Til og med en påstand om at det må lønne seg å arbeide også i fremtiden, kan være ukorrekt: Det kan like gjerne være slik at man etter endt utdanning blir spurt om hva man har lyst til å gjøre, og får lønn ut fra antatt verdi for samfunnet, samt etter årlig evaluering. I så fall vil dagens høyrepolitikk fremstå som et gufs fra fortiden, og bringe tanken hen på slaveri og klasseskille. I fremtiden vil maskinene jobbe for oss, mens hvert enkelt menneske vil bidra med det de kan best, og det som er til mest nytte for samfunnet. Vi kan bare glemme gamle dager, de går ut på dato før man aner det.

Egentlig er ikke lønn det sentrale, men derimot meningen med livet: Alle blir født med de samme rettigheter og plikter, og de som utfører sine plikter får beholde sine rettigheter, mens de som gjør mer enn deres plikt, oppnår privilegier, og det finnes ingen øvre grense for hvor store privilegier man kan oppnå. En påstand om at folk flest ikke vil «gidde» å opparbeide seg privilegier, faller på sin egen urimelighet. Således er det verdien for samfunnet som vil være viktig, og ikke det å tjene mest mulig penger, sistnevnte vil faktisk kunne bli betraktet som suspekt i fremtiden.

1

Folk må ikke gå til det offentlige. DU blir pensjonsfondet. Tjener mye mindre enn i det offentlige med samme utdannelse nivå.

1

Det offentlige er selvassurandør for en «forsikringspolise» som kommer til utbetaling som pensjon. Selvsagt blir det dyrt i lengden, men det lar seg beregne, slik at man har noe å gå ut ifra, og slik at man slipper å karre til seg mest mulig penger før man blir pensjonist. Det er tryggheten vi ønsker primært, ikke pengene i seg selv. Så et forsøk på å spare offentlige penger ved å løpe fra sine forpliktelser fordi det dukker opp mange andre gode formål underveis, er ikke den rette måten: Alt må være samordnet og planlagt på forhånd, og da nytter det ikke å komme med reformer når man finner det for godt. Alt annet enn lønn, pensjon, medisin og infrastruktur får komme i tillegg, mangler det offentlige penger, kan man velge enten å bruke oljefondet eller ikke, alt etter hva som er mest nyttig for samfunnet.

1

Takk, faen, for det . . . . . . .
De fleste som er pensjonister i dag måtte tidlig ut i arbeidslivet. Ikke uvanlig at man var i fat arbeid fra 15 - 20 år gamle - og har altså 50 - 45 år i arbeid.
Dagens ungdom er født rett inn i en periode med høy velferd . . . . . ,

  • De har et helsevesen som reparerer det meste av sykdom og plager som gjorde folk tidlig gamle og uføre i tidlig alder etter tungt slit
  • De har hjelpemidler som gjør alt lettere
  • De går på skole (eller nav'er) til de er langt borti eller over 30 år gamle
    For at en ungdom av i dag skal ha jobbet i 45 år etter å ha begynt i "fast" arbeid som 30-åring, betyr det pensjon som 75 åring. Og det er vel ikke mer enn naturlig.
1

I dagens samfunn får man ofte lønn etter hvor mye penger man tjener til bedriften, i stedet for etter hvilken nytte bedriften gjør for samfunnet. Dette vil ventelig endre seg i fremtiden. Selv om høy lønn innebærer anerkjennelse for det man gjør, kommer denne anerkjennelsen ikke alltid fra samfunnet. Ettersom pensjonen gjerne følger lønnen, kan man håpe at både lønn og pensjon jevnt over vil være mer fortjent i fremtiden, også om man jobber mindre eller går av med pensjon tidligere.

1
Laster...