Åssen har du det i Danmark, alt bare fryd og gammen tenker jeg 😂

1

Nord for Sognefjorden er strømprisene lave helt opp til russer grensa. 6 til 10 ganger lavere strømpriser enn i sør Norge. Samme lave strømpriser er det i nord Sverige. I nord Sverige er det 10 ganger så mange vindparker som det er i sør Sverige. Vi som bor i Midt Norge får billig vindkraft fra Sverige.

1

For det første er det jo interessant at media setter fokus på strømprisene så lenge det er krise sørpå da. Hadde dette vært problem i Midt-Norge ville nok dette knapt vært nyheter.

Ellers ser vi her en av de mest ÅPENBARE konsekvensene vi må slite med som følge av at politikere har solgt Norge ut til EU. Vi må bli kvitt ACER og likedan ta en mer kraftig debatt om EØS.

På kort sikt er det nå opp til Vedum og få i gang en dialog med Ap her og på lengre sikt handler det om Senterpartiet sin troverdighet. Dette kan rett og slett lede til en regjeringssprekk om Ap sin globalistmafia overkjører oss her igjen.

   Norge ut av EØS, la oss i stedet få en sterkere Nordisk frihandelsunion, samt alle komme seg ut av EU. Vi trenger likedan å bli kvitt Schengen slik at vi igjen kan ha kontroll over eget land.
1

Jeg har vanskelig for å tro, at det er noe annet land, som i realiteten overlater oppvarming av boliger og leiligheter til en kilde, når de sjøl er store produsenter av olje og gass. Vi er Europas husmenn, og oppfører oss som overmodige verdensfrelsere.

1
Laster...