Får bøndene kompensert høyere priser på driftsmidler, er det rimelig at andre næringsdrivende som har vanskeligheter med driften, får noe tilsvarende. Det er antakelig veldig få andre yrkesgrupper eller bedriftseiere, som kan ha 1-2 årsverk i bedriften, og samtidig ha full jobb i et annet yrke. Jeg tviler på om stipulerte årsverk i landbruket, kan sammenliknes med andre yrker, når det gjelder belastning.

1

Nettavis-mannen tror visst at den norske stat blir bankerott pga. 10 milliarder. Ja,ja, hver sin virkelighetsoppfatning. Staten ligger nå an til å få inn så mye penger på f.eks. gass og oljesalg, at det er helt utrolig, ja, denne redaktøren tror det visst ikke. 10 milliarder er forresten samme sum ca. som Norge i løpet av 3 måneder sender til utlandet i form av bistand. Til mer eller mindre gode formål, med dårlig kontroll. Og altså samme sum som forrige kulturminister etter et møte på finansministerens kontor "fikk med seg" for å bli populær innen kulturlivsbransjen. Vel og merke sågar en ekstrabevilgning, og såvidt vites ikke gjort noen særlig gjennomgang av hvordan den kjempesummen faktisk ble anvendt, eller?...

1

Greia er vel heller at det skulle vært innført makspris på strøm, og tilsvarende for gjødsel fra Yara, og drivstoff. LITT avgiftsletter hadde reddet dette uten slike "lønnsoppgjør"

1

Helt greit. Det er bedre for samfunnet at bøndene får mer penger, enn bankfolk som stadig lager kriser for oss.

1

"Nettavis-mannen tror visst at den norske stat blir bankerott pga. 10 milliarder. Ja, ja, hver sin virkelighetsoppfatning. Staten ligger nå an til å få inn så mye penger på f.eks. gass og oljesalg",

Med Statens inntekter i pr. dag, er det mulig å håndtere slike utgifter, men hva er situasjonen om noen år, med mindre inntekter og de samme forpliktelsene.
Landets små og store landbruksbedrifter får ca. 80% av sine inntekter dekket av statens skatteinntekter, etter et regelverk som er så komplisert, at bare en liten gruppe spesialister vet hva som foregår.

1

Vi må huske at dette er hele tiden en kamp om mer penger - alle vil ha mer penger, men folk vil fremdeles være bønder.
Om det blir færre bønder er jo ikke så farlig - fordi jorda kan drives av andre bønder sånn disse får et bedre inntektsgrunnlag. Og bønda kan drive langt større areal, ha langt flere dyr enn for 50 år siden fordi alt av bondens arbeid blir enklere med bedre teknisk utstyr og elektronikk.

Hvis bonden er så opptatt av å ha samme lønn som alle andre, så burde vel løsningen være at matproduksjonen overtas av Staten og bønda blir statsansatte med fast lønn.
Problemet løst . . . . . . .
Bønder har også utbytte fra Nortura og Tine !!!!
Så bøndene eier all produksjon fram til grossist eller butikk . . . . . .
Så gårdsbruket er bare en liten del av bøndas inntekt.

1

Jeg har ikke noe problem med at bønder får bra betalt. Det er et samfunnsviktig yrke. Langt viktigere enn influensere, eller børs spekulanter som stadig ødelegger økonomien og trenger støtte hvert 7 år.

1

Det er litt forskjell på å gi penger til noen, og å la være å ta penger fra noen. Men det er klart, skal man ha nok penger å gi til en gruppe, må man ta tilsvarende fra en annen gruppe. Hvor rettferdig det er, er en annen sak.

1

Norge bør fjerne tollvernet. Nå har norsk landbrukspolitikk blitt latterlig.

1
Laster...