Det er ikke regjeringens oppgave i et demokratisk land med markedsøkonomi, "å komme i gang med industri", enten den er grønn eller rød. Vår regjering skal legge til rette for ny industri, sørge for tilgang på lover, tomter, kraft og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Vi lever heldigvis ikke i et kommunistisk styrt land.

1

Nå må regjeringen komme i gang med grønn industri så fort som mulig.

Hva er grønn industri? Hva er grønne arbeidplasser?

1
Laster...