Det normale i kjøp og salg er at når en kunde etterspør en vare selgeren har tilgjengelig, så får kunden kjøpe den til en avtalt pris. I dette tilfellet nekter Russland å selge mer gass til Europa enn den de allerede er kontraktsbundet til å levere.

Det kommer ikke av at Russland ikke har mer gass, det har de i massevis. Russland kunne fint økt gassleveransene og avhjulpet energikrisen vi har for tiden. Men de vil ikke. Vi kan bare spekulere i årsaken til denne uviljen fordi Rissland gir ingen forklaring, men jeg tror at Ukrainakonflikten er med i bildet her.

Her ser vi en av de (mange) nedsidene med å være avhengig av fossil energi. Disse reservene fins kun i relativt få geografisk begrensede reservoarer som ofte ligger i andre land. Det skaper et avhengighetsforhold til fremmende nasjoner som gjør mottakerlandet sårbart - noe Putin lærer oss i disse dager.

Fornybar energi har den fordel at den produseres desentralisert og lokalt. Da har man beredskapsmessig mye bedre kontroll over den livsiktige energiforsyningen. Det gjør det vanskelig for en fremmed makt å slå ut energiproduksjonen.

2

Det er enkelt for USA å si at EU ikke skal kjøpe gass via nordstream2 lol

1
Laster...