Bønder er kostbare folk som ikke har skjønt hvilket land de bor i. Uegnet for landbruksdrift. Stakkars folk. Latterlige mennesker. Sett de på statslønn

1

Har vært sammen med sykepleier som døde for tidlig. Venn som sluttet som sykepleier. Nabo og flere helsearbeidere ødelagt i jobb. Ei går på sterke smertestillende etter å ha arbeidet .ange år ved sykehjem i Oslo. Selv har jeg arbeidet over 40 år i det offentlige

1

Det var altså 10,5 milliarder i landbruksoppgjør, som gir ca 2000 kr pr person å betale, som gir 8000 kr for en familie på 4. Jeg vet ikke hvor stor økning det er, men skulle anta at økningen er på mer enn 1200 kr.
Det var 50000 årsverk i jordbruket i 2020, så det betyr en betydelig vekst i årslønn. Et tilskudd på 200000 kr pr årsverk.

1
Laster...