Politikk - Norsk

Putins ”grønne” venner begynner å bli brune.

Krigen i Ukraina viser den grønne politikkens fallitt i Europa. I møtet med russisk galskap ligger europeiske land bakbundet med sin fossile avhengighet. Ukrainske ledere kaller det russisk fascisme, noe som er ganske dekkende. Krigen avdekker et diktatur som bygger på et omfattende udertrykkingsapparat. Dette undertrykkingsapparatet settes nå inn for å slavebinde det ukrainske folk, med overgrep og drap av sivile.
De grønne partiene med støtte fra sosialister og andre har ført en krig mot nasjonale energiløsninger som innebærer en balansert energimiks, med innslag av kjernekraft, kull og gass. For å få overtak i denne krigen måtte det importeres store mengder gass og olje fra Russland. I Norge har vi sett hvordan det demonstreres og settes i gang rettsaker for å stanse produksjon av olje og gass. Greenpeace, Natur og ungdom, Bellona, Besteforeldre mot klimakrise, Extinction Rebellion og andre har klatret opp på barrikadene med utenlandske frontfigurer som Greta Thunberg og James Hansen. Den eneste funksjonen de har hatt er å gjøre elitene i Russland og Kina rikere og mer mektige, samtidig som det globale utslippet av klimagasser har økt sterkere enn det ellers ville gjort, da den globale arbeidsdelingen er blitt enda mer avhengig av kullkraft gjennom utflagging av industri.
Russland styres av en mafia med sentrum i Kreml, og med Putin som Gudfar. De er infiltrert i globale kriminelle nettverk. Den største inntektskilden de har, er fra russisk olje og gass. De skummer fløten av gasseksporten til Europa. Nå vil de erobre den beste jorda for dyrking av korn og mais som finnes i verden. Det vil gi milliardvis av kroner årlig dersom de også kan skumme fløten av kornøkonomien.
Den brune politiske fargen er blitt tydeligere de siste tiår, samtidig som det har lyktes de ”grønne” i Europa å støtte økonomisk opp under diktaturer i øst. En kan se hvordan brunfargen farger av på våre hjemlige idealister, mens ukrainske ledere ber på sine knær om at vesten blir mer selvforsynt med kull, olje og gass.

3
19 svar

Om vi tenker litt tilbake - og samtidig ser framover (for oss som har levd lenge), så (har kanskje mange glemt AKPml som sto på "barrikadene" og ville ha fram Mao og de andre røde - kommunister) var det mange røde med "gode" ideer for å føre verden inn i en rød (kommunistisk) revolusjon. Men hvor er Pål Steigan, Erling Borgen og disse andre i dag ? Jo, de nyter "borgerskapets privilegier", og vasser i penger. Mens vi ser på Mao's Kina nå, Sovjet's fall = nå Russland og alle nye stater som rømte fra kommunistenes "klamme" og harde hånd . . . . . . - Det var altså denne kommunisme Pål Steigan og Erling Borgen ville ha oss inn i.
Kina ble vel det vi kan kalle et tvangstyranni . . . . . .
Sovjet ble redusert til Russland som etter noen varianter med Putin og Medvedev, også ble et tvangstyranni med en despot til leder . . . . . .
Og de nye "røde" består nå av klima- og miljøfanatikere som med skremsler (vår planet vil bli ubeboelig om noen år) om at vi - for det meste - den trygge delen av Europa må droppe alle framskritt og definitivt olje- og gassvirksomhet slik at de totalitære statene som b.la. Russland og Kina kan fortsette å bygge sine verdier og makt. Den samme røde fare, men litt mer finurlig . . . . . . .
Og da er det nærliggende å tro at klima- og miljøfanatismen er finansiert av stater som Kina og Russland - også fordi de ikke henvender seg til Kina og Russland med sine høylydte kritikker og protester, men begrenser sine aktiviteter som kritikk og protester til den frie og demokratiske verden.

3

Det er nesten så en skal tro at miljøorganisasjonene er finansiert av våre fiender for å bryte ned oss innenfra.

Som da KGB finansierte fredsbevegelser under den kalde krigen for at vi skulle ruste ned.

Jeg anbefaler alle å se Yuri Bezmenov fortelle om hvordan KGB jobbet for å bryte ned vesten innenfra ved å spille på alt som skader samfunnet.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9TviIuXPSE

2

Putin har også fått sine "grønne" venner inn i norsk statsforvaltning, med sikte på å trenere mest mulig av europeisk løsrivelse fra mafiaen i Kreml.
"Stortingets kontrollorgan NIM mener regjeringen må behandle flere oljegodkjennelser på nytt. Det er olje- og energiministeren uenig i."
"Etter dialog med Olje- og energidepartementet har Norges institutt for menneskerettigheter (NIM) nylig gitt råd om hvordan det såkalte klimasøksmålet i Høyesterett vinteren 2020 bør følges opp, skriver Aftenposten."
Kanskje de også skal protestere å at fascistene i Kreml er blitt kastet ut av FNs menneskerettskommisjon.

2

Putins «grønne» venner i Bellona har talt. En kan stoppe gassimport fra Russland i 2025.
Inntil videre vil derfor europeiske gasskjøp finansiere krigen. Det er en ekkel brunfarge som skinner gjennom den grønne forkledningen. La Putin legge Ukraina i ruiner og undertrykke og drepe sivilbefolkningen, bare vi slipper å ty til mer fossil kraft eller kjernekraft.
Når Bellona skal vurdere situasjonen i for å gjøre Europa uavhengig av russisk import, kommer de med noe de kaller hovedfunn. Det er:
Ren energi og energieffektivitet kan erstatte to tredjedeler av russisk gassimport innen 2025.
Ny gassimportinfrastruktur er ikke nødvendig. Forsyningssikkerhet og reduksjon av russisk gassavhengighet krever ikke bygging av ny EU-gassimportinfrastruktur som LNG-terminaler. 
Kullkraft trenger ikke utvides .
Kjernekraft blir ikke nevnt med ett ord.
Det er beregnet at EU kjøper gass og olje for 10 milliarder kroner hver eneste dag.
Så den «grønne» konklusjonen blir at Europa må betale pengene som Russland trenger de neste tre årene for å legge Ukraina i ruiner, mens EU kan konsentrere seg om å «akselerere utbredelsen av fornybar elektrisitet, energieffektivitet og elektrifisering».

1

Krigen i Ukraina har synliggjort hvor dumt og sårbart det er å basere våre samfunns behov for energi (en absolutt nødvendighetsvare) på import.

Det er fint at den har fått deg til å oppdage hvor sårbart det er å basere energibehovet på import av energi fra fjerntliggende og mer eller mindre fiendtlig innstilte diktaturer. Likeens er det gledelig at du har oppdaget at denne importen gir disse er eller mindre fiendtlig innstilte diktaturer sterke økonomiske muskler til å føre krig og motarbeide våre interesser. Vesten finansierer i praksis den hær Putin bruker mot Ukraina. Vi kjøper olje og gass for en mer enn en milliard Euro per dag fra Russland.

Det som derimot ikke er så fint er at du legger skylda for denne sårbarheten og avhengigheten til Russlands olje og gass på grønne partier og andre som har tatt til orde for at samfunnet skal fase ut den fossile energien og erstatte den med fornybar og karbonnøytral energi. Hadde ansvarlige myndigheter hørt på oss og ikke de mange som forsvarer petroleumsinteressene ville Vest-Europa i dag vært uavhengig av Putins vilje til å selge oss olje og gass.

Det er de mange som i lang tid har forsvart petroleumsinteressene som har skylda og ansvaret for at vi er havnet i dette uføret. De har kategorisk lukket øyne og ører for de mange advarsler om at å være avhengig av importert fossil energi er sikkerhetsmessig sårbart, det utgjør en enorm handelslekkasje, det låser vår energiforsyning til en engangsressurs, og det skaper et alvorlig klima- og forurensingsproblem i luft og i havet.

Det er nesten så jeg håper at Putin gjør alvor av å stanse eksporten av olje og gass til Europa så vi får kjenne på kroppen hva en reell energimangel er. Det vil kanskje sperre opp øynene til de mange som forsvarer petroleumsinteressene og får de til å innse galskapen i å basere våre samfunns behov for en livsnødvendighet på en engangsressurs. Det er kun et spørsmål om tid før ressursene blir for knappe. Energikrisen som en eksportstans fra Russland vil skape er relativt liten og forbigående. Det gjelder ikke energikrisen som kommer dersom vi opprettholder avhengigheten til fossil energi helt til at ressursene blir utarmede. Da får vi en mye sterkere og permanent energikrise.

1

Putins "grønne" venner gjennomsyrer norsk statsapparat og politikk.
Nå er det påtrengende å få fram mer gass til Europa, for å gi et håndslag til Ukraina. Det gjelder også mer langsiktig slik at nye funn blir gjort drivvedige. SV er den framste sabotøren av dette på Stortinget, og har fått med seg regjeringspartiene på denne Ukraina-fiendlige politikken. Vi hører at regjeringspartiene sammen med SV kommer til å stemme imot å åpne 26. konsesjonsrunde og forslag om å lete etter mer gass i 2022. Tydelig at utslipp fra russisk gass er mye bedre enn utslipp fra norsk gass for Støre og co.

1

Putins "grønne" venner prøver å sabotere Europas og Nord-Amerikas energisektor. En metode er å gå til søksmål mot produksjon av gass og olje, og prøve med rettens hjelp å stenge kraftverk. De har nådd fram med søksmål i noen tilfeller, og de klarte å skremme feige politikere, så Putins enorme profitter ble sikret. Men nå er deres virkelige historiske oppgave avslørt, og de kan ikke lenger løpe fra sin del av tilretteleggingen av Europas største folkemord i nyer tid. Men kanskje bør de tilgis for de visste ikke hva de gjorde.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Statsminister ber om å bli sparket

I dag ba Ztøre om å bli skiftet ut. Financial Times ba i dag om maksimal pris på gasspris på norsk gass. Det ville være solidarisk med Europa, mente journalisten. Men så kommer altså Ztøre ut med at h...
Bilde

Støre ut mot å stenge strøm­eksporten til Europa: – Det Norge vil ikke jeg være statsminister i

ARENDAL (VG) Norge har store inntekter som gasseksportør til Europa. Da kan vi ikke kutte strømmen til et kontinent i krise, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.


Bilde www.vg.no
1
14 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
12 svar
Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
4
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Var det ikke Frp, allikevel . . . . . .

Jeg har ofte sett at er Frp som har skylda . . . . . . Og da er det aldri noe positivt - og heller ikke Energiloven fra 1990 / -91. Neida, det var selveste landsmoderen, Gro Harlem Brundtland, det ....
Bilde

Brundtland angrer ikke på strømliberaliseringen

Da Gro Harlem Brundtland (Ap) var statsminister, fikk Norge en ny energilov som betrakter elektrisk kraft som markedsvare. Det tror hun fortsatt var det rette.


Bilde www.msn.com
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
2
26 svar
Laster...