Jeg synes ikke staten bør dekke folks strømregninger.
Poenget med høye priser er at tilbudet ikke strekker til, og det skal stimulere til vekst og utbygging. Men det virker bare i markeder der det er konkurranse, ikke i markeder der det er monopol, kartellvirksomhet, eller statlig kontrollert.

Høye strøm priser er også en konsekvens av det grønne skiftet, og vil bidra til mindre forbruk, og er det folk, spesielt de yngre vil. Så la de fryse og leve i mørket, så kanskje de verdsetter den moderne industrielle velstanden de har fått i fanget.

1
Laster...