Dette er ikke det aller verste forslaget.
Det som bekymret meg mer var at de ville beskatte oljenæringen med noe tilsvarende, 20 milliarder, for grønn omstilling.
Men jeg har vanskelig for å se at de som tjener penger til AS Norge skal være de som betaler av egen lomme til sin egen undergang. Dette virker noe euforisk av SV. Men får se hva de kommer frem til. Er nok forhåpentlig vis bare litt krampetrekninger etter Glasgow konferansen.

1

De rike trenger ikke bekymre seg. Sosialisme er bra for de rike.

Vi har en trickle up økonomi. Det at fattige får penger er bra for økonomien. De fattige klarer ikke å spare, de kjøper idiotiske ting, så pengene havner i hendene til de på toppen.
Det som er verre er inflasjonen, den ødelegger for de som prøver å tenke langsiktig, og jobbe seg opp en formue.

1

Jeg trodde i det minste at SV ville "redde" feriepengene til de som var arbeidsledige pga corona. Men, neida, Kirsti Bergstø, SV, hadde en forklaring i Politisk Kvarter i morges, som er noe av den dummeste bortforklaring jeg har hørt.
Jeg tenkte på alle de som var uten arbeid under coronaen i fjor som nå satte sin lit til SV, og stemte SV, for å få noe feriepenger i år . . . . . . .
Kanskje er det en del mennesker der ute som nå angrer over sitt valg = sin stemme til sosialistene og bønder . . . . . . .

1

Jeg har alltid hevdet at AP-politikere og andre sosialist-politikere bryr se mest om at alle skal ha det like ille. (Det er vel også noe vi har sett og ser i de kommunistiske / sosialistiske land.)
Med høye strømpriser, forventet prisstigning etter epidemien og dette statsbudsjett, så drar nok bare sosialistene flere med seg ned til å få en dårligere økonomi.
De som tjener mindre enn kr. 600.000 år det ikke noe bedre pga strømpriser, renteøkninger og prisstigninger . . . . . . .
Og de som ligger nærmest de som tjener kr. 600.000 får det værre.
Og de rike tåler de tusener av kroner de får i skattesmell. Men det hjelper ikke de som har mindre.
Og miljø og klima blir heller ikke bedre.
Takk til de som stemte fram denne regjeringen . . . . . .

2

Jeg er ikke det minste redd for skatteøkningene som SV ønsker. Tvert om tror jeg de er kloke.

Vi har siden 1980-tallet hatt en økonomisk politikk hvor skatteletter er blitt ansett som et viktig hjelpemiddel til å skape økonomisk vekst. Resultatet av denne politikken er først og fremst en sterkt økende sosial ulikhet. Den økonomiske veksten etter 80-taller har vært mindre enn den var i tiårene etter krigen opp mot 80-tallet da marginalbeskatningen og kapitalbeskatningen var vesentlig høyere og staten spilte en langt er aktiv rolle i næringslivet.

Jeg har derfor ingen tro på den nyliberalistiske tesen om at man må gi bryte opp statsmonopoler koblet med skatteletter for å "slippe fri" kreativ privat investeringskapital for å skape økonomisk aktivitet. Den politikkens fremste resultat er at noen få vinner ufattelig masse rikdom på dette mens den store hop blir hengende etter og får kun nyte en begrenset del av samfunnets verdiskaping.

2

I min verden er det galt at noen få stikker av med mesteparten av inntjeningen som alle sammen har bidratt etter evne til å skape. I min verden deler man likt (etter innsats). Jeg er sikker på at dette ville du forstått lett om du var del av et arbeidslag hvor alle hadde jobbet hardt for så å se at "formannen" tar 90 % av betalingen for arbeidet mens du og de andre må dele på de siste 10 %. Da hadde du blitt piss forbannet.

Dessverre er ulikhetsproblematikken et langt verre problem enn at den føles (og er reelt) urettferdig. Det er en rekke alvorlige samfunnsproblemer som er direkte knyttet til økonomisk ulikhet. Stor ulikhet er skadelig for samfunnet og dets innbyggere. Du kan lese deg opp om dette her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_economic_inequality

Du trenger ikke komme med den vanlige innvendingen om at jeg ber om sosialisme hvor alle skal tjene likt. Det er ikke det jeg tar til orde for. Jeg ser og forstår at folk yter ulikt og har ulike roller/ansvar i samfunnet slik at (moderat) forskjellsbehandling er både berettiget og riktig. Det er den uforholdsmessige og urettferdige ulikheten jeg vil til livs. De fleste anser det rett og rimelig at sjefen i et selskap tjener 2-3 ganger mer enn en "på gulvet". Sjefen har en mer krevende jobb og større ansvar og bør få betalt ford et. Det er når sjefen får en godtgjørelse på mange titalls ganger arbeiderlønnen eller mer at det ikke lenger er forholdsmessighet i ulikheten.

Ei heller er jeg ute etter å fjerne kapitalismen og markedsøkonomien. Jeg vil kun ha en bedre og mer rettferdig fordeling av næringslivets verdiskaping mellom de som eier bedriftene/produksjonsmidlene og de ansatte som skaper verdiene gjennom sin arbeidsinnsats.

3

"I min verden er det galt at noen få stikker av med mesteparten av inntjeningen som alle sammen har bidratt etter evne til å skape. I min verden deler man likt (etter innsats). Jeg er sikker på at dette ville du forstått lett om du var del av et arbeidslag hvor alle hadde jobbet hardt for så å se at "formannen" tar 90 % av betalingen for arbeidet mens du og de andre må dele på de siste 10 %. Da hadde du blitt piss forbannet."

Dette er jo rett og slett virkelighetsfjernt, en helt feil oppfatning om virkeligheten. Om du mener at dette er relevant problemstilling, så befinner nok du deg på et helt annet sted enn de fleste. Eller kanskje du aldri har vært med på å gjøre noe konstruktivt i hele ditt liv.

1

"Jeg vil kun ha en bedre og mer rettferdig fordeling av næringslivets verdiskaping mellom de som eier bedriftene/produksjonsmidlene og de ansatte som skaper verdiene gjennom sin arbeidsinnsats."

Og da har du sikkert et godt forslag til det . . . . ?

1
Laster...