Jeg må bare beklage, men norske politikere består av en gjeng med tullinger.
Først i året 2022 etter en pandemi, som ga oss beviset, forstår regjeringspolitikere at prisene i Sverige ligger langt under norske priser - spesielt på alkohol, tobakk og kjøttvarer. Men disse prisforskjellene er ikke av ny dato. Men den ene regjeringen etter den andre har brukt alkohol- og tobakksavgifter til å øke Statens inntekter år etter år etter år etter år . . . . . . .
Først i 2022 vurderer de å gjøre noe med det . . . . . .
For noen klovner vi har til politikere - rett og slett skremmende . . . . . . .

1

De kommer ikke til å gjøre noe som helst, de vil ikke, og de de skjønner heller ikke hva som må / bør gjøres . . . . . .

1

Man burde samordne prisene i Sverige og Norge på tobakk og alkohol. Tenk bare på forurensningen fra trafikken som forurenser og skaper dårligere helse hos folk som bor nær E6 for eks.

1
Laster...