Politikerne i regjeringen evner ikke å se hvem "vanlige folk" er tydeligvis, så langt ser det ut til at de definerer dette begrepet til å være bare de som har husbanklån eller er faste "kunder" på sosialkontorene rundt omkring. Kan forresten regjeringen foreslå økte sosialpenger rundt om i kommunene uten at de bevilger penger til denslags? Er det kommunenes skattebetalere som skal få den regningen til slutt? Forresten "sjokkerende" (?) at slik som MDG for noen uker siden visstnok har gitt uttrykk for tilfredshet med at strømprisene da var økende, slik at folk i Norge dermed kunne bidra bredere til det grønne skiftet (og unngå at også Norge ble "for varmt" da sikkert?), og ikke minst bruke mindre strøm, som regnes som "klimavennlig" har vi jo lært...

1

Økt lønn? Gjør de virkelig så bra arbeid at lønnsøkning er nødvendig???

1

Det er jo egentlig to separate diskusjonar: Lønnsnivå og prinsipp for justering.

Personlig synest eg både lønnsnivå og justering virkar heilt greit. Tatt i betraktning at å vera stortingsrepresentant stort sett betyr å vera på jobb dønet rundt, kombinert med ansvaret, så synest eg ikkje at lønnsnivået er spesielt høgt. Justeringa tilsvarar vel hårfint meire enn prisstigning, så det burde neppe vera grunn til forargelse.

Enkelte har forsøkt å antyda at lønna burde vera relatert til kva personen tente før hen kom på stortinget (som du antydar med din "ung student" kommentar). Eg trur ikkje vi har ein tradisjon her i landet for å lønna folk basert på bakgrunn. Vi lønnar folk for jobben dei utfører. Så den diskusjonen er håplaus på alle måtar.

1

Jeg er egentlig enig med deg her, men som bakgrunn har vi alle både utdannelse, alder og erfaring, men er du innvalgt på Stortinget er det vel en forutsetning, at skikkethet er ivaretatt av velgere, og egentlig ikke målbar. Håpløst eller ikke, jeg mener det bør være mulig å differensiere lønna, også blant stortingsrepresentanter.

1
Laster...