Nå MÅ DE PARTIENE SOM VIL DET BESTE FOR VANLIGE FOLK STILT ET MISSTILLITSFORSLAG , f.eks, FRP + flere andre partier som vil det beste for det norske folk.

Det må vel være mer enn nok nå til å få stilt et misstillitsforslag på regjeringen så de blir fjernet for de driver en uforsvarlig politikk for vanige folk hvor alt er blitt mye dyrere for norske hustander som sliter for å få endene til å møtes og det de lovet under valget har de ikke holdt men BLØFFET vanlige folk fra dag 1 og under er hva de burde gjøre for at vanlige folk skal få det letter som de lovet .

Lund mener politikerne må ta ansvaret for situasjonen som er oppstått.
Jeg mener det er tatt mange merkelige avgjørelser av politikerne våre. Man kan jo lure på hva slags rådgivere de har, sier han.
Lund mener kablene til utlandet «tømmer» Sør-Norge for strøm.

Søndag har Sør-Norge igjen Nord-Europas dyreste strøm - Sør-Norge har i dag Nordens høyeste priser, og det var tilfellet også i januar og februar.28. mar. 2022

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøre av EU .
Ut av ACER og EØS avtalen pga. vi MÅ selv ha råderett over våre egne ressurser .
Ja til NY folkeavstemning .
Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et få tall mener at ACER-tilslutningen
ikke gir høyere strømpris.
Undersøkelse: Et flertall vil melde Norge ut av Acer - Nationenhttps://www.nationen.no › politikk › undersokelse-et-fl...
12. feb. 2022 — Et flertall ønsker å melde Norge ut av EUs energibyrå Acer, viser undersøkelse. – Nødvendig for å ta tilbake politisk styring, ...

Regjeringen er også en fare for Norge pga. de kan sette vårt land i en vanskelig knipe ovenfor den vestlige verden og en stor skam for den norske politikken og det norske folket.

1 Pendlerboligene hvor AP har de fleste og mest graverende tilfeller
2 Et hittil ukjent notat foreslo embetsverket på Statministerens kontor at Jonas Gahr
Støre ( AP ) skulle ta grep i skattestriden rundt pendlerboliger .Årsak Gunstig
beskattning , Det er utenkelig at politisk ledelse skal gripe inn i de pågående saker ,
KRITISK: Per-Kristian Foss reagerer på fremstøtet fra toppjuristene
på Statsministerens kontor.
3 Hjuksing / Triksing med reiseregninger
4 Ansettelesen av Sentralbanksjefen selv om han har trukket seg
5 De må presses av oppisisjonspartiene for at de skal følge EUs og USA s
sanksjoner
6 De har lovet sine velgere ; Nå er det vanlig folks tur , med skatteletter etc. som er en
mega bløff alt har blitt mye dyrere for vanlige folkshusholdning som strøm /
fjenvarmeprisene og kompensasjonen er ikke hvert mye, driftstoffprisene er hinsidig
all fornuft.

• Sverige har senket drivstoffavgiften slik at pumpeprisen blir 1,30 svenske kroner billigere per liter. Tiltaket trådte i kraft 1. mai og skal vare ut september. I tillegg skal alle svenske bileiere få 1000 kroner i kompensasjon. Bileiere i distriktene får 500 kroner ekstra, 1500 totalt også Frankrike, Italia , Storbritannia, Nederland og Spania har tatt grep for vanlige folk .

Må absolutt ha med i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen. Det blir klarere og klarere for vanlige folk at AP`s politikk er tuftet på kommunismens tankegang og styresett hvor FALSKHET OG LØGNER RÅDER OG som NÅ VISES I POLITIKKEN TIL AP pr.d.d.

Det ser ut som vi vanlige folk har begynt å våkne og ser hvordan regjeringen styrer.
Håper som jeg at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. de
HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN PÅ LØGN OG UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE
HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn ,
dobbelt med feriepenger ) og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne at AP politikere har blitt så KORRUPTE .

1

DEBATT DAGBLADET 23.05.2022
Støre-regjeringen:
250 dager i feil retning
Lovnadene var at det nå var vanlige folks tur, men resultatet viser at her stemmer ikke kartet med terrenget.
HØYRE PRISER: Ap/Sp/SV ledet oss inn i 2022 med de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, og året har gitt oss en cocktail med høye priser på strøm, drivstoff, mat og nå også stigende rente, skriver innsenderen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB. Det er nå gått over 250 dager siden folket i stortingsvalget ga oss tidenes rødeste Storting, med 100 av 169 mandater til de partiene som ville ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Siden da har det rødgrønne flertallet fordunstet på rekordtid, og gjennomsnittet av målingene i mai viser nå flertall for borgerlig side.
Ting tyder på at flere og flere innser at gresset ikke var grønnere på andre siden av gjerdet. Lovnadene var at det nå var vanlige folks tur, men resultatet viser at her stemmer ikke kartet med terrenget.
Da Frp var i regjering jobbet vi for at vanlige folk skulle få beholde mer av sine egne penger, få bestemme mer over sitt liv, helse og familie. Nå går utviklingen i feil retning.
Ap/Sp/SV ledet oss inn i 2022 med de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, og året har gitt oss en cocktail med høye priser på strøm, drivstoff, mat og nå også stigende rente. Frp har i flere omganger foreslått lavere skatter og avgifter, og begrensninger i strømeksporten, noe som ville gitt folk mer igjen å rutte med. Resultatet har imidlertid vært motsatt, og folk får stadig trangere økonomi.Samtidig har regjeringen gått til kamp mot private tilbydere innenfor helsevesenet, barnehager og skoler. Det eneste private innslaget regjeringen har stilt seg positive til, var å fly Taliban til Oslo i et privat jetfly.Nå skal fritt behandlingsvalg skrotes, private barnehager fikk kutt på flere hundre millioner kroner og det skal bli vanskeligere å starte private skoler. Frp jobber for å flytte makt og avgjørelser bort fra politikere og byråkrater, og over til hver enkelt familie. Vi vil at den som trenger behandling skal få velge behandlingssted selv, ikke at staten skal velge for deg.

Frp heier på de private barnehagene. De utgjør om lag halvparten av alle landets barnehager, og tilbyr mangfold og valgfrihet som foreldre setter pris på. Hvert år er foreldre mest fornøyd med tilbudet i de private barnehagene. Disse er nå under angrep, både gjennom store kutt men også ved at man på Stortinget nå jobber med å stramme inn på regelverket.Innenfor samferdsel jobbet Frp for å bygge flere og bedre veier, og vi fikk på plass planer om firefelts motorveier med 110 km/t mellom de største byene. Samtidig satset vi stort på å redusere vedlikeholdsetterslepet som hadde vokst i flere tiår. Nå ser vi at motorveiplaner skrotes, vedlikeholdet reduseres og ambisjonsnivået for å bygge landet senkes.

Frp har alltid vært en pådriver for å utvikle olje- og gassnæringen. Det er Norges viktigste og mest lønnsomme næring, som skaper vekst, velferd og arbeidsplasser over hele landet. Vi bidro til at det ble gitt over 500 oljelisenser til letevirksomhet. Skal vi opprettholde næringen er vi avhengig av nye funn, men dessverre ser at vi regjeringen nå har begynt å stramme skruen ved å akseptere SV sitt krav om å ikke utlyse 26. konsesjonsrunde.Både regjeringen Solberg og regjeringen Støre har måttet håndtere kriser, enten det har vært oljeprisfallet i 2014, migrasjonskrisen i 2015, pandemien fra 2020, strømkrisen i 2022 eller Ukraina i 2022. Folk skjønner at kriser påvirker politikken, og politikere blir derfor målt etter hvordan de håndterer krisene. Regjeringen Solberg kom styrket ut av sine kriser, mens regjeringen Støre praktiserer en vente-og-se-holdning som rammer både folk og næringsliv.Resultatet av både krisehåndtering og den generelle politikken som har blitt ført har vært det største og raskeste fallet i meningsmålinger en norsk regjering noensinne har opplevd.

Jeg har lenge undret meg over at Senterpartiet har svart så offensivt og optimistisk på hver eneste meningsmåling som viser nedgang, men har nå forstått at det må jo naturligvis henge sammen med regnestykket nevnt over.

Der i gården tror de som kjent at minus er det samme som pluss.

1

Jeg tror svaret ligger i den første setningen din:
Sitat: "Nå MÅ DE PARTIENE SOM VIL DET BESTE FOR VANLIGE FOLK STILT ET MISSTILLITSFORSLAG , f.eks, FRP + flere andre partier som vil det beste for det norske folk."
-sitat slutt

Ingen partier bryr seg om vanlige folk. De politikere som er på Stortinget er enten der for å berike seg selv, ved å tappe samfunnet for ressurser, eller bruke våre ressurser utenlands så de kan få en toppstilling.
-eller de er gale fanatikere med kun en tanke i hodet, for eksempel de bare tenker på feminisme, redde miljøet, eller dele ut mer godterier til innvandrere.

Vi trenger nasjonalistiske partier som ønske å bygge dette landet, og vi trenger næringslivsledere som kan tenke langsiktig.

1

Det blir ikke mistillit mot en regjering som tyner folket. Glem den tanken.

Hevn deg ved å gi din stemme på de mest nasjonalistiske politikere som finnes.
Og det må skje før de gir 16 åringer og de som kom hit med flyktningebølgen i 2015 stemmerett så de kan vanne ut stemmene våre.

2
Laster...