Når skal folk forstå at denne regjeringen ikke har våre beste interesser i fokus.
De ønsker å kanalisere mest mulig av våre ressurser ut av landet så de kan få toppstillinger når de føler de har oppnådd nok i politikken.

Demokratiet er dødt.

1
Laster...