Det skulle bare mangle . . . . .
ALLE som får eller tilegner seg urettmessig for mye penger fra Staten, må betale tilbake. Og det må da gjelde ALLE.

1

Det finnes kun to måter / metoder på å berike seg selv

 • lovlig
 • ulovlig
  Å berike seg selv på lovlig vis er det vel ingen som har noe i mot vil jeg tro. (Bortsett fra om de blir søkkrike. Da er det alltid noen som synes de har for mye penger.)
  Men de som beriker seg selv med ulovlige metoder - enten om det å unndra skattepliktige midler, svindel, kreative løsninger med pendlerleiligheter og annet - må straffes enten de er stortingspolitikere eller annet.
1

Nå kan det se ut som om det er mange av våre politikere som får skattesmell.
Uff, stakkars, politikere som endelig får smake hva "vanlige folk" har å streve med i hverdagen = tolke lover og regler. Endelig får politikere smake hvor komplisert det kan være - å forsto lover og regler som de selv har vedtatt.
Og værste av det hele er jo at regler rundt pendlerbolig ikke er så kompliserte om man bruker rett forståelse / tolkning / forstå intensjonene;

 • Ingen må pendle for jobb skal ha ekstra kostnader av den grunn
 • Men de skal heller ikke ha ekstra inntekter ved det.
  Når du har egen bolig på hjemstedet med boutgifter kr. 15.000 pr mnd,
  og samtidig disponerer gratis bolig på arbeidsstedet,
  Så utløser det ingen skatteplikt.
  Men om du leier ut hele eller deler av boligen på hjemstedet, får du en inntekt på egen bolig med gratis pendlerbolig involvert.
  Og det burde ikke være så komplisert å forstå at det utløser da en skattepliktig fordel. Vi burde vel kunne kreve såpass av våre folkevalgte = at de forstår de samme regler som vi "vanlige folk" må forstå - og straffes på samme måte som vi "vanlige folk" straffes på om vi ikke har forstått mer kompliserte regler enn de om pendlerboliger.
  Etter 4 år på "Tinget" med pendlerbolig i Oslo og man leier ut ett rom for 6.000 - 7.000 pr mnd, vil man da ha en ekstrainntekt på +/- kr. 300.000 - en grei ekstrainntekt som utløser skatteplikt på pendlerbolig.
  Om politikere ikke skjønner det, så har vi valgt feil politikere . . . . . . .
1

Stortingets administrasjon er tatt med buksen nede. De har tatt seg vann over hodet . De burde brukt Nav og skatteetaten til å administrere boligproblematikken , akkurat som med reiseutgifter.
Dette viser hvor svakt politikerkorps vi har.
Men viktigst er å berike de få som har spyttet penger inn i partikassene. Det er så barnslig tilnærming at en må grøsse.

1
Laster...