Det er nok svært vanskelig for de som nå vokser opp, og vokser inn i et møysommelig oppbygd samfunn, at det slik mye henger sammen. Og som (SV og Rødt) da ikke liker, at noen blir rikere og rikere. Det er slik det norske samfunn er bygd opp.
Det er egentlig skammelig at noen (som har ideologi nær kommunismen) skal kunne bare marsjere inn i en eplehage og forsyne seg fordi noen har stelt frukthaven sin bedre enn andre.
Hvis noen sosialister rokker ved dette møysommelige oppbygde samfunn, kan vi risikere at noen vil verne sine frukthager for inntrengere eller i værste fall beskytter sine verdier ved å flytte sine verdier og hobby et annet sted utenfor rekkevidden til sosialistene - som om det vil være bedre for de som blir igjen.
I denne sammenhengen står Torgeir K. Fylkesnes (SV) som en representant for en annen form for grådighetskultur med sin pendlerleilighet og utleiebolig i Oslo - som vel ikke burde høre hjemme hos de (SV) som vil frata de rike store verdier.
Kanskje SV burde begynne med slike gråsone-inntekter som Knag Fylkesnes (SV) står for. Men nå er det mulig skattevesenet kommer SV til unnsetning og straffer Knag Fylkesnes (SV) med litt straffeskatt . . . . . . .

1
Laster...