Hva hvis deres strategi er at folk flest SKAL slite, det vil gi dem mer makt, og flere må krype og be om støtte?

You will own nothing and be happy.
Build back better.

1

Usikker på hvilken metode du sikter til, men hvis det handler om å gi folk mer penger gjennom strømstøtte, så er den ikke bevist i dette hele tatt. Derimot så er den motbevist. Norges Bank vet at folk sliter, problemet er at vi er i en inflasjon som kommer til vokse mer. Da vil folk få enda større problemer. Du kan godt argumentere for at det er ulogisk at folk kjøper mer når økonomien er så presset som den er nå. Dessverre er realiteten at folk kjøper mer. Hvem er disse folkene? Antakeligvis ikke de som er mest presset, men totalt sett så blir det kjøpt mer. Økonomien går for varm ved at det skjer for mye for fort.

Derfor har ikke Norges bank noe annet valg en å heve renten. Den må tilbake til et normalt nivå for å opprettholde det høye økonomiske nivået regjeringen, og befolkningen, legger opp til. Alternativet er høyere inflasjon, og dette vil få enda større konsekvenser for folks kjøpekraft.

Altså, skal man gi høyere strømstøtte så må økonomien dempes på andre punkter. Et alternativ kunne vært økt skatt av de som kjøper mye. Kanskje de da ville kjøpe mindre. Et annet alternativ kunne vært å midlertidig øke skatten på luksusvarer. Ikke noe av dette er noe Frp (eller andre partier så vidt jeg vet om) er for. Økt strømstøtte vil føre til konsekvenser på andre områder.

Å sette ned avgiftene nå vil jo da føre til å igjen øke inflasjonen. Da vil folk ha råd til mer og kommer også til å kjøpe mer.

1

F.eks. LO uttalte rett etter at det såkalte frontfagsoppgjøret var i havn, at uten statens strømstøtteordning, så ville helt klart deres krav vært en del høyere. Og konsekvensen? Jo, høyere lønn = gjerne økte priser i ettertid, og mht. økte priser, hva følger så? Jo, inflasjonstendenser. (Og da ville vel Norges Bank i det minste ha noe å vise til mht. dette med "økt inflasjon", og en skarve begrunnelse for sine varsler om økt rente). På ettervinteren da ny banksjef var på plass, da kunne hun "resolutt" slå fast at her skulle det nå komme kanskje så mye som i alt 7 renteøkninger tilsammen i år og neste år. Uansett...
(Men da letes det vel med lys og lykte fra dem etter noe "å skylde på", for iallfall deler av de for lengst varslede renteøkningene).
Men disse kravene om "økt kjøpekraft", de er visst helt greit oppi alt dette maset om press i økonomien, og rentespøkelse osv. fra visse hold.

1

Dette ligner veldig på en konstruert krise for å knuse privat næringsliv.

You will own nothing and be happy.
Build back better.

1

Dette er og har vært venstresidens måte å kjøpe arbeidernes stemmer siden AP tok makten etter freden i 1945 og knuse Norges konkurranse evne; til langt opp på 1970-tallet var det ingen som forsto dynamikken i penge- og lønnspolitikk. Det viktigste for AP fra 1945 var å ha høy lønnsvekst og skape næringslivet (som skapte arbeidsplasser) til sitt fiendebilde. Mens statsansatte var i et absolutt flertall.
I grove trekk var marginalskattesatsen på noe over 70%.
Det vil si for hver krone i lønnsøkning eller overtidsarbeid gikk over 70 øre til Staten !
I tillegg måtte arbeidsgiver betale noe over 20% til Staten for å ha ansatte.
Og det vil si at Staten sopte inn ca 95 øre av hver krone som ble gitt i lønnsøkning og overtidsjobbing. Det var derfor viktig for Staten, AP og LO å gi høy lønnsvekst fordi 95% av lønnsveksten gikk rett inn i statskassen. Og derfor var det den gang viktig med høye renter for å trekke inn lønnsveksten med høye renter fordi det var lite å kjøpe i etterkrigstiden.
Og fordi næringslivet måtte øke prisene for å ta inn lønnsveksten rotet AP og LO Norge tidlig inn i en prisstigningsspiral som bare forsterket seg for hvert år - uten at noen skjønte noe som helst av årsaken til prisveksten og sammenhengene.
På slutten av 1970-tallet forsøkte de seg på lønnstopp og prisstopp uten at det hjalp.

Med de oljeinntektene som begynte å strømme inn den norske stat burde de norske politikere kanalisert til å redusere skatter og avgifter, slik at de kunne redusere virkningene av at Norge allerede på 1960-tallet var verdens dyreste land og Oslo verdens dyreste hovedstad. Men, dessverre, var ikke politikerne dengang smarte nok til det - og i dag er fremdeles Oslo blant verdens dyreste hovedsteder.
Og Norge sliter fremdeles med å bli utkonkurrert som landet med de høyeste kostnader.
Og nå med de høye strømpriser forsvant det eneste konkurransefortrinn Norge har hatt. Så det er bare å takke de tullinger av noen politikere Norge har hatt etter maidagene i 1945. Og med den siste tids svindel og økonomiske utroskap på Stortinget, må vi vel bare innse at vi har blitt lurt og at fortidens politikere ikke har noe å være stolte av - ei heller nåtidens politikere.

2

Ja,ja..allt blir dyrere. Da får vi hiolde oss til det vi absolutt trenger, slutte å kjøpe alle disse "blackboxene" og bytte iphoner i vilden sky. Mulig det ikke blir så galt....vi vil bli tynnere i allefall..og det trengs. Hvis mulig slutte å bruke bilen....kun til nytte. Turer er jo en saga blott. Så får de legge ned alle disse spisestedene langs veiene. Hotellene går konkurs osv osv...så får vi se hva de høye herrer ønsker å gjøre.....freshe seg med statsinntekt på billionbeløp på gass og salg av strøm? Berike seg til fant?

2

At FrP-metoden virker mot inflasjonspresset, dette at avgiftsreduksjoner virker dempende, det har sine ivrige motstandere, og i Dax 18 forleden var det f.eks. en professor i industriøkonomi som tydeligvis ikke kjente til det konkrete prosenttallet som nå er beregnet at strømstøtten har utgjort mht. å virke dempende på prisstigningen/"inflasjonen". Programlederen måtte trå informerende til og opplyse at tallet er 2%.. Der ser man. (Professoren mente likevel at det kunne være positivt med dyr strøm for å påskynde overgangen til dette (berømmelige) "grønne skiftet".
Som vil koste oss alle dyrt. (Og for FN er det jo gitt grønt lys til at gigantlandet kan bygge ut f.eks. så mange kullkraftverk de ønsker, iallfall frem til 2030, så greit som bare det, i følge Paris-avtalen av 2015).

Men finansministeren har sin egen lure-teori han, for gis det avgiftslettelser f.eks. på drivstoff, så høres det jo fra hans side ut til at det nærmest er en automatikk i at denslags bare "må" medføre økte boliglånsrenter. For noe tøys. Men folket lar seg nok lure, de har liten eller ingen protestholdning mot dette med rentene. Det er jo lett å skjønne at en betydelig del av forbruket nå uansett vil dempes for store grupper, og mange er fremme i media og forteller om at de faktisk går sultne for å spare inn, og verre mener jo sentralbanksjefen at det bare må bli, for du vet, rentene økes i USA, så da... Rente-Norge 2022.

1
Laster...