Hva så? Vanlige folk har ikke noe å si.

De jobber for å gi 16 åringer stemmerett så de ikke trenger å ta hensyn til arbeiderklassen lenger.

Arbeiderpartiet er partiet for de som ikke arbeider.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Qy4LxV/arbeiderpartiets-stortingsgruppe-vil-la-16-aaringer-stemme-i-kommune-og-fylkestingsvalg

Min mening er at man ikke burde ha stemmerett hvis man ikke har avtjent verneplikt, er gjeldfri, og har plettfritt rulleblad.

2

Det forundrer ikke det hele tatt pga. hele APs politikk er tuftet på kommunismens sin tankegang og styresett hvor vanlige folk skal BLØ og hvor FALSKHETEN OG LØGNENE RÅDER for APs stryreform .

Regjeringen er også en fare for Norge pga. de kan sette vårt land i en vanskelig knipe i den vestlie verden og en stor skam for den norske politikken

1 Pendlerboligene hvor AP har de fleste og mest graverende tilfeller
2 Et hittil ukjent notat foreslo embetsverket på Statministerens kontor at Jonas
Gahr Støre ( AP ) skulle ta grep i skattestriden rundt pendlerboliger .Årsak Gunstig
beskattning , Det er utenkelig at politisk ledelse skal gripe inn i de pågående saker ,
KRITISK: Per-Kristian Foss reagerer
på fremstøtet fra toppjuristene på Statsministerens kontor.
3 Hjuksing / Triksing med reiseregninger
4 Ansettelesen av Sentralbanksjefen selv om han har trukket seg
5 De må presses av oppisisjonspartiene for at de skal følge EUs og USA s
sanksjoner
6 De har lovet sine velgere ; Nå er det vanlig folks tur , med skatteletter etc. som
er en mega bløff alt har blitt mye dyrere for vanlige folkshusholdning som strøm /
fjenvarmepriseneog kompensasjonen er ikke hvert mye, driftstoffprisene er hinsidig all
fornuft .

Flere land har tatt grep for å redusere prisene for forbrukerne. Blant dem er Sverige, som vil bruke milliarder på å
kutte avgiftene på drivstoff og gi hver bileier 1.000 kroner.

Vi kan ikke ha sånne priser over tid, det blir altfor ekstremt for folk, det er det ikke noe tvil om. Akkurat nå så er det veldig mye som skjer. Det er klart at hvis dette blir et nivå som vil vare, så er det altfor dyrt for folk, sier han.
– Hvis vi ser dette fortsetter så må vi ta grep, sier finansministeren.
• Sverige har senket drivstoffavgiften slik at pumpeprisen blir 1,30 svenske kroner billigere per liter. Tiltaket trådte i kraft 1. mai og skal vare ut september. I tillegg skal alle svenske bileiere få 1000 kroner i kompensasjon. Bileiere i distriktene får 500 kroner ekstra, 1500 totalt.
• Frankrike har innført et midlertidig drivstoffrabatt på 0,18 euro per liter. Ordningen trådte i kraft 1. april og varer ut juli. Den franske regjeringen jobber med å erstatte tiltaket med et som er spesifikt rettet mot grupper med lav inntekt som kjører mye. Folk som er avhengige av bil for jobben kan også få en tilleggsrabatt på skatten.
• Italia har redusert drivstoffavgiften 0,25 euro, som fører til at pumpeliterprisen blir 0,30 euro billigere. Ordningen, som skulle avsluttes etter april ble forlenget som del av en større redningspakke som skal demme opp for konsekvensene av EUs sanksjoner mot Russland, som står for 40 prosent av Italias naturgass.
• Også Storbritannia, Nederland og Spania er blant landene som har tatt grep for å senke pumpeprisen og hvorfor er ikke disse redd for inflasjonen og høye renter ?
Spørsmålet er derfor: Hvorfor ikke Norge?

Roy Steffensen (Frp) i den muntlig spørretime på stortinget. Vidar Ruud / NTB
Frp klarte ikke å få med seg noen andre partier på sitt forslag om å fjerne veibruksavgiften og CO2-avgiften på drivstoff.
Frp foreslo å fjerne de to avgiftene helt. Partiet ville også at en reduksjon av momsen på drivstoff skulle vurderes hvis dagens høye priser fortsetter.
Finanskomiteen har nå gitt sin innstilling. Ingen partier støttet Frp.
Vi har denne vinteren fått en cocktail av økte priser på både strøm, matvarer og drivstoff, og nå ser vi også at renten stiger. Dessverre inntar stortingsflertallet også i denne saken en «vente og se»-holdning. Mens de venter tømmes lommeboka for både familier og næringsliv, sier Frps Roy Steffensen i en uttalelse sendt til NTB.
Vi er nå i en situasjon hvor pris- og kostnadsveksten er ekstraordinær, samtidig som staten henter inn store ekstrainntekter. Høye priser kan ikke detaljstyres, men det kan høye skatter og avgifter, og derfor har vi foreslått å fjerne avgifter i denne ekstraordinære situasjonen, sier Steffensen.
(NTB)
Listhaug ut mot Vedum: − Vanlige folks tur til å bli flådd

Det ser ut som vi vanlige folk har begynt å våkne og ser hvordan regjeringen styrer.
Håper som jeg at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. de
HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN PÅ LØGN OG UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE
HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn ,
dobbelt med feriepenger ) og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne at AP politikere har blitt så KORRUPTE .

2
Laster...