Dette er vel heller ikke noe nytt? Norge drives snart bare av A/S selskaper som, når det også gjelder strøm, skal gi selkapene maksimum fortjeneste. Man selger allt man har, til demningene ligger tomme. Nasjonal sikkerhet er bare en svirre tanke i dagens politikk. Men jeg ser at "kula" mi enda er svært så svart......lurer på om den blir like klar som den var for 40 år siden?
Som vi sa en gang: Kan man tjene godt, så selg gjerne bestemora også.

1

"Dette drev han med fra gutterommet". Litt vanskelig å forstå kva du vil fram til med den uttalelsen, for dette var ein høgt kvalifisert spekulant som jobba frå millionvillaen sin i Grimstad.

Neppe noe "gutterom".

1

"Litt vanskelig å forstå kva du vil fram til med den uttalelsen, for dette var ein høgt kvalifisert spekulant som jobba frå millionvillaen sin i Grimstad."

Kall det hva du vil, gutterom eller hjemmekontor, begge deler er sjølsagt i anførsel. Uttrykket er forresten brukt i pressen flere ganger da saken var varm.
Når jeg minnes denne flinke fyren, som sikkert turnerer sine økonomiske D-moment bedre enn de fleste, er det et uttrykk for at økonomien har "lagt på seg ett spekklag", av mennesker og smarte måter å drifte eller forvalte pengestrømmer. For hver transaksjon eller operasjon blir "litt blir borte", og det er millioner av dem.
Jeg spør om det er statens oppgave å spekulere i andre oppgaver, enn det som best og sikrest tar vare på vår kapital. Bevisst spekulasjon i andres tap som et short-systemet, er svært usikkert, og er det moralsk i et land, som liker å fronte sin prektig moral på alle andre områder.

1
Laster...