Kjenner jeg "dem" rett, bygger de med tiden ut hver eneste lille foss og elv til vannkraft. Når det ikke er noe igjen....tenker de på nukliær kraft, vil jeg tenke meg. Det er som å pisse i buksa i 30 kuldegrader...

1

Når hytter og biler I tillegg skal gå på strøm og Herr Lund og idiotene selger ut vannet som vi skal bruke til kraft gjennom en vinter så får vi disse prisene. Og vi får trolig en krise i økonomien. Thorium atomkraft kan bidra. Men vi har gass nok til å komme unna en vanndrivende. Men i dette tilfellet så er det feilregulering av vannmagasinene. Og da må politikerne gå etter årsaken til det. Nordpool må stoppes. Acer sies opp. Skal Norge selge kraft så må det være fra reelle kraftoverskudd.
Vi er et enormt kraftrikt land. Derfor har atomkraft ikke vært aktuelt.
Men husk Norge har hatt 2 atomreaktorer i Halden og Kjeller.
Og de har blitt drevet på kanten til useriøst.
Nå er det vannkraft som skal spekuleres bort. Stakkars forbrukere. Enn å ha slike idioter av politikere og embetsverket. For dette har vi kunnet! Denne krafta bygde landet. Nå blir nordmenn sine egne husmenn latterlig nok.

1

For å vise galskapen så var prisen ned i 30 øre pr KWh i 1960 og 70 tallet. Nå ser vi resultatet av det frie markedet.
Siv Jensen ville bruke kraftmarkedet som en melkeku i statsbudsjettet. Den kraftkrevende industrien som har vært drivkraften i å holde prisene nede er nesten avviklet. Griskheten hos politikere og kommuner har vært ganske så påfallende.

Og det er naturlig . For hvorfor skal ikke kommuner og stat kunne tjene seg søkkrike når folk flest trenger disse pengene i en stadig mer utbygd såkalt velferdsstat.
Det gikk jo bra helt til strømselskapene begynte å tappe ut vannet av magasinene for tidlig.

Et problem for oss i nord er at tyskerne ikke har funnet sin energikilde men driver og leker kraftleken vil ha og ikke ha. Og da er atomkraft fy , kullkraft er fy. Og vindmøllene er så ustadige. Og gasskraft er fy.
Men vi trenge stabile strømkilder. Og det kan Norge ha.
Norge er en enorm energinasjon. Vi har både olje og gass. Vi har massevis av vindkraftmuligheter. Vi har vannkraftmuligheter i å optimalisere , altså effektivisere allerede utbygde kraftstasjoner. Vi kan bygge ut linjenettet.

Men når profitten er viktigst så vil ikke kraftselskapene gjøre dette om det går utover bunnlinjen. Derfor er kapitalismen så forferdelig. For når selskapene skal optimalisere verdiskapningen , profitten så vil det gå utover folk flest i dyrere strøm

Nå henger dette dog sammen med andre utgifter hos folk . Og folk som både har EL bil , hytte og bolig uten vedfyring , fortjener kanskje høyere strømpriser men det kan fort bli en boomerang tilbake på staten og politikere når inkassoselskapene kommer etter folk flest.
Det kan bli billige boliger av det.

Men det er altså mellomting mellom 30 øre og 3 kr. Se på de to tallene. Dette er forskjellen på kommunale og statlige selskaper og selskaper drevet på private profitt/fortjeneste. Kommuner som Meråker lever godt på kraftpenger som mange andre små kommuner. Oslo har også stor inntekter på strøm.

Men det kan være med å rive ned næringslivet og folks levekår. Noe jeg mistenker NTE i Trøndelag gjør. De sørget for transformator og kabelindustri i sin tid men nå er det nok bare pengene som teller.
Det blir som kloakk og vannavgiftene skulle være med å gi ekstra inntekter til kommunene ved at de fant på å ta mer enn selvkost for utbyggingen og drift av den.

Strøm er på linje med vann og kloakk noe folk må ha.
Det litt dumme var at gassverket i Oslo ble fjernet i sin tid. Og at det på 60 tallet i allefall ble bygd boliger uten pipe og det ble lagt opp til kun EL varme i boliger.
Nå er det om å gjøre å få folk til å bo i boligfelt og at det legges opp til fjernvarme og radiator varme i husene. Så dagens boliger i alle fall blokker får både radiatorvarme og gjenvinning av varme , balansert ventilasjon og fjernvarme. Og boligene er sikret med sprinkel. Alt til en høy kostnad.

Det verste med Norge er den spredte bosetting som er dyr . Og som gjør det kostbart å installere fjernvarme .

Nå er det verdt å minne folk på at de har selv vært med på å velge denne profitt baserte strømprisene. Acer er et farlig system. Også utenlandskablene. For vi plikter å fylle dem med kraft for de er ikke billige. Det går an å la de gå konkurs men det spørs hva utlendingene sier da. Det er annerledes med amerikanske selskaper som går konk som de gjorde ifm infrastrukturbygging fiberutbyggingen i USA.

Men systemet bør være mer nasjonal vegring ,beskyttende for norske forbrukere.
DA MÅ DET ET GASSKRAFTVERKE I BEREDSKAP ELLER THORIUMSKRAFTVERK SOM GÅR INN NÅR STRØMPRISENE OVERSTIGER 50 ØRE KWH.

50 øre kilowatttimen er hva som burde være maksimalprisen i dag for norsk strøm.eksl. avgifter. Minimumsprisen bør være 20 øre. Det er hva som infrastrukturen minst må få for å transportere strømmen.

Nordpoolen bør avvikles i nåværende form.

1

Det gikk jo bra helt til strømselskapene begynte å tappe ut vannet av magasinene for tidlig......

De oppdaget plutselig at de kunne berike seg sjøl. Tanken på nasjonal sikkerthet,superkalde vintere osv, som lå bak kraften på 50-70 tallet, er borte for lengst. Som allt annet i dag,,,allt betyr penger,penger. Vi vinner iallefall ingen krig, det er sikkert.

1
Laster...