Vi er ikke i krig med Russland, og Ukrainske flyktninger må akseptere det.

1

Vås. 1mrd er mye penger for Ukraina men småpenger for Russland. Man undres på hvorden Ukraina skal klare betale for seg?
Det er vesten som trenger fisken! Stopp kjøpet og det går til Mumansk og østen. Blir dyr fisk for europeerne. Selvskading er vissnok populært for tiden. Demokratiet sin klovn vinner på alle fronter.

1

Dette er dobbelt moral av regjeringen AP og noe vi er uenig i .

Ja, småpenger for Russland men som sagt alle milliardene inkl. olje og gass fra russland bidrar til at Russland kan fortsette krigen .

Frakter fisken videre til havner i England eller Nederland, før den som oftest sendes videre til Kina.

Verdien av de russiske fiskelandingene er egentlig høyere enn det som er registrert i Norge.

Når fisken leveres ved kai, settes verdien til den offisielle minsteprisen fisk minimum skal selges for i Norge. Den reelle markedsverdien de russiske rederiene får hos kjøperne i Europa og Kina er langt høyere.

EU og Norge har innført sanksjoner mot at russiske båter får anløpe havner, men russiske fiskebåter er unntatt fra disse sanksjonene .

Når vi har valgt å ha åpne havner for russiske fiskefartøy, er det fordi vi ser på det som en måte å hegne om fiskerisamarbeidet. Ved å stenge havnene, kan vi sette dette viktige samarbeidet som har vart i over femti år på spill. Og det ønsker vi ikke, sier Skjæran.

1

Det vil være katastrofe å la britene komme inn for mye. Likeså spanjoler . Det var spanjolene som ble den fisken for meget da vi sa Nei til EU.
Ser at EU vil at vi skal bli deres vasalstat men det holder med USA tenker jeg.
Jeg tror ikke dette er store saken for Russland . Det er Europa som vil tape på dette. Det dreier seg om enorme havområder og store verdier. Som Kan ødelegges om det russisk norske samarbeidet kollapser. Da blir de så som så å være havforskning. OG DEN KALDE KRIGEN KAN PÅGÅ I FLERE 10 ÅR. Blir det direkte konfrontasjon ......så stakkars oss alle

1
Laster...