Det er utrolig at en gjeng tenåringer har fått til å ødelegge Europa og den vestlige verdens økonomi så fort. Det er nesten så en skulle tro dette var arrangert av våre fiender ved å indoktrinere ungdom til å ødelegge sitt eget samfunn.

Ny krig ikke til å unngå, det ser ut som om de regimestyrte mediene allerede maner opp til en konflikt med Russland, omtrent som de gjorde med Irak, Afghanistan, og Libya.

3

Nei, vi kan ikke legge ned olje og gass og vi bør selvfølgelig ikke elektrifisere norsk sokkel da det er langt mer effektivt å generere strøm på platformene med ren naturgass.

Utrolig at det i det heletatt er kommet på tale. Dette evindelige grønnt snakket, må vente over lengre tid, intil vi har funnet andre effektive energikilder.

1

I mange år var det "grønne skifte" svaret på alt.
Oljevirksomheten skulle legges - og arbeidsplassene erstattes med det "grønne skifte". Hvor er disse arbeidsplassene.
Det meste av vår konkurransekraft var billig strøm. Så ble det slutt.
Når bilparken er erstattet med el-biler, busser, lastebiler og ferjer skal lades og sokkelen elektrifiseres - hvor skal hente det økte strømforbruket fra ?
Ingen vil jo vindturbiner i nærheten av boligen og nye vassdrag skal jo ikke bygges ut.
Sverige stenger ned minst ett trolig to atomkraftverk for vedlikehold - nå midt på vinteren - og Tyskland stenger kullkraftverk. - Det er bare Kina som bygger nye kullkraftverk til ny industri og slik at folk ikke fryser ihjel.
Ja, der var det vel noen som fikk svingdøra i trynet.

2

Det er litt forstemmende å se at dere "realister" ikke evner å se annet enn at det er en formidabel oppgave å erstatte den fossile energien med annen energi. Ikke det at dere tar feil her, på ingen måte. Dette er en virkelig formidabel oppgave. Men det er ikke det eneste som bør/må hensynstas.

Du og de andre "realistene" overser at de abnorme mengdene karbonoksider og andre forureningsstoffer som den fossile energien skaper er et svært alvorlig forureningsproblem som forpester lufta vi puster inn, lager en global oppvarming, gir sur nedbørsproblematikk, og forsurer havene. Vi kan ikke fortsette slik stort lenger fordi det vil ødelegge livsgrunnlaget til hundretalls millioner mennesker.

Siden det ikke er et levelig alternativ å fortsette med den fossile energien blir motstanden du og de andre "realistene" viser mot det grønne skiftet kontraproduktivt og selvoppfyllende i den forstand at den forsterker energikrisen ved å forsinke utbyggingen av fremtidens energiproduksjon.

Hadde dere "realister" i stedet støttet det grønne skiftet ville det oppstått et velgertrykk politikerne ikke kunne overse. Da ville vi fått bygd ut fornybar og annen karbonnøytral energiproduksjon i ekspressfart og unngått den energimangelen vi ser nå.

2

Hadde dere "drømmere" i stedet støttet et balansert og fornuftig "grønt skifte", ville det ikke oppstått et velgertrykk som politikere nå ikke kan overse. Denne overmodige og kunnskapsløse tilnærming til en dramatisk forandring av måten vi skal leve på, vil få konsekvenser. Enten i form av nye partier, en politisk marsjordre i valg, eller mer folkelige uroligheter.

2

I hvilken grad har naturfenomen ,som dette vulkanutbruddet utenfor Tonga, skyld i varmere hav - og med enorme mengder CO2, skyld økt i CO2 ?
Det sies at det finne mengder av større og mindre undersjøiske vulkaner med utbrudd. Bare sånn at vi ikke legger ned oljevirksomheten vår på feil grunnlag.

1

Det er for mye skrik og skål. Faktiske løsninger er der færre av. Så da blir det dyr strøm og høy inflasjon.

1
Laster...