Alle vil ha sikker tilgang på elektrisk kraft, men "ingen" vil ha master og kabler i nærheten av der de bor. Nesten uansett hvor traseene blir prosjektert, legger folk seg i telt og lenker, for å bevare ett eller annet de mener er viktigere enn fellesskapets behov. Dette har kanskje vært en årsak til den store utfordringen vi har med nettet, men årevis med store inntekter til stat, kommune, spekulanter og andre eiere, har ikke resultert i et energinett som kan betjene behovet, når alt skal over på strøm, og alternativene er borte. Etter kutt i alternativer og et overmodig skifte, går prisene programmessig "i taket". Folk må spare på varme og lys, forandre sine vaner og rutiner, for å redusere kostnader, og hindre utkoplinger. Nettet er nedbetalt og vedlikeholdt av forbrukere, overskudd har i årevis strømmet inn til det offentlige, og det er mer enn rimelig, at oppgradering blir en offentlig oppgave. Pengene sitter løst når det er snakk om å hjelpe andre. Nå må vi også hjelpe oss sjøl, slik at konsekvensene av tankeløse tiltak ikke blir for omfattende.

1

Jeg syns egentlig att kostnaden bør ligge på dem som gir behovet for dette. Eks. om jeg skulle trenger 75KWH mer i døgnet en jeg gjør nå, og det gjør att strøm infrastrukturen til min bolig må bygges om.

Ja da er det en kostnad jeg bør bære, ikke naboen min som ikke har behov for så mye strøm.

Så den eller de som gjør att skåla tipper i ett området. Dem bør ta kostnaden for dette.

Og med strøm, så er det jo veldig enkelt i dag å se hvem som øker forbruket i den grad att oppgradering trengs.

1

Det europeiske selvbedrag. Atomkraft må til . Stopp olje og gass bruk og steinalderen er nær igjen.

1
Laster...