Dere skal være glade for at MDG finnes.
Tenk dere disse folkene i for eksempel AP hvor de kan gjøre stor skade på samfunnet.
Vi ville alle sultet, fryst, og hatt horder av innvandrere fra brutale stammekulturer, og folk på toppen som kaller oss stygge ting.

2

Det er noe komisk over at mange av MDGs argeste kritikere som mener partiet er fanatisk og uansvarlig for å ville sette i gang en planlagt utfasing av petroleumsnæringen tror at de setter fast MDGerer med det retoriske spørsmålet hva skal vi leve av uten oljen?

Har ikke disse selvutnevnte realistene fått med seg at typisk levetid for et olje og gassfelt er 20-40 år før ressursene er tatt opp? Vi har snart tømt Nordsjøen. Det tok rundt 50 år med full drift. Hvor lang tid tror dere at de ressurser vi forhåpentligvis tror vi vil finne under Barentshavet kommer til å holde?

Hvilken realisme er det å satse et samfunns velferd på en næring som har en maksimal forvented levetid på noen få tiår?

MDGs kritikere har rett i at det vil bli alt annet enn enkelt å finne nye levebrød som kan ta over for petroleumsnæringens rolle i dagens samfunn. Nettopp derfor er det smart å begynne nå, mens det enda er mange år igjen av petroleumsnæringens aktiviteter. Une Bastholm treffer spikeren meget godt når hun omtaler de antatt ansvarlige styringspartiene for kortsiktige.

2
Laster...