Jeg tror Vedum må bytte kalkulator eller kanskje noe annet . . . . . .
Beregninger viser at bare strømutgiftene vil øke med ca kr. 9.000,- i en familie med "vanlige folk" og da går plutselig "vanlige folk" i minus . . . . . . .
Så Finansministeren burde er vel - med sin kalkulator - langt ute der han hører hjemme = på jordet. Men noen må være der også.
Bruttofamilieinntekt på 1 million og gjeld på 3,7 millioner.
Gir kr. 37000,- i økt lønn - skatt ca 27% netto kr. 27.000,-
Økte renteutgifter kr. 13.000,-
Økte utgifter til mat, drivstoff og strøm beregnet til kr. 9.300,- holder jo ikke,
da økte strømutgifter alene er beregnet til kr. 9.000,-.
Så jeg vil tro at prisøkningene på mat, drivstoff og strø er nærmere kr. 15.000,-
Og da er familie med bruttolønn 1 mill garantert i minus . . . . .
Så Vedum: Gjør en ny kalkulasjon - en noe mer realistisk kalkulasjon

1

Nå er sperregrensen neste. Fullstendig ute av stand til å gjøre noe med krisen til folk flest. Smil , de er solgt til EU

1

Det er useriøst å ha en fjott som Vedum til finansminister Tusseladden Judas Støre burde ta sin hatt å gå av Det burde bli rettslig oppfølging for løgn og bedrag fra politikere

1

Jeg har en mistanke om at det er saksbehandlere i Finansdepartementet som ikke liker sjefen. Ingen fornuftig økonom eller politiker, ville presentert et oppsett for folk og Storting på denne måten. Ett poeng er den allmenne hoderisting blant allmuen, noe annet er konsekvensene av en overoptimistisk prognose, i en tid der vi alle må stramme livreima.

1
Laster...