Det er bare å komme seg ut av ACER, til å begynne med. Så kan vi kutte strømkablene til alle land utenfor Norden. Jeg synes vi kan ha et bra samarbeid oss Nordiske land imellom. Vi er tross alt veldig like på mage måter selv om globalister, politkere og Lugenpresse gjør alt de kan for å pushe på oss masseinnvandring.

 Vi ble meldt inn i EØS på en Fredag ved stortings-avstemming. Folkeavstemminga om EU, noe senere var bare et skalkeskjul for EU-intergrering som allerede hadde skjedd. 

 Norden ut av EU og NATO. La oss opprette vårt eget indre marked og få et gjerde mot EU (Tyskland), samt arrangere en strikt grenseavtale med Russerne på Norge-Finland grensa. 

  
2
Laster...