alle støvleskaft fanatisk CO2-fanatiker, altså av samme type som de som har kuppet Norges budsjett til forskning og utvikling, Parisavtalen og FNs klimapanel fordi ingen tok dem alvorlig til å begynne med. Men det er fortsatt mulig å stoppe dem på oppløpet på selve valgdagen, så oppfordringen må bli: Stem fornuftig!

1

Miljøbevegelsenes målsetninger om co2 utslipp i fremtiden er imaginære så lenge økonomien har oljen som fundament. Wall street og pengetrykking faller sammen uten olje. Det vel derfor de fokuserer på dem samtidig som de vet at de ikke er realiserbare. Det de kan håpe på er en reduksjon i akselerasjonen 0-100 rundt økningen av co2 utslipp men det er imaginært å tro at man klarer å redusere totalutslippene. Det vil nok komme noen bieffekter rundt batteriprodukter også. Den digitale infrastrukturen står pr. idag for 1 tredjedel av energiforbruket og det vil bare øke i takt med nye apper og apper som oppgraderes. Folk er lurt til å tro at log in kontoer er noe som er privat og som de har kontroll over. Klimaforandringer som kan ses i dag er vel jordens immunforsvar of å rydde opp miljøskadene mennesker setter men det er lite sannsynlig at mennesker klare å sette klimavaksiner i planeten. Menneskene utvikler teknologi og det kommer sikkert til slutt å utvikles noe som er økonomisk gunstig sammenlignbart med olje også men da kan dere være sikre på at man finner noe nytt som påvirker naturen med bakgrunn i den nye teknologien også.

1
Laster...