Det ble det første løftebruddet - det kommer mer . . . . . . ikke vær redd - det kommer flere løftebrudd. Dette blir trolig den dårligste regjering på mange 10-år. Nå uttrykte vel aldri Vedum at han garanterte et stort økonomisk løft for bønder, men det lå vel i uttalelsene om hele landet skulle tas i bruk . . . . . og at det nå er "vanlige folks tur" = vanlige bønders tur. Fattigdomsveksten er rett rundt hjørnet . . . . . Bøndas kompensasjon vil gi økte matvarepriser, dyrere råvarer gir økte priser på alt, den sterkt økte elektrifisering vil gi mangel på strøm i lange perioder og derved høye strømpriser . . . . . . . . En lønnskompensasjon for disse prisøkninger vil rote oss inn i en ny prisstigningsspiral og en fattigdomsbølge vi ikke har sett maken til . . . . . .

1

Regjeringen har overkjørt 23 000 ansatte, legeforeningen, sykepleierforbudet, fagorganiserte, LO, Folk for AHUS, Redd Ullevål sykehus. 3 av 4 Oslo-folk og Lokaldemokratiet,

Klarer ikke å dy meg..............hvilken bil brukte?

1

Oslo. folket får føle hvordan det er å ikke bli hørt på? Huffda..

Ja, det er vel sjelden eller aldri disse bryr seg om hver gang resten av Norge blir skadelidende for alskens nye prosjekter i Oslo.

  Men så er vel ikke Oslo lenger en stor del av Norge da. I befolkning kanskje, men kulturelt og ellers er jo dette en by som sliter veldig mye..
1
Laster...