Siste jeg har lest er hvor ustabil vindkraft er. Selvpining ut i det latterlige vil det bli om ikke AP snur og stopper all eksport og får på plass det mobile gasskraftverket.

1

Vi trenger å få på plass en alternativ energiforsyning i god tid FØR en slik permanent leveransesvikt blir en realitet. Hvis ikke kommer årets strømkrise til bare å bli en forsmak på hva som vil komme når reservene ikke lenger strekker til. Det er ingen trøst eller grunn til å slappe av at det fortsatt er svære reserver igjen som anslås å holde i mange tiår. Det å erstatte dagens fossile energiforsyning med alternativ energiforsyning er en virkelig formidabel oppgave som vil ta mange tiår å fullføre.

Spørsmålet blir i stor grad hvilke alternative energiforsyninger en bør gå for (eller om en bør satse på en kombinasjon av disse). Vindkraft til både havs og land er i motvind. Atomkraft er det stor politisk uenighet rundt. Kritikerne til oppgradering av vannkraft mener at dette ikke vil være nok til å møte kravene til fremtidens elektrifisering, mens andre peker på energibesparelse som løsning.

1

Jeg leste boka med forord av Gro i 1988. Det som slo meg dengang da var hvor avhengig vesten er av atomkraft. Og vi har ikke blitt mindre avhengig i og med kullkraften skal avvikles. Vindkraft er lite stabilt. Når det er som kaldest så står høytrykk der og gir vindstille. Vi har gass og bør bruke den selv også.
Nå får Norge kjenne på nyliberalismen herligheter.

1

Det er mye som utkobling av 3 atomkraftverk i Tyskland har sitt å si. Men Ukraina og mindre russisk gass er også med til å fryse ned Europa. Og nå hR vinteren kommet! Det er kjøligere!

1
Laster...