Hvor går disse pengene? De blir jo ikke bare borte. De skifter hender.

Jeg skulle ønske vi fikk vite mer detaljer.

1

Raymond den Grådige & MDG vil gå inn i historien som ågerkongen:

Ågerkongen Raymond den Grådige

For et absurd sløseri.

Pristiltaksloven, lov om pristiltak av 11. juni 1993. Loven gir myndighetene hjemmel til å fastsette prisregulering og meldeplikt ved endringer i priser (§ 1). Videre setter den et forbud mot urimelige priser og forretningsvilkår (§ 2). Overtredelse av loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne, kan føre til straff og til inndragning av ulovlig merpris.

1

Dette er virkelig " høl i hue " og håper ar dette blir nedstemt . Regner med at den stormannsgale Raymond som er høy på seg selv alle lesser kostnadene over på oss vanlige folk .
Nestlederen i Stortingets transportkomite, Frps Frank Sve, mener at Fornebubanen er blitt altfor dyrt - og at lokalpolitikerne må vurdere å vrake hele prosjektet istedenfor å øke bompengene.
– Først må de sette en fot i bakken for å se om de kan bygge det annerledes, skalere det ned. Hvis det er så dyrt som det ser ut til nå og bilistene skal belastes, så bør prosjektet egentlig stoppes, sier Frank Sve til VG.
– Hvis du bestemte, så burde prosjektet skrotes?
– Ja, definitivt. Du kan ikke påføre innbyggerne så store avgifter når prisene på strøm og drivstoff er så høye som i dag, sier han.
På spørsmål om han har partiet bak seg, så sier han at de ofte blir enige med ham.
Partileder Sylvi Listhaug kaller lokalpolitikernes beslutning tonedøv.
– Det er en bompengeeksplosjon for folk. Det kommer på toppen av strømpriseksplosjon, drivstoffeksplosjon, matvareprisene øker og renten øker. Jeg synes det er helt tonedøvt når vi står i den situasjonen vi er for folk, sier Frp-leder Sylvi Listhaug før talen sin til Frps landsmøte.
I talen gikk hun kraftig til angrep på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som hun sier er den største trusselen mot folks lommebok.
Skal brukes i lokalvalget
Prisen for å sikre finansiering av Fornebubanen, blir at bompengene i Oslo i snitt økes på 40 prosent – og den første økningen kommer allerede i september, den andre i januar 2024, skriver Aftenposten.
EDet er ikke en gavepakke til Oslo og Akershus sine innbyggere. Dette kommer på toppen av alt annet som blir dyrere, sier Listhaug, men legger til:
– Jeg håper at flere ser at Frp er et parti som ønsker å kjempe mot bompenger, få dem ned og få dem og få dem vekk som vi har gjort en del steder. Den kampen fortsetter vi fremover, sier hun.
Elbil-takstene dobles allerede fra september.
Listhaug mener staten bør bidra mer til prosjekter, slik at man unngår at folk betaler mer i bompenger.
Hvis ikke bør lokalpolitikerne kutte prosjekter, mener hun.
Alternativet er at man må se på om prosjekt kan skrotes eller om staten skal gå inn med mer penger. Vi har sett det at mange i samferdselspolitikken at løsningen til alle andre partier enn oss bare er å lempe mer og mer bompenger eg mener at man ikke skal øke bomprisene.

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. de
HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN PÅ LØGN OG UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE
HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn ,
dobbelt med feriepenger ) og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne at norske politikere har blitt så KORRUPTE .

1

AP og MDG med venner ser ut til at tro at bompenger er en finansieringskilde for alskens dårskap-prosjekter. Tenk å innføre dette sinnsyke prishoppet rett etter en pandemi og samtidig som prisene på alt av varer øker kraftig!

1

Penger ut vinduet, galskap, inkompetanse. Whatever. Det er ingenting dere kan gjøre med det likevel, så fortsett å betal skatt dere plebeier. For vi bor jo i et velferdsland, og velferd koster.

1

Ja, dette er GALSKAP av en stormannsgal mann Raymond først dette ;
Røyken som kommer ut av skorsteinene etter forbrenningen inneholder vanndamp, og en god del CO2. Den renses i dag for dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx. Vi har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og også "fange" de cirka 400 000 tonn CO2 vi slipper ut per år. Dette tilsvarer utslippet fra 200 000 biler.
Fortum Oslo Varme eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune, og inngår i Fortum-konsernet. Fortum er verdens fjerde største varmeleverandør, og har en rekke varmekraftverk for energigjenvinning og fjernvarme med fokus på bærekraftig byutvikling og sirkulær økonomi.
Dette er karbonfangst- og lagring (CCS)
Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst. Et slikt anlegg vil kunne fange 400 000 tonn CO2 i året, og gi store overføringsmuligheter til andre industrianlegg i Norden og Europa. Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt viser hvordan byer over hele Europa best kan håndtere avfall som ikke skal eller kan resirkuleres, samtidig som vi produserer varme og strøm til innbyggerne våre, og oppfyller ambisiøse klimamål. Avfallsmengdene i verden øker, og karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring.
Kan fange 400 000 tonn CO2 per år og gi negative utslipp
Dette tilsvarer utslippene fra rundt 200 000 biler, og vil redusere Oslos utslipp med 14 prosent, noe som gjør CCS avgjørende for å nå byens ambisiøse klimamål.

Og nå dette ;
GARDERMOEN (VG) Bompengeprisene i Oslo og Viken skal øke i gjennomsnitt med førti prosent, blant annet for å finansiere Fornebubanen. Frp-topp Frank Sve ville vraket hele prosjektet.
Mens Frp er samlet til landsmøte, har Oslo og Viken langt på overtid meldt at de har oppnådd enighet om Oslopakke 3.
Dermed er Fornebubanen ett skritt nærmere en realitet, mens bompengene i Oslo vil øke kraftig.
Nestlederen i Stortingets transportkomite, Frps Frank Sve, mener at Fornebubanen er blitt altfor dyrt - og at lokalpolitikerne må vurdere å vrake hele prosjektet istedenfor å øke bompengene.Hverdagen har blitt dyrere i Norge. Strømprisene stiger, og det gjør også prisene på matvarer og drivstoff men dette bryr han seg IKKE om den STORMANNSGALE MANNEN RAYMOND så lenge han tror at han kan beholde makten som lar seg diktere av MDG pga. flertall og det er alltid problemet med religiøse ekstremister, de tror de er så gode og saken deres er så viktig at ikke noe offer er stort nok. Du merker noe av dette på mdg. Ekstreme tiltak som vil ødelegge økonomien og dytte verden rett i retning av regimer ingen ønsker å leve i. De har noen få prosent oppslutning, men snakker som de har støtte fra 80 %. Om de gjør store administrative feil, bare feies det til side som om de er hevet over småting som å forholde seg til regler eller demokratiske prosesser. Ingenting er hevet over demokratiet eller er for "viktig" til at det kan stilles spørsmål. Det er, iallefall slik jeg ser det, bare et stort steg inn i diktaturet og da er plutselig alt dette mdg & Co kjemper for fullstendig meningslø
Krigen i Ukraina og pandemien, på toppen av uansvarlige og dumme klimamål og tiltak, har i allefall gitt oss en leksjon i hva som uansett vil hende, dersom klimafanatikere får gjennomslag for sine luftige ideer og forslag. Enhver novise forstår at energi er livsnødvendig, må være tilgjengelig og tilstrekkelig, slik at vi unngår flere kriger og anarki.
Urealistiske klimamål startet elendigheten, "heldigvis" forsterket av pandemiøkonomi og krig, tilstander det er mulig å gjøre noe med, samtidig som erkjennelsen om riktig .

V må regne med at vi får lesset alle kosntnadene over på oss VANLIGE FOLK.

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. de
HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN PÅ LØGN OG UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE
HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn ,
dobbelt med feriepenger ) og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne at norske politikere har blitt så KORRUPTE .

1

Man har "glemt stasjoner"? Fjern alle impliserte, tydelig lite kompetente personer, øyeblikkelig. Har det virkelig ikke vært noen "våkne" impliserte som har oppdaget mangelen i aspektet??
det er så dumt, at det er vanskelig å fatte at dette er mulig.
Jeg sier enda en gang....vi nordmenn vinner ingen krig...garrantert.

1

Oslo bystyre er Bærums nyttige fjols

De daglige påstigninger Akershus: 53 000
De daglige påstigninger Oslo: 12 000

"Dimensjonene i dette har nå blitt helt astronomiske. Byggingen av ny E18 vestover og Fornebubanen er i hovedsak byutviklingsprosjekter i Bærum, som igjen er et av landets aller rikeste kommuner. Til sammen er det nå rimelig å forvente at byggingen av disse to prosjektene vil koste 90 milliarder kroner å realisere. For å sette dette litt i perspektiv er et regulært kommunebudsjett i Bærum på ikke mer enn 12 milliarder kroner.

Disse investeringene er med andre ord 7,5 ganger så store som Bærums kommunebudsjett. Det tilsvarer omtrent tilsvarende størrelsesforholdet mellom statsbudsjettet og oljefondet. Per innbygger innebærer et et investeringsbudsjett i Bærum på 90 milliarder kroner at det investeres omtrent 700.000 kroner per innbygger i kommunen."

"Og nå som Fornebubanen forventes å bli 5-6 ganger så dyr som forventet, suger dette prosjektet opp nesten alle bompengene som forventes å bli krevd inn gjennom Oslopakke 3 de nærmeste årene. For den neste fireårsperioden har man budsjettert med 15,5 milliarder kroner i bompengeinntekter. Avsetningen til Fornebubanen er i samme tidsperiode 13,2 milliarder kroner.

Konsekvensen av dette er at en enda større andel av de bompengene som kreves inn i Oslo, kanaliseres inn i prosjekter byens befolkning ikke får nevneverdig nytte av."

Dette må stoppes!

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/nyheter/oslo-bystyre-er-b%C3%A6rums-nyttige-fjols/ar-AAXwAjT?

1

Heia heia! Dette er krigens bakside! Hvor har alle SLAVENE blitt av? Billige øsr europeere er borte. Stopp prosjekter til det er nede på et normalt nivå igjen

1

Jeg tror prosjekter som dette er den mest effektive måten de kan overføre penger fra arbeiderklassen til de rike, og kalle det verdiskapning.

1

Galskapen fortsetter og regningen sendes til folk flest med behov for bil. Sluttregningen blir nok skyhøy selv om det doneres penger fra utbyggere (som sender regningen videre til boligkjøpere). Realiteten er at det blir bilistene og boligkjøperne som sitter igjen med svarteper.

1
Laster...