Faktisk har global oppvarming (definert ved en temperaturøkning på minst 2 grader og et CO2-innhold på minst 280 ppm, jf. lenken over) skjedd 4 ganger tidligere de siste 500 tusen årene, hver gang i forkant av en istid, hvorved temperaturøkningene ikke kan være menneskeskapte. At geologer i dag mener at Jordens indre avgir varme til overflaten, kan studeres i følgende lenke:

https://geo365.no/geoforskning/jordens-indre-krefter/

At denne oppvarmingen skulle kunne reduseres ved å redusere innholdet av CO2 i atmosfæren, er fri fantasi, og noe man nesten må være CO2-motstander for å mene. En slik grad av fanatisme bør fordømmes på grunn av de mange skadevirkningene det medfører, eksempelvis dyrere strøm, kunstgjødsel, mat og varme, samt generelt et uvitenskapelig, fanatismebasert livssyn.

2

95% av klimaforskere tror global oppvarming er menneskeskapt, men det tror ikke du? Og dermed tar alle feil?
Finnes det noe grunnlag for at planter ikke får nok CO2? Eller er det din egen teori?

2

Europa kan gå i dyp økonomisk krise når som helst. Løgnene og narrespillet lurer Europa selv.

1

Umulius
13. apr. 21:18
95% av klimaforskere tror global oppvarming er menneskeskapt, men det tror ikke du? Og dermed tar alle feil?

Nei det er vel neppe slik at vi ikke registrerer en temperaturøkning?
Men hvorfor, hersker det uenighet om.
Økningen kan påvises ut av temperaturmålinger av middeltemperaturer registrert på ulike steder i tiden
fra 1870 og frem til i dag, til eksempel her i landet.
Der kan økningen sees, men en kan jo legge merke til at for Midt-Norges vedkommende, er stigningen påfallende linjær i tiden fra 1940 til 2020.
En skulle kanskje kunne ventet seg en endring til en brattere kurve i forhold til en klimatisk forverring i de siste 20 årene?

1

Menneskeskapt global oppvarming er en vanvittig stor løgn. På linje med covid og holocaust.

1

Mens Europa kappes om å forsøke å være best i klassen for å nå klimamål, åpner Kina for mer bruk av kull - Da betyr det utrolig lite hva vi gjør i Europa.
Kina har blitt en industriell stormakt ved hjelp av billig arbeidskraft og billig energi som kullet gir. Så Kina bryr seg lite om andre.
Og vi gjør Kina enda sterkere ved å kjøpe deres produkter produsert av slaver.

1

Man blir jo litt lei av at mennesker kun forteller «sannhetene» som gagner dem selv best. Det er faktisk mulig å fortelle den objektive sannheten, selv om den ikke gagner ens egen agenda. Eksempel: «dagens mennesker er uhyggelig primitive». Det er klart at dagens mennesker ikke liker å høre det, og fremtidens mennesker vil sannsynligvis synes det er enten dumt eller dårlig gjort, men det er jo sannheten, ettersom verden ennå er ung. Hvis alle holder seg til sannheten, og ikke graver seg ned i detaljer som ikke er signifikante, burde alt være ganske klart: De grønne plantene trenger CO2, og vi trenger O2, så la oss ikke drepe de grønne plantene.

Å forsøke å redusere den globale temperaturen er totalt bortkastet, av mange grunner: Jorden er for varm til å kunne kjøles ned med de økonomiske ressursene vi har til rådighet (ikke nok penger på Jorden), 99 % av Jorden holder en temperatur på over 1 000 grader celsius, neste istid er etter alt å dømme like rundt hjørnet, de periodiske oppvarmingene av Jorden (5 ganger de seneste 500 000 årene) viser at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt, og «Snowball Earth» viser at selv om vi kjølte ned Jorden til en livløs snøball, ville den tines opp igjen av den geologiske aktiviteten, slik den også varmer opp Jorden i dag. Med andre ord, uansett resultat, ville det være totalt bortkastet, så ingen vits i å utrydde de grønne plantene og oss selv på grunn av noen CO2-fanatikere, tilby dem heller gratis behandling, og send de ansatte i TV og andre medier på kurs, for nå er vi ikke-fanatikere som sagt litt lei av at mennesker kun forteller «sannhetene» som gagner dem selv best...

Dog kan det være at først når CO2-fanatikere forteller at ovenstående sannheter er bare tull, begynner man å forstå hvor gale deres «sannheter» er...

1

Det er mange ting som gjør det vanskelig å tro på den menneskeskapte "klimakrisen".
F.eks. får vi etter hvert som isen trekker seg tilbake høyere og høyere oppover i Jotunheimen flere og flere bevis for at det for et par tusen år siden var bosettinger og jakt høyt oppe i Jotunheimen. Og det betyr at det ikke fantes is der den gang.
På Grønland som i dag har de største samlinger av isbreer ble det dyrket kron.
I Arizona, hvor det i dag finnes mye ørken var det for 200 millioner år siden grønt og frodig med et enormt dyreliv - utgravinger viser det.
Men at jordkloden blir varmere kan være riktig, men å redusere CO2 hjelper nok ikke.

1

At været var varmere i Jotunheimen og på Grønland tidligere, er inkludert i den globale oppvarmingen som begynte for ca. 12 000 år siden. Det at det faktisk er kjøligere nå, kan bety at neste istid har begynt. I så fall kan man rolig gå ut ifra at CO2-fanatikerne vil ta æren for å ha reddet planeten. Man får nesten inntrykk av at det sitter milloner av klimaforskere rundt omkring med sugerør i statskassen og støvsuger i budsjettet for forskning og utvikling, og alle forsøker å komme frem til hvem som egentlig har ansvaret for den periodiske geologiske oppvarmingen av Jorden de seneste 500 000 årene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

1

Ca 4% av co2 i atmosfæren er menneskeskapt, og co2 står for 0,4% av atmosfæren. Vi har i dag ca 440ppm co2 i atmosfæren. I et drivhus tilsettes co2 kunstig, og ligger på 1200ppm for optimal plantevekst. Om vi faller under 250ppm vil det meste av planteliv dø ut. F
Altså er vi nærmere utslettelse pga for lite co2 enn vi er optimale forhold for planteliv den andre veien. Tenk litt på det.

Vi lever på en 4,7 milliarder år gammel planet med 40,000km omkrets som beveger seg i 100,000km i sekundet gjennom verdensrommet, og hovedpådriver for alt liv på denne planeten er en glødende ball av plasma som er 150 millioner km unna.
Er det ikke utrolig naivt og narsissistisk å tro at små mennesker da styrer klimaet?

2
Laster...