Politikk - Norsk

FrP-metoden bevist å fungere...

At FrPs stadige pukking på at nå som staten håver inn så enorme summer på olje og gass, så ville det hjelpe veldig for å hindre unødvendig prisstigning, og dermed bidra til lavere inflasjon (og dermed noe mindre behov for Norges Banks rentehevniner) hvis bare avgiftene til staten ble senket på en rekke områder. I følge SSB så ville f.eks. prisstigningen (inflasjonen) vært noen prosentenheter høyere nå i vår hvis det ikke hadde vært for statens bidrag til strømstøtten for folk flest. Dette kan sammenlignes med avgiftskutt.

Når det gjelder Norges Bank, så virker det jo nærmest helt uansvarlig å varsle alle disse rentehevningene fremover, nærmest uansett hvordan stoda blir. Hvis ikke minst internasjonale forhold fører til at prisene stiger mye også i Norge, så mener tydeligvis Norges Bank at da er tiden inne for å tyne folk ytterligere ved å heve rentene... Hvis internasjonale forhold fører til at strøm, drivstoff og mat blir dyrere, da mener visst Norges Bank at da vil den jevne nordmann komme til å kjøpe mer :) og skaffe "press i økonomien", som hakket i plata gjerne lyder.

Kunne det ikke i stedet, både for N. B. og div. økonomer som uttaler seg i media, falle dem inn at mange folk sliter allerede nettopp pga. denne prisstigningen?? At den banken midt oppi ALT dette da varsler renteøkning på toppen av allerede inntrådt unormal prisøkning, som en stor andel mennesker (og bedrifter ikke minst også) har/får problemer med å takle, det er vel nesten sammenlignbart med om noen ønsker sin nasjon unødvendig vondt. Eller tar jeg feil der? - forklar i tilfelle.

2
10 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hva hvis deres strategi er at folk flest SKAL slite, det vil gi dem mer makt, og flere må krype og be om støtte?

You will own nothing and be happy.
Build back better.

1

Usikker på hvilken metode du sikter til, men hvis det handler om å gi folk mer penger gjennom strømstøtte, så er den ikke bevist i dette hele tatt. Derimot så er den motbevist. Norges Bank vet at folk sliter, problemet er at vi er i en inflasjon som kommer til vokse mer. Da vil folk få enda større problemer. Du kan godt argumentere for at det er ulogisk at folk kjøper mer når økonomien er så presset som den er nå. Dessverre er realiteten at folk kjøper mer. Hvem er disse folkene? Antakeligvis ikke de som er mest presset, men totalt sett så blir det kjøpt mer. Økonomien går for varm ved at det skjer for mye for fort.

Derfor har ikke Norges bank noe annet valg en å heve renten. Den må tilbake til et normalt nivå for å opprettholde det høye økonomiske nivået regjeringen, og befolkningen, legger opp til. Alternativet er høyere inflasjon, og dette vil få enda større konsekvenser for folks kjøpekraft.

Altså, skal man gi høyere strømstøtte så må økonomien dempes på andre punkter. Et alternativ kunne vært økt skatt av de som kjøper mye. Kanskje de da ville kjøpe mindre. Et annet alternativ kunne vært å midlertidig øke skatten på luksusvarer. Ikke noe av dette er noe Frp (eller andre partier så vidt jeg vet om) er for. Økt strømstøtte vil føre til konsekvenser på andre områder.

Å sette ned avgiftene nå vil jo da føre til å igjen øke inflasjonen. Da vil folk ha råd til mer og kommer også til å kjøpe mer.

1

F.eks. LO uttalte rett etter at det såkalte frontfagsoppgjøret var i havn, at uten statens strømstøtteordning, så ville helt klart deres krav vært en del høyere. Og konsekvensen? Jo, høyere lønn = gjerne økte priser i ettertid, og mht. økte priser, hva følger så? Jo, inflasjonstendenser. (Og da ville vel Norges Bank i det minste ha noe å vise til mht. dette med "økt inflasjon", og en skarve begrunnelse for sine varsler om økt rente). På ettervinteren da ny banksjef var på plass, da kunne hun "resolutt" slå fast at her skulle det nå komme kanskje så mye som i alt 7 renteøkninger tilsammen i år og neste år. Uansett...
(Men da letes det vel med lys og lykte fra dem etter noe "å skylde på", for iallfall deler av de for lengst varslede renteøkningene).
Men disse kravene om "økt kjøpekraft", de er visst helt greit oppi alt dette maset om press i økonomien, og rentespøkelse osv. fra visse hold.

1

Dette ligner veldig på en konstruert krise for å knuse privat næringsliv.

You will own nothing and be happy.
Build back better.

1

Dette er og har vært venstresidens måte å kjøpe arbeidernes stemmer siden AP tok makten etter freden i 1945 og knuse Norges konkurranse evne; til langt opp på 1970-tallet var det ingen som forsto dynamikken i penge- og lønnspolitikk. Det viktigste for AP fra 1945 var å ha høy lønnsvekst og skape næringslivet (som skapte arbeidsplasser) til sitt fiendebilde. Mens statsansatte var i et absolutt flertall.
I grove trekk var marginalskattesatsen på noe over 70%.
Det vil si for hver krone i lønnsøkning eller overtidsarbeid gikk over 70 øre til Staten !
I tillegg måtte arbeidsgiver betale noe over 20% til Staten for å ha ansatte.
Og det vil si at Staten sopte inn ca 95 øre av hver krone som ble gitt i lønnsøkning og overtidsjobbing. Det var derfor viktig for Staten, AP og LO å gi høy lønnsvekst fordi 95% av lønnsveksten gikk rett inn i statskassen. Og derfor var det den gang viktig med høye renter for å trekke inn lønnsveksten med høye renter fordi det var lite å kjøpe i etterkrigstiden.
Og fordi næringslivet måtte øke prisene for å ta inn lønnsveksten rotet AP og LO Norge tidlig inn i en prisstigningsspiral som bare forsterket seg for hvert år - uten at noen skjønte noe som helst av årsaken til prisveksten og sammenhengene.
På slutten av 1970-tallet forsøkte de seg på lønnstopp og prisstopp uten at det hjalp.

Med de oljeinntektene som begynte å strømme inn den norske stat burde de norske politikere kanalisert til å redusere skatter og avgifter, slik at de kunne redusere virkningene av at Norge allerede på 1960-tallet var verdens dyreste land og Oslo verdens dyreste hovedstad. Men, dessverre, var ikke politikerne dengang smarte nok til det - og i dag er fremdeles Oslo blant verdens dyreste hovedsteder.
Og Norge sliter fremdeles med å bli utkonkurrert som landet med de høyeste kostnader.
Og nå med de høye strømpriser forsvant det eneste konkurransefortrinn Norge har hatt. Så det er bare å takke de tullinger av noen politikere Norge har hatt etter maidagene i 1945. Og med den siste tids svindel og økonomiske utroskap på Stortinget, må vi vel bare innse at vi har blitt lurt og at fortidens politikere ikke har noe å være stolte av - ei heller nåtidens politikere.

2

Ja,ja..allt blir dyrere. Da får vi hiolde oss til det vi absolutt trenger, slutte å kjøpe alle disse "blackboxene" og bytte iphoner i vilden sky. Mulig det ikke blir så galt....vi vil bli tynnere i allefall..og det trengs. Hvis mulig slutte å bruke bilen....kun til nytte. Turer er jo en saga blott. Så får de legge ned alle disse spisestedene langs veiene. Hotellene går konkurs osv osv...så får vi se hva de høye herrer ønsker å gjøre.....freshe seg med statsinntekt på billionbeløp på gass og salg av strøm? Berike seg til fant?

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
31 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
11 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar
Laster...