"Er myndighetene frampå eller bakpå her?"

Vi er bakpå. Infrastruktur som nød nett og mobiltelefon er lette å sette ut av spill.Radiomaster er ikke skjult. Så agenter sluppet inn med fly kan lett før et angrep, klippe kabler og sabotere denne delen. Fiberforbindelser er heller ikke skjult. Teknologien kan bli en ond svøpe

1

Ikke bra. Sikkerhetssone rundt installasjonene både til lands og havs bør få tilstrekkelige sikkerhetssoner radius, ubegrenset oppad og nedad til havs.

1

Hold kjeft. Går russerne til angrep på Norge og norske installasjoner så vil Nsto sanere Russland tilbake til steinalderen.

1

Hva sier NATO motstanderne nå?
Det er i disse dager man skal være glad for et medlemskap.

1

Eg trur neppe norske myndigheter offentliggjør tiltak for å beskytta offshore installasjonane. Det ville faktisk vera temmelig dumt...

1

Man viser jo ikke kortene sine i poker heller.. Men det er jo påfallende at krenkelse av norsk suverenitet stadig skjer da? Utenfor norskekysten av Finnmark. Kutting av strøm og fiberkabler til havs ble jo forklart med blekksprut i NRK. Beltesporene på havbunnen som gikk østover er vel laget av en flyndre? GPS jammingen i Finnmark som hindrer flytrafikk er vel et resultat av solarutbrudd? Eller datainnbruddet på Stortinget har vel heller ikke forekommet i virkeligheten da?
Vekslende regjeringer har ikke vist noe interesse for reell styrkeoppbygging av forsvaret. Suverenitetskrenkelsene fra Russland har vist at Norge ikke har fått tilstrekkelige midler til de kapasiteter som er nødvendige til et troverdig forsvar av landet! Det er kanskje på tide å gjøre noe med det nå da?

1
Laster...