De har nå endelig kommet til at å nå målet, 1,5 gradene, kan de se langt etter. De må har kjørt Africa rally med elektrisk bil.....hmmmmmm?

1

Epilog

Ettersom den geologiske oppvarmingen av Jordens overflate ifølge ovennevnte bevis ikke skyldes menneskeskapte utslipp av CO2 til atmosfæren, vil FNs klimamål ikke kunne nås, hvilket betyr at et seriøst forsøk på å nå et slikt mål, koste hva det koste vil, vil medføre ikke bare et bunnløst pengesluk, men også at vi langt på vei vil stå i fare for å utrydde de grønne plantene. Når man forstår at ingen normale mennesker ville la det gå så langt, forstår man også hvorfor CO2-fanatisme bør fordømmes. For å være på den sikre siden, presiseres også følgende: Hold opp med CO2-reduserende tiltak øyeblikkelig, primitive mennesker, dere er en skam for hele menneskeheten: Fjern CO2-restriksjonene helt, og tal aldri mer om å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren, tvert imot, slipp ut mer CO2 til atmosfæren, slik at det går oss vel og vi kan leve lenge på Jorden.

1

Kommer ikke på tale mann.....tenk å slippe taket i alle inntektene det innbringer,eller avgifter heter det. Bare å bruke ordet CO2 får drivstoffprisene til stige osv. Tenk om vi heller kunne bruke tid og krefter på å få erstattet plasten med noe selvdestrukserende. Plasten er nok adskillig værre for framtida en CO2 gnålet.

1
Laster...