Mitt råd: Betal ned gjeld, på den måten straffer du grådige bankfolk der det gjør dem mest vondt.

Ikke gi dem en eneste krone.

Lav rente er bare for å lure deg til å ta opp større lån enn du trenger.
Det er ikke bra for deg, og din disiplin.
Det er ikke bra for økonomien.
Det er ikke bra for miljøet at folk forbruker mer ressurser for penger som trylles frem av banken.

Så ta avstand fra denne galskapen, og betal ned gjeld, før du forbruker.
Det gir deg også god disiplin, som er viktig når den neste store krisen kommer.

3

F.eks. den veldige prisøkningen på trelast som vi var vitne til i fjor sommer, og som fortsatt holder seg der, skyldtes visstnok bl.a. omfattende skogbilleangrep i bl.a. kanadiske skoger. Dette har ført til at byggekostnader har økt vesentlig, og såpass mye at en del større utbyggingsplaner i områdene i nærheten hovedstaden vår er ikke bare satt på vent, men visstnok skrinlagt nå. Og resultatet? Jo, ytterligere mangel på boliger og medfølgende prisstigning på de boliger som da tross alt er der allerede. Og den prisstigningen som da f.eks. skyldtes billeangrepene/trelastmanglene, de prisøkningene og anslagene de dukker så opp på skjermene til Molbobanken, og for å få has på trelastprisøkningen, mener de, ja, så må rentene opp i Norge. Men å bygge nye hus i Norge da, blir selvfølgelig enda dyrere. Virker ikke helt smart dette opplegget vel? Og når prisen på strøm nå varsles økt fremover, ikke minst pga. at snart stopper kanskje Putin eksporten av gass til Europa, ja, så mener Molbobanken at da er det nok absolutt best for folk og samfunn at rentene stiger, for da mener den tydeligvis at da kan el-prisøkningen importert fra Europa stagges... Huff og huff.

1

Dessverre ser det ut til at vi er på vei mot det primitive gamle samfunnet hvor alle disponerer en del ifølge sin stand, men hvor de aller fleste må betale til de få som eier, altså en umoralsk overføring av midler til de som har mest fra før. Det verste er at dette ikke bare skjer med statens velsignelse, men at et slikt forkastelig scenario er politikerstyrt. En slik krisepolitikk kan igjen være en følge av at man har begynt å erkjenne at det å styre etter helt forkastelige og totalt virkningsløse klimamål påført samfunnet av en tilsvarende liten andel CO2-fanatikere, er i ferd med å gå over styr. Det kan se ut til at samfunnet er på vei tilbake til kapitalismen, grunnet manglende logikk og fornuft blant politikere. Faktisk velger mange av dagens politikere å styre samfunnet etter en metode som dreper flest mulig av de grønne plantene ved å redusere CO2-innholdet i atmosfæren mest mulig, til tross for at dette såkalte «grønne skiftet» er svært skadelig for alt liv på Jorden, og garantert ikke vil gjøre noe som helst med den periodiske globale oppvarmingen verden tilfeldigvis er inne i for tiden. Når så dagens politiske styring i Vesten er direkte skadelig for hele verden, fortoner nok den enkle kapitalismen seg å være det sikreste. Solidaritet med USA kan ligge bak den doble renteøkningen, men en slik solidaritet kan jo vises på andre måter enn ved å styre i samme kapitalistiske retning.

1

Renta burde vært økt med 3% (300 basis poeng som de kaller det) og i tillegg fjernet rentefradraget.

Det burde lære folk at de skal jobbe for tingene sine, og at det å nyte litt luksus krever litt disiplin.

1

Dette er vanlig i hvert lands økonomi. Om man ikke setter opp renten så stiger prisene inn i himmelen som så råker vanlig folk. Det leder stort sett til et stort krakk. Kraftig fall i prisene .
Folk er ganske godt innforstått med hva de gjør når de låner penger.
Det er de som prøver å lure bankene men gjeldsregistret registrerer når all gjeld så det blir ikke lett å skjule gjeld for banker.
Det helheten i økonomien som teller og ikke det å tilgodese de rikeste. Folk vet at de må betale for å leie. Men det går fint å flytte på seg. Det gjør da også folk.
Det er da viktig å ikke eie for mye I Norge må leietagere beregne å flytte 3- 5 hvert år.
Norge er et ekte møkkaland i mine øyne . Så har jeg heller ikke gjeld.
Men det er vanskelig å finne rimelig bolig.

1

Norges Bank forventer at husholdningenes renteutgifter øker mer enn lønnsveksten, hvilket er rene ord for pengene: Man har altså tenkt å stjele penger fra husholdningene og gi dem til kapitalistene. Kanskje for å blidgjøre gudene (kapitalistene), slik man visstnok gjorde i mindre opplyste tider? Eller kanskje er grunnen solidaritet med andre banker? Det staten burde gjort, var å drive forretning som vanlig, uten å ruinere innbyggerne, men når man nå engang styrer dit CO2-fanatismen viser veien, er det vel ikke til å undres over at det går nedenom og hjem. Nå som man har tatt pensjonistene og husholdningene, er det bare kapitalistene som har noe igjen å ta, forutsatt at de ikke rømmer landet: Kanskje er dagens renteheving på 0,5 % et nødvendig insentiv grunnet en liberal EØS-lovgivning?

1

Uavhengig av rentebane, er det dessverre slik at når man velger å styre hovedsakelig etter CO2-fanatisme eller autokratiske ledere, vil det kunne gi en gal, gal verden. Således er vi i dag på vei inn i en global krise på så godt som alle områder; noe annet ville i grunnen vært underlig.

1

De kommer mest sannsynligvis til å sette opp renta i morgen.

Min teori er at det vil føre til enda høyere prisvekst.

Fordi bedrifter også låner enorme mengder penger.
Til og med kommunen du bor i har mest sannsynligvis lån til pipa.

Så de får enda en utgift, takket være dagens ledere sin dårlige langsiktige vurderings evne.

1

Jeg vet at dette er vanskelig å forstå, men høy rente betyr at det du sparer har høyere verdi. Dine penger blir faktisk verdt noe. Du blir en ressurs bankene kjemper om.

I alt for mange år har bankene delt ut penger til folk så de kan øke forbruket, og gjøre feilinvesteringer, det har ført til bobler, og nå kommer regningen.

1
Laster...