Sant helvete??? Tar 10 minutter kortere tid å kjøre bil enn tog til Trondheim. Med flere stopp for toget. Går tog hver time mellom Steinkjer og Trondheim. Kjører du på strekninger nær toget med bil. Ser du hvor mye fortere toget går når du selv kjører i 80.
Du er på E6 hele veien fra Trondheim til Steinkjer. Kjører du ikke bil eller tar toget, kan du ta buss.

1

Jeg har min erfaring fra Oslo . Jeg kjenner Nord Trøndelag . Men vet fra Oslo at tog er langt bedre enn buss når det gjelder komfort. Men det den enorme forskjellen kommer når det gjelder hvor ofte bussen og toget går. Du føler deg langt nærmere når det er halvtimes avganger.
Nå er Steinkjer i randsonen når det gjelder at folk vil bosette seg og bo i Steinkjer med arbeid i Trondheim. Det blir for slitsomt å pendle. På toget er det bedre arbeidsforhold enn på buss.
Du kan sove til jobb med buss og tog.
Jeg tror Steinkjer må få på plass nye arbeidsplasser i Steinkjer området om de skal klare å vokse som by. Kan vel kanskje bli aktuelt med militærleir igjen.
Men ingenting tilsier at Steinkjer vil overleve som administrasjonsby. Om det ikke går til helvete så blir SI&FK drømmen som forteller om fortidens storhet og gjenoppbyggingen som stoppet opp og Olav Thons dekonstruksjon av Steinkjer.
Landbruk har aldri og vil aldri bli lønnsomt i Norge.
Nord Norge banen må sees i sammenheng med Trønderbanen.
Og det må sees i 100 års perspektiv. Og da må dobbelspor og elektrifisering til av Trønderbanen og videre nordover. Det er mye fisk og muligheter for andre mineraler å komme ut i verden.

1
Laster...