Hvil i fred. Det er mange positive adjektiver man kan bruke i beskrivelsen av ham, selv om jeg ikke alltid hadde samme synspunkt. Willoch var en viktig bidragsyter i samfunnsdebatten.

1

Det er uanstendig å rakke ned på nylig døde personer. La han bli kald først. Rip.

1
Laster...