Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kall meg gjerne kunnskapsløs på feltet, men jeg spurte til råds en kvinnelig "fotsoldat"/valgmateriell-utdeler på en viss politisk stand forleden om hva som skiller som mest en radikal sosialist fra en kommunist, og det virket ikke som vedkommende egentlig hadde noe godt og oppklarende svar på det. Vi ser f.eks. at lederen av det ytterste venstre-partiet omtaler seg som sosialist og ikke kommunist i intervjuer. Kan noen evt. "eksperter" her på forumet forklare/opplyse f.eks. de 3 viktigste og mest påfallende forskjellene kanskje? (Det har jo f.eks. vært og er noen stater som regnes som kommunistiske, men som gjerne også omtaler seg selv som sosialistiske..).

1
4 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

PerryAndre

Radikal betyr å endre. I politikken endre et politisk system. Rødt har to kommunistiske trekk ved seg. "Kampen" mot privat eierskap. Den ene går på at staten skal overta de største bedriftene i landet. I de små og mellom store bedriftene skal de ansatte være med å ta de store beslutningene. Den andre delen av privat eierskap, private skal ikke besitte store formuer.

Radikale sosialiser og kommunister har som felles oppgave å gå bort fra kapitalismen. Kommunister i dag er forskjellige i meninger på hvor mye endringer et land skal gjennomgå, at det er vanskelig å lage et klart skille mellom dagens kommunister og radikale sosialister. Det er partiet Rødt eksempel på. Blant politikere og velgere finnes alle type sosialister og kommunister.

2

perchri

Kall meg gjerne kunnskapsløs på feltet, men jeg spurte til råds en kvinnelig "fotsoldat"/valgmateriell-utdeler på en viss politisk stand forleden om hva som skiller som mest en radikal sosialist fra en kommunist, og det virket ikke som vedkommende egentlig hadde noe godt og oppklarende svar på det

Tja, er ikke det samme sak, man bare bruker forskjellige ord på?

1

timy3

Kina og Vietnam er to kommunistiske stater som økonomisk sett har gjort det bra og gitt de som bor der et bedre liv.

1

nostalgikern

spørsmål til timy3: Du nevner et par kommunistiske stater som har hatt økonomisk fremgang etter hvert. Mitt retoriske spørsmål blir da, - skjedde dette etter at de åpnet opp for et kapitalistisk system eller ikke?... (Noen av oss (?) er vel så gamle at vi husker tilstandene i Kina under Mao ca. 1970...). I et Urix-program om forholdene i dagens Kina, så ble det nevnt at det fortsatt anslås å være hele 600 millioner kinesere som regnes som fattige der, og de har da i snitt under 1000 kr. pr. måned i inntekt. (Men mange land i verden er adskillig dårligere stilt enn dette også, men det er denne ekstreme forskjellen mellom de superrike og den jevne kineser som er så påfallende i et hverdagseksempel på et såkalt klasseløst kommunistisk samfunn, Kina er blant de landene der man tydeligvis kan finne den aller mest groteske forskjellen på rik vs. middel-"klasse"/ fattige. Systemet blir omtalt som vulgærkapitalisme sågar..). Men dyktige er dagens kinesiske arbeidere tydeligvis, egentlig imponerende hva de får til.

Men slik som Cuba har fortsatt dominerende "ekte" kommunisme, og den økonomiske tilstanden der er visst nå nærmest katastrofal. Men dét skal regimet der ha, de har tydeligvis en standhaftig tro på at slik gjennomført sosialisme er veien også videre, og vil ikke gå over til å innføre kapitalisme som dine to nevnte eksempler på diktaturstater med økonomisk fremgang. (Men husk, uten tillatte fagforeninger og streikerett kan lønninger selvfølgelig lett holdes nede og (internasjonal) konkurransekraft tilsvarende så til de grader oppe...). Enig/uenig?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...