Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Steng oljeproduksjonen nå!!

Bilde

Frykter kullmangel vil føre til at millioner vil fryse til vinteren

Fire uker før klimatoppmøtet i Glasgow starter, er prisen på forurensende kull høyere enn noen gang. 80 millioner europeiske husstander og enda flere i Kina kan komme til å gå en kald vinter i møte.


Bilde www.nrk.no

De røde og lysegrønne hordene, spesielt i monsterbyen Oslo, ønsker jo å stoppe all letevirksomhet - og også helst all oljeproduksjon NÅ!

Samtidig leser vi om at briter, tyskere og kinesere fryser (ihjel?) fordi de ikke greier å få fatt i nok KULL til å fyre med? Jeg undres over hvorfor MdG, Rødt, SV og venstresiden i AP ikke er ute og snakker tøft om å stenge ned mer gassproduksjon NÅ! som en del av bakgrunnsmaterialet til feks denne NRK artikkelen? Fremtiden er fossilfri! sier Haug i MdG, så får folk heller fryse litt. Makan!!

Kan vi starte en innsamlingsaksjon av brukte ulltepper på trammen til MdG kontoret i Oslo, som vi sender til de som fryser som en følge av kullmangelen, med påskriften «Sorry we are cutting our gas export such that you have to freeze, we are only looking after the future. Very kind and warn regards, Norway :-)»

3
23 svar

23 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

frode57

Det er latterlig lek verdens ledere driver med. Uten sjans til å innfri når det gjelder å møte klimautfordringene. Men se til Spania og Kanariøyene og du kan faktisk ane konturene av det som kan drive oss inn i en ny liten istid. Når vulkaner smeller og avgir svarte skyer så kan det føre til klimaendringer. Det er ikke noe å stå etter for avlinger vil gå tapt. Ande deler av verden må brødfø oss og Europa eller motsatt. Det har skjedd før. Vi skal ikke stenge noen kraner nå men vi bør ikke forsett letingen i nære iskanten ved Arktis. Vi fryser på grunn av problemer med forsyningsforholdene i verden og at Russerne gjerne vil sette i gang sin Nor stream 2. Vi vestlige land må få opp reell alternativer til fossil brensel , ikke bare skryte av hva som er mulig.. nordmenn er verst i klasse der.

2

trondhjem

Samtidig leser vi om at briter, tyskere og kinesere fryser (ihjel?) fordi de ikke greier å få fatt i nok KULL til å fyre med? Jeg undres over hvorfor MdG, Rødt, SV og venstresiden i AP ikke er ute og snakker tøft om å stenge ned mer gassproduksjon NÅ! som en del av bakgrunnsmaterialet til feks denne NRK artikkelen? Fremtiden er fossilfri! sier Haug i MdG, så får folk heller fryse litt. Makan!!

Jeg har ingen problemer med å opprettholde mine tidligere meninger og oppfordringer til at Norge snarest bør sette i gang en planlagt og målstyrt gradvis avviking av vår olje og gassutvinning kombinert med en tilsvarende gradvis økning i investeringene i en fornybar energiforsyning inkludert ikke-fossile reservekraftløsninger. Dagens situasjon hvor folk risikerer å fryse i vinter grunnet forsyningsproblemer av kull og naturgass endrer ikke på mitt syn. Tvert om bekrefter dette nødvendigheten av å kvitte oss med avhengigheten til en ikke-fornybar energiforsyning.

Årets problemer er midlertidige og skyldes bla. at verdensøkonomien tar seg raskt opp etter koronakrisen, de vil løses. Men de viser hva som er realiteten i å være avhengig av en ikke-fornybar energiforsyning . Den kommer uvegerlig til å ta slutt en dag. Når verdenssamfunnet dekker 80 % av energibehovet med fossil ikke-fornybar energi, er det en formidabel oppgave å ersatte den med en annen energiforsyning og vi vil få en virkelig alvorlig energikrise dersom vi ikke rekker å gjøre dette før reservene av fossil energi blir for små til å dekke vårt energibehov.

Dagens krise viser hvorfor det fra et et energisikkerhetsperspektiv er nødvendig å få fart i utbyggingen av en fornybar energiforsyning. Det vil sikre at folk slipper å fryse, at biler står, og varedistribusjonen stanser opp når det blir forl lite kull, olje og gass igjen på jorda. På kjøpet vil også få en virkelig diger bonus med at vi avverger en klimakatastrofe og får mye renere og mer helsebringende levemiljøer.

3

MorganBlueKane

Det er stor forskjell på å «starte mer grønn energi» og «avvikle all fossil energi», men den tanken synes mørkegrønne og mørkerøde å ha vondt for å ta inn.

Dette er litt som overgangen fra knappe mobiltelefoner til berøringsskjerm mobiler. Forbud eller påbud var ikke nødvendig, når Apple var gode nok så kjøpte folk telefonene, Samsung fulgte etter, og Nokia og Motorola som fortsatte med knapper gikk dukken (omtrent). På klimasiden må vi dytte litt hardere, men utviklingen må få lov å skje. Når det kommer en stor SUV med trekkraft og batteritid > 600 km så kjøper jeg den, 400 km? Uaktuelt. De RG synes å mene at ihjelfrosne briter, tyskere og kinesere er ok - vi stenger all kullbruk og all oljebruk promte, tilbudet skal ned. Klassisk sosialistisk politikk, individet betyr ingenting.

2

nostalgikern

I Dagsrevyen i kveld fikk vi høre om relativt ville tilstander som rokker ved det som har vært "normalt" så langt, pga. nye høye CO2-avgifter på gass f,eks, i Storbritannia nå (og konsekvenser også i EU pga. høyere "klimaavgifter"), så kan det bli betydelige problemer med matforsyningen der, da bl.a. pga. lite produksjon av CO2-gass (!) som brukes for å bedøve gris før slakting, så en engelsk bonde var fremme og fortalte om "opphoping" av slakteferdig svin de ikke fikk levert osv. Og mye dyrere mat nå fremover. En annen bonde så for seg problemer på ettervinteren/vårparten da det ligger an til å bli for dyr kunstgjødsel, som følge av "det grønne skiftet". Skal man basere seg på at det er vind i lufta, så kan nok disse som har satset for ensidig på denslags energi få seg en kraftig nesestyver, ser det ut til. Avgiftsøkningen på CO2 ser ut til å ha vært for stor og kom for brått. Denne Paris-avtalen som endte opp med at Kina derimot, skal få slippe ut klimagasser fritt så mye de ønsker frem til 2030, mens Vesten skal forplikte seg til kostbare CO2-avgifter og knallharde utslippskutt m.m., det var nok en for dårlig deal alt i alt for de naive politikerne på vår kant av verden.

Tyskerne bør nok satse på å få raskt i land den nye gassrørledningen fra Russland, men hvordan blir det så med "CO2-regnskapet" der da? Og apropos gasspriser, - det ble opplyst at Norge håver inn hele 5 milliarder pr. dag! i salg av olje og gass til utlandet akkurat nå. Egentlig helt vanvittig (en molbohistorie igjen?) at ikke mer "oljepenger" kan gå til utbedringer av til dels skrøpelig infrastruktur her i landet og diverse innkjøp av materiell fra utlandet, og mangt og mye som bare hangler, pga. "pengemangel".

5 mrd. pr. dag ja. Ikke noe rart Staten ikke kan ta seg råd til f.eks. noen ytterst få millioner i tilskudd til fullfinansiering til anskaffelse av førerhunder for blinde gitt... Der må det fortsatt satses på frivillige pengegaver fra privatpersoner. Egentlig uhørt. (Det slik som SV var opptatt av i valgkampen innen dette "feltet", var bedre tilskudd til fancy og dyre brilleinnfatninger for, tross alt, seende..).

2

trondhjem

Det er stor forskjell på å «starte mer grønn energi» og «avvikle all fossil energi», men den tanken synes mørkegrønne og mørkerøde å ha vondt for å ta inn.

Det er ytterst få, om noen, som har tatt til orde for å stenge ned den fossile energien UTEN Å FØRST FÅ PÅ PLASS en alternativ energiproduksjon. Det stråmannsargumentet kan du legge fra deg først som sist.

Fakta er at klimaaktivister, klimaforskere og en rekke andre har siden klimadebatten oppstod på slutten av 1980-tallet bedt om og argumentert for at samfunnet skal sette fart i utbygging av fornybar og annen fossil-fri energiforsyning for å muliggjøre mindre bruk av den fossile energien. Både fordi fossile energien er klimaskadelig, sterkt forurensende og er en engangsressurs (dvs. det er bare et tidsspørsmål før den blir en knapphetsressurs).

Dessverre har denne oppfordring/bønn blitt møtt med en sterk motstand fra en blanding av klimaskeptikere, fossilenergisærinteresser og markedsøkonomiforsvarere som med nebb og klør har forsvart den bestående fossilenergidominerte energiforsyningen. Så langt har denne fraksjonen vunnet den politiske drakampen helt og holdent. Vi klimaaktivister har til nå ikke hatt nevneverdig gehør blant samfunnets beslutningstakere. Resultatet er at verden er i dag AKKURAT like avhengig av den fossile energien som den var i 1990.

Det faktum bringer oss tilbake til trådens tema ved at det viser at forutsetningen du legger til grunn om at vi når har en energikrise fordi fornybarsatsningen slår feil er bare tull. Også i Europa har vi en sterkt fossilenergidominert energiforsyning, og det er den, nærmere bestemt forsyningsproblemer for kull og naturgass, som er årsaken til at man for tiden må rasjonalisere strømforsyningen i deler av Europa.

2

perchri

Tvert om bekrefter dette nødvendigheten av å kvitte oss med avhengigheten til en ikke-fornybar energiforsyning.

En gang i framtida kan vi vel det....men når? Foreløpig er det mer en nok petroliumsprodukter å hente opp,hvis man gidder. Men, det ser ut til det å fryse litt, er bare sundt.....noen tiår framover?

1

MorganBlueKane

Det er da enda godt, der stadig flere av oss fryser, at vi samtidig sulter der vi spiser kun grønne blader, maur eller larver. Og skulle vi bli dårlige av maten, så får vi vente på sykkelambulansen. #tilbaketilfortiden

1

Janus1

Den kullkraften er jo det de stapper i de latterlige el bilene det blir for dumt å kalle det miljøvennlig

1

Arrcab

De røde og lysegrønne hordene, spesielt i monsterbyen Oslo, ønsker jo å stoppe all letevirksomhet - og også helst all oljeproduksjon NÅ!

Som en relativt mild forsmak på hva som kan komme, er timingen perfekt. Det er høye Co2-avgifter, kull og gassmangel og høye priser, samtidig som basisforsyningen ikke er rigget for bortfall av upålitelig vind, sol og vann. Dersom konsekvensene av en destruktiv klimapolitikk, ikke trenger gjennom selv den seigeste materie etter dette, så nytter ikke annet enn en total økonomisk kollaps

1

trondhjem

Dersom konsekvensene av en destruktiv klimapolitikk, ikke trenger gjennom selv den seigeste materie etter dette, så nytter ikke annet enn en total økonomisk kollaps

Dette er ingen konsekvens av en destruktiv klimapolitikk, men det stikk motsatte. Det vi ser nå er at den fossile energien er ikke så robust og lett tilgjengelig som mange har trodd. Årets strømkrise skyldes først og fremst forsyningsproblemer av kull og gass. Vi ser nå konsekvensen av at det har vært satset alt for lite på å erstatte den fossile energien med annen energi slik at energiforsyningen er sårbar for fluktuasjoner i utvinningen av fossile brensler.

Dette er et forvarsel på hva som vil komme i langt større og mer alvorlig omfang dersom verdenssamfunnet fortsetter å høre på klimaskeptikere og fossilenergiinteressene og kanaliserer nesten alt av energiinvesteringer inn i fossil energiforsyning istedet for å sette fart i å bygge ut en alternativ fornybar energiforsyning inkludert ikke-fossile reservekraftløsninger.

3

MorganBlueKane

Dette er RG trylling og helt feil konklusjon. Tyskland og Storbritannia sine problemer konmer av klimabeslutninger på feil grunnlag. Tyskland har en energikrise fordi de stenger ned atomkraftverkene før de har erstattet dem med noe annet, og kullkraften likeens. De vil aldri komme i mål med planen sin de neste årene med ustabil kraftleveranser som vind og sol, det er enkel matematikk, selv for en RG sosialist? Mobiliteten og stabiliteten på fossil kraft er uovertruffen.

Hvor vil du konkret (ikke floskler og fremtidshåp) hente erstatning for all energien som forsvinner når feks Tyskland slutter med atomkraft, kullkraft og olje/gass? Hvor mange solcellepaneler og vindmøller trenger du, og hvilket år er dette klart?

2

Arrcab

Vi ser nå konsekvensen av at det har vært satset alt for lite på å erstatte den fossile energien med annen energi slik at energiforsyningen er sårbar for fluktuasjoner i utvinningen av fossile brensler.

Hvor bakstreversk er det mulig å være? Det er, og har vært, en hårfin balanse mellom tilførsel og forbruk, av den energien som forsyner Europa og Verden med basisenergi. Den energien som må ligge i bunnen, når upålitelige og tilfeldige fornybare energikilder svikter. Du og dine kumpaner, er naturlig nok aldri opptatt av realistiske og troverdige alternativ. Jeg forstår ikke at dere tør å drive på med denne meningsløse agitasjonen, før det er troverdige alternative løsninger.

1

perchri

Som en relativt mild forsmak på hva som kan komme, er timingen perfekt. Det er høye Co2-avgifter, kull og gassmangel

Iallefall bør folk med tregjerder og annet laget av tre, være årvåkne framover.........

1

MorganBlueKane

Det er pussig hvordan MdG drister seg til å snakke om at vi «taper penger på oljen» når oljeprisen er nede i 25 USD pr fat, for så å ti helt stille når den er nærmere 80.

Likeens, de vil strupe tilbudet helt uten å se på om alternativer til å dekke etterspørselen er til stede. Type: «Folkens, nå er steinalderen over, jernalderen kommer om et pr tiår, dere får klare dere som best dere kan mens vi venter på at den kommer»

1

trondhjem

Det er pussig hvordan MdG drister seg til å snakke om at vi «taper penger på oljen» når oljeprisen er nede i 25 USD pr fat, for så å ti helt stille når den er nærmere 80.

Nok et stråmannsargument fra deg. Du er uredelig i din argumentasjon.

Argumentet fra MDG (og mange andre) om at vi risikerer å tape på olje- og gassatsingen er knyttet til leterefusjonsordningen. Det å lete og bygge ut nye felter krever langsiktige investeringer i mangemilliardklassen som planlegges tilbakebetalt når feltene settes i produksjon flere år frem i løypa, vi snakker om typisk 10 - 20 år frem.

Oljeselskapene vegret seg for å påta seg denne langsiktige risikoen. Investeringene på norsk sokkel ble alt for små til å kunne opprettholde aktiviteten. Derfor innførte staten leterefusjonsordningen (tror det var rundt 2005) hvor staten garanterte for minst 78 % av kostnadene med å lete og bygge ut nye felt mot en grunnrenteskatt på 78 % av produsert olje når feltene kommer i produksjon. Det virket, nå "tør" selskapene å lete og investere i nye felter.

Argumentet til MDG (og de mange andre) er at nå som klimaproblemet er kommet så høyt på den politiske dagsorden og mange land setter i gang tiltak for å redusere olje og gassforbruket sitt, er det blitt langt mer usikkert at det vil være et lukrativt olje og gassmarked 10-20-30 år frem i løypa da dagens investeringer er tenkt å gi avkastning. Staten, les vi skattebetalere, har nå en langt høyere risiko for at de milliardene som staten i dag bruker på å subsidiere oljeselskapenes leteaktivitet og utbygging av nye felter vil gå tapt fordi oljen og gassen som skal hentes opp om noen tiår ikke blir salgbar til en lønnsom pris.

Det er ikke småpenger vi snakker om nå. Leterefusjonsordningen utgjør et hundretalls milliarder kroner i året.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...