Litt for enkel løsning pga. staten BØR GÅ INN MED EN MAKS PRIS PÅ KWT PÅ KR. 0,35 PR. KWT .
Søndag har Sør-Norge igjen Nord-Europas dyreste strøm - Sør-Norge har i dag Nordens høyeste priser, og det var tilfellet også i januar og februar.28. mar. 2022

I våre naboland varierer prisene også noe, men regjeringene i våre naboland prøver å gjøre det lettere for vanlig folk og det samme gjelder for drivstoff avgiftene.
Finland har de samme strømpris over hele landet. Der koster strømmen 79 øre per kilowattime onsdag, uansett hvor i landet du er.

Danmark har hatt billigere strøm siden jul.

Den statlige strømstøtten, som utgjør 80 prosent av prisen over 70 øre, er da ikke medregnet. Prisområdet SE3 omfatter blant annet Stockholm og Göteborg - der ligger prisen i dag under 16 øre/kWh. Sør-Norge har i dag Nordens høyeste priser, og det var tilfellet også i januar og februar.28. mar. 2022

Drivstoff avgifter i norden og europa .
• Sverige har senket drivstoffavgiften slik at pumpeprisen blir 1,30 svenske kroner billigere per liter. Tiltaket trådte i kraft 1. mai og skal vare ut september. I tillegg skal alle svenske bileiere få 1000 kroner i kompensasjon. Bileiere i distriktene får 500 kroner ekstra, 1500 totalt.
• Frankrike har innført et midlertidig drivstoffrabatt på 0,18 euro per liter. Ordningen trådte i kraft 1. april og varer ut juli. Den franske regjeringen jobber med å erstatte tiltaket med et som er spesifikt rettet mot grupper med lav inntekt som kjører mye. Folk som er avhengige av bil for jobben kan også få en tilleggsrabatt på skatten.
• Italia har redusert drivstoffavgiften 0,25 euro, som fører til at pumpeliterprisen blir 0,30 euro billigere. Ordningen, som skulle avsluttes etter april ble forlenget som del av en større redningspakke som skal demme opp for konsekvensene av EUs sanksjoner mot Russland, som står for 40 prosent av Italias naturgass.
• Også Storbritannia, Nederland og Spania er blant landene som har tatt grep for å senke pumpeprisen og hvorfor frykter ikke disse landene inflasjon og høy renter ? .
Spørsmålet er derfor: Hvorfor ikke Norge?

Regjeringen driver en uforsvarlig Politikk for vanige folk hvor alt er blitt mye dyrere for norske hustander som sliter for å få endene til å møtes og det de lovet under valget har de ikke holdt men BLØFFET vanlige folk fra dag 1 og under er hva de burde gjøre for at vanlige folk skal få det letter som de lovet .

  1. Sette ned / fjerne momsen på matvarer mens krigen pågår
  2. Sette en maks pris på strøm Kr. 0,35 kwh
  3. Sette ned / fjerne statens drivstoff avgifter mens krigen pågår
  4. Sette ned skatten for vanlige folk.

Må absolutt ha med i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen. Det blir klarere og klarere for vanlige folk at AP`s politikk er tuftet på kommunismens tankegang og styresett hvor FALSKHET OG LØGNER RÅDER OG som NÅ VISES I POLITIKKEN TIL AP pr.d.d.

Vi sitter i midten og jobber for begge sider, med et mål om å skape omsetning.
Norge har strømkundene vært relativt slappe. Det har å gjøre med at vi har hatt billig strøm, inntil nå.

Lund mener politikerne må ta ansvaret for situasjonen som er oppstått.
Jeg mener det er tatt mange merkelige avgjørelser av politikerne våre. Man kan jo lure på hva slags rådgivere de har, sier han.
Lund mener kablene til utlandet «tømmer» Sør-Norge for strøm.

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøre av EU .
Ut av ACER og EØS avtalen pga. vi MÅ selv ha råderett over våre egne ressurser og vi må ta tilbake vårt ARVESØLV .

Ja til NY folkeavstemning .

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen
ikke gir høyere strømpris.
Undersøkelse: Et flertall vil melde Norge ut av Acer - Nationenhttps://www.nationen.no › politikk › undersokelse-et-fl...
12. feb. 2022 — Et flertall ønsker å melde Norge ut av EUs energibyrå Acer, viser undersøkelse. – Nødvendig for å ta tilbake politisk styring, ...

1

Max pris løser ikke problemene med underskudd på markedet.
Et underskudd som er konstruert av ledere ved å selge til utlandet så de kan øke prisene her hjemme.

Max pris vil kanskje føre til større forbruk som bare vil skyve problemet videre.

Salg av samfunnsviktige varer til utlandet så de kan profitere på høyere priser i Norge må straffes. Har vi ikke lover mot åger priser?
Hva hvis det skjer en katastrofe og den eneste legen skrur opp prisene så ingen har råd? Har våre ledere virkelig synket så lavt og tror de kan gjøre absolutt hva de vil med oss?

Vi må finne måter å straffe samfunnsskadelige ledere på.

1
Laster...