Interessant utspill fra Skjæran, men hva tenker du om risikoen for at f. eks. cruise vil heller vri seg mot andre, nordiske land?

1
Laster...